Bài giảng Tự nhiên xã hội Lớp 3 - Bài 48: Quả - Nguyễn Thị Hường

Hoạt động 2: Các bộ phận của quả

Quan sát và trả lời câu hỏi:(cả lớp)

 1- Quả thường có mấy bộ phận?

 2 - Đó là những bộ phận nào?

 

ppt32 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 485 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tự nhiên xã hội Lớp 3 - Bài 48: Quả - Nguyễn Thị Hường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ VÀ THĂM LỚP 3AMÔN: TN & XH GV:Nguyễn Thị HườngTRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN AKiểm tra bài cũcuống hoađài hoanhị hoacánh hoaNêu tên các bộ phận của hoa?Nêu chức năng và ích lợi của hoa? Hoa là cơ quan sinh sản của cây. - Hoa thường dùng để trang trí, làm nước hoa và nhiều việc khác.QuảKhởi động : Hát bài QuảHoạt động 1: Sự đa dạng về màu sắc, hình dạng, kích thước, mùi vị của quảQuảQuả táoQuả camQuả đàoQuả mậnQuả chuốiquả dưa hấusttTên quảHình dạngKích thướcMàu sắcMùi vị123 Phiếu học tậpsttTên quảHình dạngKích thướcMàu sắcMùi vị1TáoTrònNhỏTím hồngThơm, ngọt2CamTrònNhỏXanhThơm, hơi chua3MậnTrònNhỏTímChua4ĐàoTrònNhỏHồngThơm ngọt5Dưa hấuBầu dụcToXanh Ngọt6ChuốiDàiNhỏVàngThơm, ngọtKết quả: Quả chín thường có màu gì? Hình dạng và mùi vị của các loại quả có giống nhau không?QuảKết luậnCó nhiều loại quả, chúng khác nhau về hình dạng, kích thước, màu sắc và mùi vị.1- Kể tên những loại quả mà gia đình em trồng?2- Kể tên những loại quả được trồng ở miền Nam mà em biết?QuảHoạt động 2: Các bộ phận của quảQuan sát và trả lời câu hỏi:(cả lớp) 1- Quả thường có mấy bộ phận? 2 - Đó là những bộ phận nào?QuảQuả thường có những bộ phận nào?VỎTHỊTHẠTVỎHẠTTHỊTVỎMỗi loại quả thường có 3 phần chính: vỏ, hạt và thịt.Loại quả có vỏ ăn đượcLoại quả có vỏ không ăn đượcLoại quả có một hạtLoại quả có nhiều hạtCác loại quả khác nhau thì vỏ cũng khác nhau. Có loại quả có vỏ ăn được, có loại quả vỏ không ăn được. Có loại quả có nhiều hạt, có loại quả chỉ có một hạt.QuảHoạt động 3: Ích lợi của quả, chức năng của hạt.Quả thường được dùng để làm gì? Nêu ví dụ. Làm việc theo cặpCác loại quả dùng để ăn tươiQuả dùng để làm mứt.Tự nhiên và xã hộiQuả- Hạt có chức năng gì?Kết luận: Quả thường dùng để ăn tươi, làm rau trong các bữa cơm, làm mứt, trang trí ,  Khi gặp điều kiện thích hợp hạt sẽ mọc thành cây mới.QuảCó nhiều loại quả, chúng khác nhau về hình dạng, kích thước, màu sắc và mùi vị. Mỗi loại quả thường có: vỏ, thịt, hạt. Khi gặp điều kiện thích hợp, hạt sẽ mọc thành cây mới.Bài họcTROØ CHÔI GIAÛI OÂ SOÁEm haõy choïn moät oâ soá baát kyøvaø traû lôøi theoyeâu caàu cuûa caâuhoûi. Ñeå coù cô hoäi nhaän ñöôcphaàn thöôûng12341/ Quaû coù hình daïng, kích thöôùc, maøu saéc vaø muøi vò nhö theá naøo?Quaû coù hình dạng, kích thước, maøu saéc vaø muøi vò khaùc nhau. Baøi: Quaû2/ Quaû goàm nhöõng boä phaän naøo? Quaû goàm: voû, thòt, haït3/ Quaû duøng ñeå laøm gì? Quaû thöôøng duøng ñeå aên töôi, laøm rau trong böõa aên, eùp daàu, laøm möùc, ñoùng hoäp.Baøi: Quaû4/ Haït coù chöùc naêng gì? Haït coù chöùc naêng moïc thaønh caây môùi.OÂ MAY MAÉN Baïn ñöôïc nhaän moät phaàn quaø (neáu baïn traû lôøi ñuùng)CHÚC QUÝ THẦY CÔ THÀNH ĐẠTCHÚC CÁC EM KHỎEHẸN GẶP LẠI

File đính kèm:

  • pptBai 48 Qua_2.ppt