Bài giảng Tự nhiên xã hội Lớp 3 - Bài: Chim

Đặc điểm chung của các loài chim

Giống nhau:

Chim là động vật có xương sống, có lông vũ, có mỏ, hai cánh và hai chân.

Khác nhau :

 Màu sắc.

 Hình dáng.

 Khả năng.

 

ppt39 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tự nhiên xã hội Lớp 3 - Bài: Chim, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Tự nhiên xã hội lớp 3C  BÀI: CHIM  
Kiểm tra bài cũ 
Câu hỏi : Chỉ và nói tên các bộ phận bên  ngoài của con cá trên hình ? 
Câu hỏi : Cá thở bằng gì? 
A. Miệng 
B. Mang 
C. Vây 
B. Mang 
Câu hỏi : Cá dùng để làm gì ? 
A. Thức ăn 
B. Làm cảnh 
C. Cả hai ý trên 
C. Cả hai ý trên 
Cả lớp cùng nghe và hát bài hát sau: 
 Trong bài hát, loài động vật nào được nhắc đến nhiều nhất? 
Bài 53: 
Chim. 
Kể tên những loài chim có trong bài hát. 
Vành khuyên 
Chào mào 
Sơn ca 
Chích choè 
Sáo nâu 
Đặc điểm chung của các loài chim 
Lợi ích của các loài chim 
Đại bàng 
Ngỗng 
Chim hút mật 
Công 
Vẹt 
Đà 
điểu 
Chim cánh cụt 
Họa mi 
1.Chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài của những loài chim có trong hình. Đặc điểm giống và khác nhau của các loài chim. 
Họa mi 
Công 
Ngỗng 
Chim cánh cụt 
Vẹt 
Đà điểu 
Chim hút mật 
Đại bàng 
Đầu 
Mỏ 
Mình 
Cánh 
Chân 
Đuôi 
Đầu 
Mỏ 
Mình 
Cánh 
Chân 
Đuôi 
Đầu 
Mỏ 
Mình 
Cánh 
Chân 
Đuôi 
Đầu 
Mỏ 
Mình 
Cánh 
Chân 
Đuôi 
Nêu một số điểm giống nhau và khác nhau của những loài chim trong hình? 
Họa mi 
Công 
Ngỗng 
Chim cánh cụt 
Vẹt 
Đà điểu 
Chim hút mật 
Đại bàng 
Chim là động vật có xương sống. Tất cả các loài chim đều có lông vũ, có mỏ, hai cánh và hai chân. 
Giống nhau 
Mỏ 
chim 
có 
đặc 
điểm 
gì ? 
Mỏ chim cứng 
Chim 
dùng 
mỏ 
để 
làm 
gì ? 
Chim 
dùng mỏ 
để mổ 
thức ăn 
Bộ xương của chim hút mật 
Bộ xương của chim hút mật 
Chỉ xương sống của Chim hút mật? 
Xương sống 
Bộ xương của chim hút mật 
Bộ xương của chim hút mật 
Loài 
 chim 
Có 
 xương 
sống 
Họa mi 
Công 
Ngỗng 
Chim cánh cụt 
Vẹt 
Đà điểu 
Chim hút mật 
Đại bàng 
Khác nhau 
Về màu sắc 
Về hình dáng 
Về khả năng 
Bắt chước tiếng người 
 Vẹt 
 Sáo 
Có giọng hót hay 
Họa mi 
Chích chòe 
Sơn ca 
Biết bay 
Biết bơi 
Chạy nhanh 
Nhận xét về cánh và chân của chim bay (như đại bàng); chim chạy (như đà điểu); chim bơi (như ngỗng) ? 
Cánh lớn 
Chân to 
Chân có màng 
Đặc điểm chung của các loài chim 
Giống nhau: 
Chim là động vật có xương sống, có lông vũ, có mỏ, hai cánh và hai chân. 
Khác nhau : 
 Màu sắc. 
 Hình dáng. 
 Khả năng. 
Tự nhiên và xã hội 
Bài 53: Chim 
Đặc điểm chung của các loài chim 
Lợi ích của các loài chim 
Loài chim có lợi ích gì? Em có biện pháp gì để bảo vệ chúng? 
Tổ 1 
 và 2 
Tổ 3 
 và 4 
Em có biện pháp gì để bảo vệ chúng? 
Loài chim có lợi ích gì? 
Chim giúp con người đưa thư 
Túi xách 
làm từ da Đà điểu 
Quạt 
làm từ lông Đà điểu 
Đà điểu 
Da và lông 
Đồ chơi làm từ vỏ trứng 
Ngỗng 
Thịt và trứng 
chào mào 
Làm cảnh 
vẹt ( két ) 
Làm cảnh 
chích chòe 
Làm cảnh 
Làm thuốc chữa bệnh 
Se Sẻ Chữa bệnh Ho 
Bối cá Chữa bệnh Trĩ 
Chim bắt sâu bảo vệ mùa màng. 
Làm cân bằng hệ sinh thái 
Chim sẻ 
 Chim gõ kiến 
 Câu chuyện 
“Diệt 
Chim sẻ” 
Lợi ích của các loài chim 
 Diệt sâu bọ (chim sẻ, gõ kiến, ). 
 Làm cảnh (vẹt, khướu, sáo, chích chòe,) 
Lấy thịt, trứng, lông (ngỗng, vịt, gà, đà điểu, ) 
- Là thức ăn bổ dưỡng, làm thuốc chữa bệnh, . 
- Giữ cân bằng sinh thái,  
Loài chim có lợi ích gì? Em có biện pháp gì để bảo vệ chúng? 
Tổ 1 
 và 2 
Tổ 3 
 và 4 
Em có biện pháp gì để bảo vệ chúng? 
Loài chim có lợi ích gì? 
	 Chúng ta phải yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các loài chim. Không nên săn bắn các loài chim, phá tổ chim, chặt phá rừng làm mất môi trường sống của chim,.. 
Dặn dò 
Về học thuộc ghi nhớ 
 Sưu tầm tranh ảnh các 
loài thú cho bài học sau: “Thú” 
Nhận xét tiết học 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tu_nhien_xa_hoi_lop_3_bai_chim.ppt