Bài kiểm tra kì I môn Toán Lớp 3 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học xã Nghĩa Sơn

Câu 7. Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào hình

bên để được 6 hình chữ nhật.

Câu 8. Một cái bút nặng 8 g. Hỏi 9 cái bút như thế nặng bao nhiêu gam ?

Trả lời: 9 cái bút nặng là: . .

Câu 9. Biết x × 7 = 91. Vậy x =

Câu 10. Bạn Bình xem ti vi quá nhiều nên mắt bị yếu. Bác sĩ cho bạn uống mỗi ngày 2 viên thuốc bổ mắt. Một hộp thuốc bổ mắt có 30 viên. Đến hôm nay, trong hộp chỉ còn 12 viên. Vậy bạn Bình còn phải uống mấy ngày nữa thì hết thuốc bổ mắt ?

 

doc2 trang | Chia sẻ: Đạt Toàn | Ngày: 26/04/2023 | Lượt xem: 162 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài kiểm tra kì I môn Toán Lớp 3 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học xã Nghĩa Sơn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NGHĨA SƠN
BÀI KIỂM TRA KÌ I NĂM HỌC 2020-2021
MÔN TOÁN LỚP 3
Người coi kiểm tra
(Kí, ghi rõ họ tên)
Họ tên học sinh: ............................................................................ 
Số phách
Lớp: ......................................................................................................
Phòng: ..
Số báo danh: ..
BÀI KIỂM TRA KÌ I NĂM HỌC 2020-2021
MÔN TOÁN LỚP 3
Điểm
(Thời gian làm bài 40 phút)
Số phách
Gốc
Làm tròn
Người chấm thứ nhất: ..
Người chấm thứ hai: ..
Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh: ...................................................................................................
.....................
....................
Phần 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời hoặc đáp án đúng
Câu 1. Đã khoanh vào một phần mấy
số đồ vật dưới đây.
A. 	B. 	
C. 	D. 
Câu 2. của 21 kg là ............. kg. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 
A. 3	B. 7	C. 21	D. 63
Câu 3. Cho 5 dm =  mm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. 5	B. 50	C. 500	D. 5000
Câu 4. Kết quả của phép tính 366 + 127 là: 
A. 492	B. 493	C. 482	D. 483
Câu 5. Kết quả của phép tính 847 – 251 là:
A. 596	B. 586	C. 696	D. 686
Câu 6. Kết quả của phép tính 9 × 7 là:
A. 36	B. 56	C. 73	D. 63
Phần 2. Thực hiện theo yêu cầu của mỗi câu hỏi, bài tập rồi điền kết quả hoặc đáp án đúng vào chỗ chấm
Câu 7. Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào hình
bên để được 6 hình chữ nhật.
Câu 8. Một cái bút nặng 8 g. Hỏi 9 cái bút như thế nặng bao nhiêu gam ? 
Trả lời: 9 cái bút nặng là: .....
Câu 9. Biết x × 7 = 91. Vậy x =  
Câu 10. Bạn Bình xem ti vi quá nhiều nên mắt bị yếu. Bác sĩ cho bạn uống mỗi ngày 2 viên thuốc bổ mắt. Một hộp thuốc bổ mắt có 30 viên. Đến hôm nay, trong hộp chỉ còn 12 viên. Vậy bạn Bình còn phải uống mấy ngày nữa thì hết thuốc bổ mắt ?
Trả lời: Số ngày bạn Bình còn phải uống để hết thuốc bổ mắt là:  
Phần 3. Tự luận
Câu 11. Tính giá trị biểu thức	
a) 81 : 9 + 10
b) 601 + 35 × 4
Câu 12. Một cửa hàng có 120 chiếc xe đạp. Sau một ngày, cửa hàng đã bán được số xe đạp. Hỏi sau một ngày hôm đó thì cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp ?
Bài giải

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_ki_i_mon_toan_lop_3_nam_hoc_2020_2021_truong_ti.doc