Bài giảng Toán Lớp 3 - Trần Thị Bảo Châu - Giảm đi một số lần

 a) Mẹ có 40 quả bưởi, sau khi đem bán thì số bưởi giảm đi 4 lần.

 Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi ?

 

ppt12 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 3758 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 3 - Trần Thị Bảo Châu - Giảm đi một số lần, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Chaøo möøng thaày coâ ñeán döï giôø thaêm lôùp MÔN: TOÁN – LỚP 3B Giáo viên: Trần Thị Bảo Châu PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VẠN NINH TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN GIÃ 3 Kiểm tra bài cũ: 28 7 35 7 4 5 Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2014 Toán 0 35 28 0 Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2014 Toán Giảm đi một số lần Hàng trên: 6 con gà Hàng dưới: 2 (con gà) Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2014 Toán Giảm đi một số lần Số con gà ở hàng trên giảm 3 lần thì được số con gà ở hàng dưới. Số con gà ở hàng trên giảm đi mấy lần thì được số con gà ở hàng dưới ? Hàng dưới: 6 : 3 = 8 cm Độ dài đoạn thẳng AB: 8 cm A B C D Độ dài đoạn thẳng CD: 2 (cm) 2 cm Độ dài đoạn thẳng AB giảm 4 lần thì được độ dài đoạn thẳng CD. Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2014 Toán Giảm đi một số lần Độ dài đoạn thẳng AB giảm mấy lần thì được độ dài đoạn thẳng CD ? Độ dài đoạn thẳng CD: 8 : 4 = Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm như thế nào ? Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2014 Toán Giảm đi một số lần Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần. Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2014 Toán Giảm đi một số lần Ví dụ: - Giảm 15l đi 5 lần là …. Giảm 20kg đi 4 lần là … 3l 5kg Luyện tập Bài 1/35: Viết (theo mẫu) Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2014 Toán Giảm đi một số lần 12 : 4 = 3 12 : 6 = 2 48 : 4 = 12 36 : 4 = 9 24 : 4 = 8 36 : 6 = 6 48 : 6 = 8 24 : 6 = 4 Bài 2/35: Giải bài toán (theo mẫu) a) Mẹ có 40 quả bưởi, sau khi đem bán thì số bưởi giảm đi 4 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi ? Tóm tắt Có: Còn lại: Bài giải (mẫu) Số quả bưởi còn lại là: 40 : 4 = 10 (quả) Đáp số: 10 quả bưởi 40 quả ? quả b) Một công việc làm bằng tay hết 30 giờ , nếu làm bằng máy thì thời gian giảm 5 lần. Hỏi làm công việc đó bằng máy hết bao nhiêu giờ ? Bài giải Làm công việc đó bằng máy hết số giờ là: 30 : 5 = 6 (giờ) Đáp số: 6 giờ Tóm tắt Làm tay: Làm máy: 30 giờ ? giờ Bài 2/35: Giải bài toán (theo mẫu) Bài 3/35: Đoạn thẳng AB dài 8cm. a) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là độ dài đoạn thẳng AB giảm đi 4cm Độ dài đoạn thẳng CD 8 : 4 = 2cm Độ dài đoạn thẳng MN 8 - 4 = 4cm Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2014 Toán Giảm đi một số lần Củng cố - Dặn dò - Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm thế nào ? - Chuẩn bị bài: Luyện tập + HSKG: Tìm hiểu trước các bài tập + HSKK: Đọc trước các bài tập Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2014 Toán Giảm đi một số lần 

File đính kèm:

  • pptGiam di mot so lan(1).ppt