Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 3 - Nguyễn Thị Tuyết - Bài: Cá

+ Cá sống ở dưới nước.

+ Cá thở bằng mang và di chuyển bằng vây và đuôi.

+ Cá là loài động vật có xương sống.

 

ppt37 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 3091 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 3 - Nguyễn Thị Tuyết - Bài: Cá, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Thứ năm, ngày 13 tháng 3 năm 2014 Tự nhiên và xã hội Cá Tự nhiên và xã hội Cá Thứ năm, ngày 13 tháng 3 năm 2014 cá chim cá ngừ cá vàng cá chép cá quả cá rô phi cá đuối cá mập 1 2 5 6 3 7 8 4 Trò chơi “Chọn ô, đoán nhanh tên con vật” Cá vàng Cá chép Cá chim Cá ngừ Cá quả Cá rô phi Cá đuối Cá mập Thứ năm, ngày 13 tháng 3 năm 2014 Tự nhiên và xã hội Cá 1. Cá gồm có những bộ phận nào? 2. Cá thở bằng gì và di chuyển bằng gì? 3. Cá có xương sống không? Thứ năm, ngày 13 tháng 3 năm 2014 Đầu Mình Đuôi Vây Thứ năm, ngày 13 tháng 3 năm 2014 Tự nhiên và xã hội Cá Thứ năm, ngày 13 tháng 3 năm 2014 Tự nhiên và xã hội Cá vảy Thứ năm, ngày 13 tháng 3 năm 2014 Tự nhiên và xã hội Cá mang Thứ năm, ngày 13 tháng 3 năm 2014 Tự nhiên và xã hội Cá vây đuôi Thứ năm, ngày 13 tháng 3 năm 2014 Tự nhiên và xã hội Cá Bộ xương của cá. Thứ năm, ngày 13 tháng 3 năm 2014 Tự nhiên và xã hội Cá + Cá sống ở dưới nước. * Kết luận : + Cơ thể cá có : Đầu, mình, đuôi, vây + Cá thở bằng mang và di chuyển bằng vây và đuôi. + Cá là loài động vật có xương sống. Tự nhiên và xã hội Cá Hãy nêu một số điểm giống nhau và khác nhau của những loài cá. Thứ năm, ngày 13 tháng 3 năm 2014 Tự nhiên và xã hội Cá Cơ thể của cá đều có: đầu, đuôi và vây mình, Tự nhiên và xã hội Cá Hãy nêu một số điểm giống nhau và khác nhau của những loài cá sau: MỘT SỐ LOÀI CÁ KHÁC Cá heo Cá dĩa Cá la hán Cá voi Cá bò Cá kiếm Thứ năm, ngày 13 tháng 3 năm 2014 Tự nhiên và xã hội Cá Cá có ích lợi gì? Làm thức ăn Làm cảnh Làm thuốc: Vi-ta-min A (dầu cá) chế từ cá . Cá vàng đớp bọ gậy Một số loài cá độc. Cá nóc Cá rắn Một số hoạt động nuôi, đánh bắt, chế biến cá Hãy nêu nội dung từng hình sau: Thứ năm, ngày 13 tháng 3 năm 2014 Tự nhiên và xã hội Cá Nuôi cá Thứ năm, ngày 13 tháng 3 năm 2014 Tự nhiên và xã hội Cá Đánh bắt cá Thứ năm, ngày 13 tháng 3 năm 2014 Tự nhiên và xã hội Cá Chế biến thức ăn từ cá Thịnh H. Anh Tường K.Linh Đức T. Anh N.Anh Bảo A. Đạt Huyền Đăng T. Dũng Kiệt Thùy Lương Minh Danh Phương Khánh M. Linh Na T. Đạt K. Huyền Danh Cá sống ở đâu? Thịnh H. Anh Tường K.Linh Đức T. Anh N.Anh Bảo A. Đạt Huyền Đăng T. Dũng Kiệt Thùy Lương Minh Danh Phương Khánh M. Linh Na T. Đạt K. Huyền Mai Cá có những bộ phận nào? Thịnh H. Anh Tường K.Linh Đức T. Anh N.Anh Bảo A. Đạt Huyền Đăng T. Dũng Kiệt Thùy Lương Minh Danh Phương Khánh M. Linh Na T. Đạt K. Huyền Bảo Cá có những bộ phận nào? Thịnh H. Anh Tường K.Linh Đức T. Anh N.Anh Bảo A. Đạt Huyền Đăng T. Dũng Kiệt Thùy Lương Minh Danh Phương Khánh M. Linh Na T. Đạt K. Huyền Đăng Cá thở bằng dì và di chuyển bằng gì? Thịnh H. Anh Tường K.Linh Đức T. Anh N.Anh Bảo A. Đạt Huyền Đăng T. Dũng Kiệt Thùy Lương Minh Danh Phương Khánh M. Linh Na T. Đạt K. Huyền Phúc Cá có lợi ích gì? Thịnh H. Anh Tường K.Linh Đức T. Anh N.Anh Bảo A. Đạt Huyền Đăng T. Dũng Kiệt Thùy Lương Minh Danh Phương Khánh M. Linh Na T. Đạt K. Huyền K. Huyền Em hãy nêu một số cách đánh bắt cá. Thịnh H. Anh Tường K.Linh Đức T. Anh N.Anh Bảo A. Đạt Huyền Đăng T. Dũng Kiệt Thùy Lương Minh Danh Phương Khánh M. Linh Na T. Đạt K. Huyền A. Đạt Em hãy nêu một số cách đánh bắt cá. G.Bảo T. Giang Đức X.Anh Hồng Hoa Khanh N.Anh Hùng Đạt C.Anh Huyền Duy Kim Hường Phúc H. Trang Triều Duyên Phát Vân Chiến Dũng Như Tuấn Khang H. Giang Nhi Cá có những bộ phận nào? G.Bảo T. Giang Đức X.Anh Hồng Hoa Khanh N.Anh Hùng Đạt C.Anh Huyền Duy Kim Hường Phúc Nhi Triều Duyên Phát Vân Chiến Dũng H. Trang Tuấn Khang H. Giang Như Cá thở bằng dì và di chuyển bằng gì? G.Bảo T. Giang Đức X.Anh Hồng Hoa Khanh N.Anh Hùng Đạt C.Anh Huyền Duy Kim Hường Phúc Nhi Triều Duyên Phát H. trang Chiến Dũng Như Tuấn Khang H. Giang Vân Cá có lợi ích gì? G.Bảo T. Giang Đức X.Anh Hồng Hoa Khanh N.Anh Hùng Đạt C.Anh Huyền Duy Kim Hường Phúc Nhi Triều Duyên Phát H. trang Chiến Dũng Như Tuấn Khang H. Giang Vân Em hãy nêu một số cách đánh bắt cá. 

File đính kèm:

  • pptBai Ca.ppt