Bài giảng Vật lý Lớp 9 - Chủ đề 22:Máy biến thế- Truyền tải điện năng đi xa - Năm học 2019-2020 - Hồ Thanh Sơn

Truyền tải điện năng đi xa bằng dụng cụ gì?

Khi có dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ gây ra tác dụng gì?

Vậy phần điện năng truyền đi đã biến thành dạng năng lượng nào?

pptx19 trang | Chia sẻ: Anh Thúy | Ngày: 11/11/2023 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Vật lý Lớp 9 - Chủ đề 22:Máy biến thế- Truyền tải điện năng đi xa - Năm học 2019-2020 - Hồ Thanh Sơn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ 
Năm học: 201 9 - 20 20 
 đến dự giờ môn Vật lý 9 
 Chủ đề 22:Máy biến thế- truyền tải điện năng đi xa 
 GV thực hiện: Hồ Thanh Sơn 
 Hình ảnh này cho ta biết điều gì? 
- Mạng điện gia đình sử dụng ở hiệu điện thế bao nhiêu vôn? 
- Trên đường dây cao thế có hiệu điện thế bao nhiêu vôn? 
 220V 
500000 V 
Tại sao lại phải xây dựng đường dây cao thế vừa tốn kém vừa nguy hiểm ? 
22.2 Truyền tải điện năng đi xa 
1 . Đ iện năng hao phí trên đường dây tải điện và cách làm giảm hao phí điện năng 
Chủ đề 22: MÁY BIẾN THẾ - TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA 
Truyền tải điện năng đi xa bằng dụng cụ gì? 	 
 (dây dẫn) 
 Khi có dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ gây ra tác dụng gì? 
 (tác dụng nhiệt ) 
 Vậy phần điện năng truyền đi đã biến thành dạng năng lượng nào? 
 (n hiệt năng) 
Chủ đề 22: MÁY BIẾN THẾ - TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA 
22.2 Truyền tải điện năng đi xa 
1 . Đ iện năng hao phí trên đường dây tải điện và cách làm giảm hao phí điện năng 
 a. Nguyên nhân hao phí điện năng 
 Do tỏa nhiệt trên dây dẫn 
Chủ đề 22: MÁY BIẾN THẾ - TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA 
22.2 Truyền tải điện năng đi xa 
1 . Đ iện năng hao phí trên đường dây tải điện và cách làm giảm hao phí điện năng 
 b. Công thức tính công suất hao phí 
+ Công suất điện truyền đi tính bằng công thức nào? 
+ Công suất tỏa nhiệt trên đường dây tính như thế nào? 
 + Từ (1) và (2) suy ra: 
Chủ đề 22: MÁY BIẾN THẾ - TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA 
22.2 Truyền tải điện năng đi xa 
1 . Đ iện năng hao phí trên đường dây tải điện và cách làm giảm hao phí điện năng 
 b. Công thức tính công suất hao phí 
Chủ đề 22: MÁY BIẾN THẾ - TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA 
22.2 Truyền tải điện năng đi xa 
1 . Đ iện năng hao phí trên đường dây tải điện và cách làm giảm hao phí điện năng 
 C.Cách làm giảm công suất hao phí 
+ Từ công thức 
 - Muốn giảm P hp ta có mấy cách: 
* Tăng hiệu điện thế U đặt vào hai đầu đường dây. 
 có 2 cách 
 * Giảm R của đường dây 
 - Dựa vào công thức 
 Muốn giảm R ta thực hiện ra sao? gặp khó khăn gì khi thực hiện biện pháp đó? 
 + Giảm R phải tăng S -> tiết diện dây dẫn lớn 
- > gây tốn kém do tốn nhiều nguyên liệu làm dây, trụ đỡ phải to. 
 - Nếu ta tăng U thì được lợi không? 
Cách 1: giảm điện trở R 
Cách 2: Tăng hiệu điện thế U 
 Nếu tăng hiệu điện thế U thì có lợi không? 
Nếu tăng hiệu điện thế U lên 10 lần thì U 2 tăng bao nhiêu? 
 tăng lên 10 2 = 100 lần 
 P hp tăng hay giảm bao nhiêu? 
 P hp giảm 100 lần 
+ Vậy muốn giảm hao phí điện năng ta sử dụng biện pháp nào? 
Chủ đề 22: MÁY BIẾN THẾ - TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA 
22.2 Truyền tải điện năng đi xa 
1 . Đ iện năng hao phí trên đường dây tải điện và cách làm giảm hao phí điện năng 
 c.Cách làm giảm công suất hao phí 
* Để giảm hao phí điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện xoay chiều, biện pháp chủ yếu là t ăng hiệu điện thế đặt vào đầu đường dây tải điện 
* Công suất tỏa nhiệt trên đường dây tải tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế ở đầu đường dây. 
Chủ đề 22: MÁY BIẾN THẾ - TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA 
22.2 Truyền tải điện năng đi xa 
 2. Nguyên tắc dùng máy biến thế để truyền tải điện năng của dòng điện xoay chiều 
 Nhìn vào sơ đồ truyền tải điện năng đi xa em hãy cho biết 
 - Máy biến thế nào là máy tăng thế, máy nào là hạ thế 
 - Việc tăng giảm hiệu điện thế trên đường dây tải điện nhằm mục đích gì? 
 Máy biến thế 1 là máy tăng thế, 
Máy biến thế 2, 3, 4, 5 là máy hạ thế 
Chủ đề 22: MÁY BIẾN THẾ - TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA 
22.2 Truyền tải điện năng đi xa 
 2. Nguyên tắc dùng máy biến thế để truyền tải điện năng của dòng điện xoay chiều 
 - Dùng máy tăng thế để tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây dẫn để làm giảm hao phí điện năng. 
 - Ở cuối đường dây tải điện, người ta dùng các máy hạ thế để giảm dần hiệu điện thế đến giá trị phù hợp 
Chủ đề 22: MÁY BIẾN THẾ - TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA 
22.3 Vận dụng 
 Hoạt động 6 
 - Vì sao trong sự truyền tải điện năng đi xa, dòng điện xoay chiều lại có ưu điểm hơn hẳn so với dòng điện một chiều? 
 -Nhờ có máy biến thế có thể tăng hiệu điện thế xoay chiều, nên công suất hao phí giảm đi đáng kể. 
 Hoạt động 7 
 - Hiệu điện thế phát ra từ nhà máy điện là 25000 V. Nếu hiệu điện thế này được nối trực tiếp vào đường dây truyền tải thì công suất hao phí do tỏa nhiệt là P hp1 . Nếu dùng máy biến thế để tăng hiệu điện thế lên 500000 V rồi nối vào đường dây tải điện thì công suất hao phí là P hp2 . Hỏi P hp1 lớn hay nhỏ hơn P hp2 
 Tóm tắt 
 So sanh P hp1 và P hp2 
 giải 
 Theo công thức 
 Vậy P hp1 lớn hơn P hp2 400 lần 
 CỦNG CỐ 
 1. Tại sao lại phải xây dựng đường dây cao thế vừa tốn kém vừa nguy hiểm ? 
 - Ở cuối đường dây tải điện, người ta dùng các máy hạ thế để giảm dần hiệu điện thế đến giá trị phù hợp 
 - Xây dựng đường dây cao thế nhằm tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây dẫn để làm giảm hao phí điện năng. 
 CỦNG CỐ 
2. Trong sự truyền tải điện năng đi xa, người ta không dùng biện pháp giảm điện trở để làm giảm công suất hao phí trên đường dây dẫn? 
 - Dựa vào công thức 
 + Giảm R phải tăng S -> tiết diện dây dẫn lớn 
- > gây tốn kém do tốn nhiều nguyên liệu làm dây dẫn và trụ đỡ phải to. 
 Theo công thức 
 - Muốn giảm P hp thì phải giảm R 
 DẶN DÒ 
 + Học thuộc chủ đề 22 
 + Làm bài tập trang 154, 154 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_vat_ly_lop_9_chu_de_22may_bien_the_truyen_tai_dien.pptx
Bài giảng liên quan