Bài giảng Toán Lớp 3 - Nguyễn Thị Nguyệt - Tuần 10: Luyện tập chung

 Bài 4. Tổ Một trồng được 25 cây, tổ Hai trồng được gấp 3 lần số cây

của tổ Một . Hỏi tổ Hai trồng được bao nhiêu cây ?

Số cây tổ Hai trồng được là :

25 x 3 = 75 (cây )

 Đáp số : 75 cây

 

ppt10 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 4299 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 3 - Nguyễn Thị Nguyệt - Tuần 10: Luyện tập chung, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Lớp 3/1 Gv:Nguyễn Thị Nguyệt Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đưc Bài giải Số cây cam trong vườn là : 5 x 3 = 15 (cây ) Đáp số : 15 cây cam Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2014 Toán Kiểm tra bài cũ Trong vườn có 5 cây bưởi, số cây cam gấp 3 lần số cây bưởi.Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây cam ? Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2014 Toán Luyện tập chung Bài 1. Tính nhẩm 6 x 9 = … 28 : 7 = … 7 x 7 = … 56 : 7 = … 7 x 8 = … 36 : 6 = … 6 x 3 = … 48 : 6 = … 6 x 5 = … 42 : 7 = … 7 x 5 = … 40 : 5 = … 54 56 30 4 6 6 49 18 35 8 8 8 Đố bạn Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2014 Toán Luyện tập chung Bài 1. Tính nhẩm Bài 2. Tính a) 15 x 5 75 30 x 180 6 42 x 5 210 Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2014 Toán Luyện tập chung Bài 1. Tính nhẩm Bài 2. Tính a) Bài 3 : Số 4m4 dm =… dm 2m 14cm = …. cm 44 214 Thứ tư ngày 9 tháng 10 năm 2014 Toán Luyện tập chung Bài 1. Tính nhẩm Bài 2. Tính Bài 4. Tổ Một trồng được 25 cây, tổ Hai trồng được gấp 3 lần số cây của tổ Một . Hỏi tổ Hai trồng được bao nhiêu cây ? Tóm Tắt Tổ 1 : 25 cây Tổ 2 : gấp 3 lần tổ 1. Tổ 2 trồng :..? Cây. Bài giải Số cây tổ Hai trồng được là : 25 x 3 = 75 (cây ) Đáp số : 75 cây Bài 3. Số Vở Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2014 Toán Luyện tập chung Bài 1. Tính nhẩm Bài 2. Tính Bài 3. Bài 5. a) Đo độ dài đoạn thẳng AB : A B 12cm Bài 4. Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2014 Toán Luyện tập chung Bài 1. Tính nhẩm Bài 2. Tính Bài 3. Bài 4. Chọn chữ trước câu trả lời đúng. 1m 6dm = ….dm A. 16 B. 160 C. 106 8m 2cm = …cm 	A. 82 B. 802 C. 820 A B Trò chơi Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2014 Toán Luyện tập chung 32 x 160 5 32 x 5 = ? Bµi häc ®Õn ®©y lµ kÕt thóc 

File đính kèm:

  • ppttoan tuan 10 luyen tap chung.ppt
Bài giảng liên quan