Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 3 - Tuần 33 - Bài: Các đới khí hậu

Củng cố:

 Mỗi bán cầu đều có ba đới khí hậu: Nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.

+ Nhiệt đới: Thường nóng quanh năm.

+ Ôn đới: Ôn hoà, có đủ bốn mùa.

+ Hàn đới: Rất lạnh, ở hai cực của Trái Đất quanh năm nước đóng băng.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 346 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 3 - Tuần 33 - Bài: Các đới khí hậu, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
MÔN: TỰ NHIÊN XÃ HỘI 
LỚP 3 
Kiểm tra bài cũ 
Câu 1 : Khoảng thời gian nào được coi là một năm? 
Một năm có bao nhiêu ngày, được chia thành mấy tháng? 
- Thời gian để Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời là một năm. Một năm có 365 ngày, được chia thành 12 tháng 
Kiểm tra bài cũ 
Câu 2 : Một năm có mấy mùa, đó là những mùa nào? 
- Một năm có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. 
TUẦN 33: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU 
Bài Mới 
Hoạt động 1 : Các đới khí hậu 
Nhiệt đới 
Ôn đới 
Hàn đới 
Hàn đới 
Ôn đới 
23 0 27’ 
23 0 27’ 
 Cực Bắc 
 Cực Nam 
X ích đạo 
Hãy chỉ và nói tên các đới khí hậu ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu 
TUẦN 33: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU 
Hoạt động 1 : Các đới khí hậu 
Nhiệt đới 
Ôn đới 
Hàn đới 
Hàn đới 
Ôn đới 
23 0 27’ 
23 0 27’ 
 Cực Bắc 
 Cực Nam 
X ích đạo 
Mỗi bán cầu đều có ba đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới 
TUẦN 33: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU 
Nước Nga 
Sa mạc Sahara 
Nước Úc 
* Nêu những nét khí hậu đặc trưng của các nước này? 
Hoạt động 2 : Đặc điểm chính của các đới khí hậu 
Nhiệt đới 
Ôn đới 
Hàn đới 
Hàn đới 
Ôn đới 
23 0 27’ 
23 0 27’ 
 Cực Bắc 
 Cực Nam 
X ích đạo 
* Thảo luận nhóm đôi tìm đặc điểm chính của các đới khí hậu: 
+ Hàn đới 
+ Ôn đới 
+ Nhiệt đới 
TUẦN 33: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU 
Hoạt động 2 : Đặc điểm chính của các đới khí hậu 
Nhiệt đới 
Ôn đới 
Hàn đới 
Hàn đới 
Ôn đới 
23 0 27’ 
23 0 27’ 
 Cực Bắc 
 Cực Nam 
X ích đạo 
- Nhiệt đới : thường nóng quanh năm . 
- Ôn đới : ôn hoà , có đủ bốn mùa . 
- Hàn đới : rất lạnh . Ở hai cực của Trái Đất quanh năm nước đóng băng 
TUẦN 33: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU 
Hoạt động 3 : Thực hành 
 Hãy chỉ trên quả địa cầu vị trí các đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới. 
TUẦN 33: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU 
Hoạt động 3 : Thực hành 
Hàn đới 
Ôn đới 
Nhiệt đới 
Hàn đới 
Ôn đới 
TUẦN 33: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU 
Hoạt động 3 : Thực hành 
 Hãy chỉ trên quả địa cầu vị trí của Việt Nam và nói rõ nước ta nằm ở đới khí hậu nào ? 
TUẦN 33: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU 
Việt Nam nằm ở đới khí hậu nào ? 
 Nhiệt đới 
Việt Nam có khí hậu nắng nóng 
TUẦN 33: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU 
Việt Nam thuộc đới khí hậu ôn đới 
Sa Pa 
Đà Lạt 
TUẦN 33: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU 
 Thi tìm trên quả địa cầu 2 nước nằm ở mỗi đới khí hậu. 
TUẦN 33: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU 
Hoạt động 4 : Bài tập 
* Bài tập 1 : Chọn từ trong khung để điền vào ô trống cho phù hợp: Hàn đới, ôn đới, nhiệt đới. 
Hàn đới 
23 0 27’ 
23 0 27’ 
 Cực Bắc 
 Cực Nam 
Nhiệt đới 
Ôn đới 
Hàn đới 
Ôn đới 
TUẦN 33: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU 
Hoạt động 4 : Bài tập 
* Bài tập 2 : Hãy viết tên và đặc điểm của từng đới khí hậu vào bảng sau: 
Tên đới khí hậu 
Đặc điểm 
 Hàn đới 
Ôn đới 
Nhiệt đới 
Rất lạnh, ở hai cực của Trái Đất quanh năm nước đóng băng. 
Ôn hoà, có đủ bốn mùa. 
Nóng quanh năm. 
TUẦN 33: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU 
 Mỗi bán cầu đều có ba đới khí hậu: Nhiệt đới, ôn đới và hàn đới. 
+ Nhiệt đới: Thường nóng quanh năm. 
+ Ôn đới: Ôn hoà, có đủ bốn mùa. 
+ Hàn đới: Rất lạnh, ở hai cực của Trái Đất quanh năm nước đóng băng. 
Củng cố: 
TUẦN 33: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU 
C¶m ¬n c¸c thÇy, c« gi¸o ! 
C¶m ¬n c¸c em! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_3_tuan_33_bai_cac_doi_khi_h.ppt