Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 3 - Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình

- Mỗi gia đình có thể có nhiều thế hệ cùng chung sống:

+ Gia đình một thế hệ là gia đình chỉ có vợ chồng, chưa có con.

+ Gia đình hai thế hệ là gia đình có bố mẹ, con cái.

+ Gia đình ba thế hệ là gia đình có ông bà, cha mẹ và con cháu cùng chung sống.

 

ppt31 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 803 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 3 - Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY , Cễ GIÁO 
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 3A 
MễN: TỰ NHIấN XÃ Hệ̃I 
- Trong gia đình b ạ n, ai là ng ư ười nhiều tuổi nhất, ai là ng ưư ời ít tuổi nhất ? 
Ông bà 
Cha mẹ 
Các con 
là một thế hệ 
 Trò chơi 
“ Tập làm phóng viên ” 
là một thế hệ 
là một thế hệ 
“Các thế hệ trong một gia đình”. 
Quan sát các tranh, ảnh sau và trả lời câu hỏi: 
Gia đình 
bạn Minh 
Gia đình bạn Lan 
+ Cỏc bức tranh, ảnh dưới đõy núi về gia đỡnh ai? 
+ Gia đỡnh đú cú bao nhiờu người, cú mấy thế hệ cựng chung sống? 
+ Mỗi thế hệ cú những ai? Ai là người nhiều tuổi nhất, ai là người ớt tuổi nhất? 
2 
Gia đình bạn Kha 
1 
3 
T hảo luận nhóm 4 
- Ông bà Minh 
-> Thế hệ thứ nhất 
- Bố mẹ Minh 
-> Thế hệ thứ hai 
- Minh và em 
-> Thế hệ thứ ba 
GIA ẹèNH MINH COÙ 3 THEÁ HEÄ 
GIA ẹèNH LAN COÙ 2 THEÁ HEÄ 
Boỏ meù Lan 
Lan vaứ em 
 Thế hệ thứ nhất. 
 Thế hệ thứ hai. 
GIA ẹèNH KHA COÙ 2 THEÁ HEÄ 
Boỏ meù Kha 
Kha 
 Thế hệ thứ nhất. 
 Thế hệ thứ hai. 
4 
6 
- Mỗi gia đình có thể có nhiều thế hệ cùng chung sống: 
+ Gia đình một thế hệ là gia đình chỉ có vợ chồng, chưư ư a có con. 
+ Gia đình hai thế hệ là gia đình có bố mẹ, con cái. 
+ Gia đình ba thế hệ là gia đình có ông bà, cha mẹ và con cháu cùng chung sống. 
Kết luận: 
 Gia đình b ạn có những ai? 
 Gia đình b ạn có mấy thế hệ? 
 Mỗi thế hệ là những ai? 
Bạn là thế hệ thứ mấy trong gia đình ? 
Giới thiệu về gia đỡnh mỡnh. 
TRƯỜNG TH CHIẾN THẮNG 
Giỏo Viờn: PHAN THỊ HƯƠNG 
31 
KÍNH CHÚC QUí THÀY Cễ MẠNH KHỎE 
Chỳc cỏc em chăm ngoan, học giỏi! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_3_bai_19_cac_the_he_trong_m.ppt