Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 3 - Tuần 10: Họ nội, họ ngoại

 Hoạt động 1: Tìm hiểu về họ nội, họ ngoại

Thảo luận nhóm đôi

Nội dung thảo luận:

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

1. Hương đã cho các bạn xem ảnh của những ai?

 Ông bà ngoại của Hương đã sinh ra ai trong ảnh?

2. Quang đã cho các bạn xem ảnh của những ai?

 Ông bà nội của Quang đã sinh ra ai trong ảnh?

 

ppt24 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 28/10/2021 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 3 - Tuần 10: Họ nội, họ ngoại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
MÔN: TỰ NHIÊN Xà HỘILỚP 3Kiểm tra bài cũ	- Hãy giới thiệu các thành viên trong gia đình em? - Gia đình em có mấy thế hệ?Khởi động và nghe bài hát“Cả nhà thương nhau”+ Các em cho biết bài hát nói đến những ai trong gia đình?+ Như vậy gia đình trong bài hát là gia đình có mấy thế hệ?Nói đến ba, mẹ và con.Gia đình có 2 thế hệ:Ba mẹ Là thế hệ thứ nhất Con Là thế hệ thứ hai TUẦN 10: HỌ NỘI, HỌ NGOẠIBài MớiThảo luận nhóm đôi Hoạt động 1: Tìm hiểu về họ nội, họ ngoại1. Hương đã cho các bạn xem ảnh của những ai? 	Ông bà ngoại của Hương đã sinh ra ai trong ảnh?2. Quang đã cho các bạn xem ảnh của những ai? Ông bà nội của Quang đã sinh ra ai trong ảnh?Nội dung thảo luận:Quan sát tranh và trả lời câu hỏiĐây là ảnh ông bà ngoại chụp cùng với mẹ và bác ruột của Hương và HồngĐây là ảnh ông bà nội chụp cùng với bố và cô ruột của Quang và ThủyHOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu về họ nội, họ ngoạiHỒNG HƯƠNG Hương đã cho các bạn xem ảnh của những ai? Hương đã cho các bạn xem ảnh của ông bà ngoại, mẹ và bác ruột của Hương Ông bà ngoại của Hương đã sinh ra ai trong ảnh? Ông bà ngoại của Hương sinh ra mẹ và bác ruột của Hương QUANG THUỶ Quang đã cho các bạn xem ảnh của những ai? Quang đã cho các bạn xem ảnh của ông bà nội, bố và cô ruột của Quang Ông bà nội của Quang đã sinh ra ai trong ảnh? Ông bà nội của Quang sinh ra bố và cô ruột của QuangHOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu về họ nội, họ ngoại - Quang và Thủy gọi là ông nội, bà nội vì ông bà là người sinh ra bố của 2 bạn.Đây là ảnh ông bà ngoại chụp cùng với mẹ và bác ruột của Hương và HồngĐây là ảnh ông bà nội chụp cùng với bố và cô ruột của Quang và ThủyCả 4 bạn có chung ông bà, nhưng:- Hồng và Hương gọi là ông ngoại, bà ngoại vì ông bà là người sinh ra mẹ của 2 bạn.	- Ông bà nội, bố, cô, Quang và 	Thủy thuộc họ nội. - Ông bà ngoại, mẹ, bác, Hồng và Hương thuộc họ ngoại.+ Họ nội gồm những ai?	Ông bà nội sinh ra bố và anh chị em ruột của bố cùng các con của họ là những người thuộc họ nội.+ Họ ngoại gồm những ai?	Ông bà ngoại sinh ra mẹ và các anh chị em ruột của mẹ cùng các con của họ là những người thuộc họ ngoại.HOẠT ĐỘNG 2: Giới thiệu những người thuộc họ nộivà họ ngoại của bạn.HOẠT ĐỘNG 3: Thái độ, tình cảm với họ hàng nội, ngoại Trong các câu sau câu nào đúng câu nào sai?Chỉ cần yêu quý bố, mẹ và những người trong gia đình.Họ hàng chỉ gây rắc rối, phiền nhiễu cho chúng taCần phải yêu quý và quan tâm đến họ hàng của mìnhChỉ yêu quý họ hàng bên nội.Yêu quý họ hàng hai bên nội, ngoại như nhau.	Chúng ta phải biết yêu quý, quan tâm, giúp đỡ những người họ hàng nội, ngoại của mình.	Ông bà sinh ra bố và các anh, chị, em ruột của bố cùng các con của họ là những người thuộc họ nội	Ông bà sinh ra mẹ và các anh, chị, em ruột của mẹ cùng các con của họ là những người thuộc họ ngoại	Chúng ta phải biết yêu quý, quan tâm, giúp đỡ những người họ hàng nội, ngoại của mình.Ho¹t ®éng 4: Trß ch¬i “Ai nhanh h¬n” Em g¸i cña mÑ gäi lµ  ? Em g¸i cña mÑ gäi lµ d×. (Hä ngo¹i)¤ng bµ sinh ra bè gäi lµ ?¤ng bµ sinh ra bè gäi lµ «ng bµ néi. (Hä néi)¤ng bµ sinh ra mÑ gäi lµ ? ChÞ g¸i cña mÑ gäi lµ  ?Em trai cña mÑ gäi lµ  ?ChÞ g¸i cña bè gäi lµ  ?Em trai cña bè gäi lµ  ?¤ng bµ ngo¹i(Hä ngo¹i) B¸c(Hä néi)CËu(Hä ngo¹i) B¸c (Hä ngo¹i) Chó(Hä néi)Anh trai cña bè gäi lµ ?Anh trai cña bè gäi lµ b¸c(Hä néi)Em g¸i cña bè gäi lµ c«(Hä néi)Anh trai cña mÑ gäi lµ..?Anh trai cña mÑ gäi lµ b¸c(Hä ngo¹i)Em g¸i cña bè gäi lµ ?	Ông bà sinh ra bố và các anh, chị, em ruột của bố cùng các con của họ là những người thuộc họ nội.	Ông bà sinh ra mẹ và các anh, chị, em ruột của mẹ cùng các con của họ là những người thuộc họ ngoại.	Chúng ta phải biết yêu quý, quan tâm, giúp đỡ những người họ hàng nội, ngoại của mình.C¶m ¬n c¸c thÇy, c« gi¸o !C¶m ¬n c¸c em!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_3_tuan_10_ho_noi_ho_ngoai.ppt
  • mp3Cả Nhà Thương Nhau.mp3