Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 2 - Nguyễn Thị Gấm - Bài 11: Gia đình

Những lúc nghỉ ngơi, mọi người trong gia đình bạn thường làm gì ?

 

ppt18 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 4014 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 2 - Nguyễn Thị Gấm - Bài 11: Gia đình, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ TIẾT HỌC Môn:Tự nhiên và xã hội - Lớp 2 Trường Tiểu học Đông Hải XÃ HỘI Tự nhiên và xã hội Thø hai ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2014 Tự nhiên và xã hội Thø hai ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2014 Hãy kể những việc làm thường ngày của từng người trong gia đình bạn ? Hoạt động 1: Bài 11: Gia đình Tự nhiên và xã hội Thø hai ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2014 em Mai ông mẹ bố bà Em hãy cho biết gia đình bạn Mai có những ai ? Mai Bài 11: Gia đình Tự nhiên và xã hội Thø hai ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2014 1 2 3 4 Chỉ và nói về việc làm của từng người trong gia đình Mai ? Hoạt động 2: Bài 11: Gia đình Tự nhiên và xã hội Thø hai ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2014 Những người trong gia đình Mai thường làm gì vào lúc nghỉ ngơi ? Hoạt động 3: Bài 11: Gia đình Tự nhiên và xã hội Thø hai ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2014 Hoạt động 4: Bài 11: Gia đình Tự nhiên và xã hội Thø hai ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2014 Những lúc nghỉ ngơi, mọi người trong gia đình bạn thường làm gì ? Bài 11: Gia đình Tự nhiên và xã hội Thø hai ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2014 Bài 11: Gia đình Tự nhiên và xã hội Thø hai ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2014 Bài 11: Gia đình Tự nhiên và xã hội Thø hai ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2014 Bài 11: Gia đình Tự nhiên và xã hội Thø hai ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2014 Tham gia công việc gia đình là bổn phận và trách nhiệm của ai? A Bố, mẹ B Anh, chị C Tất mọi người trong gia đình Chúc mừng bạn! Câu hỏi 1 Để gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc mọi người trong gia đình phải làm gì? A Mỗi người trong gia đình đều phải làm tốt trách nhiệm của mình. B Không làm tốt trách nhiệm của mình. C Chỉ bố và mẹ làm tốt trách nhiệm. Chúc mừng bạn! Câu hỏi 2 Sau những ngày làm việc vất vả mỗi gia đình phải có kế hoạch như thế nào? A Tiếp tục làm việc B Cả gia đình đều được nghỉ ngơi C Chỉ những người lớn được nghỉ ngơi Chúc mừng bạn! Câu hỏi 3 Ngày gia đình Việt Nam là ngày nào ? A Ngày 28 tháng 4 B Ngày 28 tháng 5 C Ngày 28 tháng 6 Chúc mừng bạn! Câu hỏi 4 

File đính kèm:

  • pptbai gia dinh.ppt