Đề kiểm tra học kì II môn Hóa học Lớp 9 - Năm học 2012-2013 - Trường THCS Bình Minh

Câu 3 (1,5 điểm): Viết phương trình phản ứng và ghi điều kiện (nếu có ) để chứng minh rằng metan và Benzen đều tham gia phản ứng thế.

Câu 4 (1 điểm): a)Giải thích hiện tượng khi nấu canh cua “gạch cua” xuất hiện thành từng mảnh trong quá trình đun.

 b)Vì sau khi giặt đồ len lông cừu nên dùng “xà phòng” trung tính không nên dùng xa phòng có tính axit hay bazơ.

Câu 5 (1 điểm): Tìm thể tích rượu etilic nguyên chất có trong 650 ml cồn 96o.

 

doc1 trang | Chia sẻ: Đạt Toàn | Ngày: 09/05/2023 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề kiểm tra học kì II môn Hóa học Lớp 9 - Năm học 2012-2013 - Trường THCS Bình Minh, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHỊNG GD-ĐT TP HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THCS BÌNH MINH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012-2013
MƠN: HĨA HỌC 9
Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1 (2 điểm): Viết phương trình phản ứng và ghi điều kiện (nếu có) để thực hiện chuỗi biến hoá hoá học theo sơ đồ sau:
 (C6H10O5)n C6H12O6 C2H5OH CH3COOC2H5 C2H5OH 
Câu 2 (1,5 điểm): Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt ba dung dịch sau: glucozơ; rượu etylic; saccarozơ.
Câu 3 (1,5 điểm): Viết phương trình phản ứng và ghi điều kiện (nếu có ) để chứng minh rằng metan và Benzen đều tham gia phản ứng thế.
Câu 4 (1 điểm): a)Giải thích hiện tượng khi nấu canh cua “gạch cua” xuất hiện thành từng mảnh trong quá trình đun.
	b)Vì sau khi giặt đồ len lông cừu nên dùng “xà phòng” trung tính không nên dùng xà phòng có tính axit hay bazơ.
Câu 5 (1 điểm): Tìm thể tích rượu etilic nguyên chất có trong 650 ml cồn 96o.
Câu 6 (3 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí metan
Viết phương trình phản ứng xãy ra.
Tính thể tích không khí cần dùng ( biết thể tích khí oxi chiếm 1/5 thể tích không khí ).
Tính khối lượng khí cacbonic sinh ra.
 Thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn 
	(Cho O = 16 ; C = 12 ; H = 1) Không cho sử dụng bảng tuần hoàn
----------------- Hết -----------------

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_ii_mon_hoa_hoc_lop_9_nam_hoc_2012_2013_tr.doc
Bài giảng liên quan