Đề kiểm tra học kì II môn Lịch sử Lớp 6 - Năm học 2011-2012 - Trường THCS Bình Minh (Có đáp án)

Câu 2 (4đ)

* Khúc Thừa Dụ đã dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh: ( 2đ)

- Hoàn cảnh: Cuối thế kỉ IX nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ đã tập hợp nhân dân nổi dậy( 0,5 đ)

- Diễn biến:

 - Giữa năm 905 Tiết độ sứ An nam là Độc Cô Tổn bị giáng chức, Khúc Thừa Dụ đã cùng nhân dân đánh chiếm Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ , xây dựng chính quyền tự chủ. ( 1 đ)

 - Đầu năm 906 vua Đường buộc phải phong cho Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An nam đô hộ.

 (0, 5 đ)

 - Năm 907 Khúc Thừa Dụ mất , con trai là Khúc Hạo lên thay và làm một số việc ( đặt lại các khu vực hành chính, xem xét định lại mức thuế, cử người trông coi mọi việc tới tận xã.) để xây dựng chính quyền tự chủ. (1 đ)

* Những việc làm của họ Khúc chứng tỏ: người Việt tự cai quản và tự quyết định tương lai của mình, chấm dứt trên thực tế ách đô hộ của phong Kiến Trung Quốc. ( 1 đ)

 

doc3 trang | Chia sẻ: Đạt Toàn | Ngày: 09/05/2023 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề kiểm tra học kì II môn Lịch sử Lớp 6 - Năm học 2011-2012 - Trường THCS Bình Minh (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHềNG GD-ĐT TP HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THCS BèNH MINH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC Kè II
MễN LỊCH SỬ 6 NĂM HỌC 2011-2012
Thời gian làm bài: 45 phỳt
Câu 1(3 điểm): Hãy cho biết thời dựng nước diễn ra vào lúc nào? Tên nước là gì? Vị vua đầu tiên là ai?
Câu 2 (4 điểm): Khúc Thừa Dụ đã dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? Những việc làm của họ Khúc chứng tỏ điều gì?
Câu 2 (3 điểm): Trình bày chiến thắng của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng năm 938.
PHềNG GD-ĐT TP HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THCS BèNH MINH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC Kè II
MễN LỊCH SỬ 6 NĂM HỌC 2011-2012
Thời gian làm bài: 45 phỳt
Câu 1(3 điểm): Hãy cho biết thời dựng nước diễn ra vào lúc nào? Tên nước là gì? Vị vua đầu tiên là ai?
Câu 2 (4 điểm): Khúc Thừa Dụ đã dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? Những việc làm của họ Khúc chứng tỏ điều gì?
Câu 2 (3 điểm): Trình bày chiến thắng của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng năm 938.
PHềNG GD-ĐT TP HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THCS BèNH MINH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC Kè II
MễN LỊCH SỬ 6 NĂM HỌC 2011-2012
Thời gian làm bài: 45 phỳt
Câu 1(3 điểm): Hãy cho biết thời dựng nước diễn ra vào lúc nào? Tên nước là gì? Vị vua đầu tiên là ai?
Câu 2 (4 điểm): Khúc Thừa Dụ đã dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? Những việc làm của họ Khúc chứng tỏ điều gì?
Câu 2 (3 điểm): Trình bày chiến thắng của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng năm 938.
PHềNG GD-ĐT TP HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THCS BèNH MINH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC Kè II
MễN LỊCH SỬ 6 NĂM HỌC 2011-2012
Thời gian làm bài: 45 phỳt
Câu 1(3 điểm): Hãy cho biết thời dựng nước diễn ra vào lúc nào? Tên nước là gì? Vị vua đầu tiên là ai?
Câu 2 (4 điểm): Khúc Thừa Dụ đã dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? Những việc làm của họ Khúc chứng tỏ điều gì?
Câu 2 (3 điểm): Trình bày chiến thắng của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng năm 938.
đáp án và biểu điểm bài kiểm tra học kỳ ii
 năm 2011 -2012 
môn lịch sử 6
Câu 1 ( 3 đ) Thời dựng nước đầu tiên diễn ra vào lúc nào? Tên nước là gì ? Vị vua đầu tiên?
 - Nước Văn Lang:( 1,5đ - mỗi ý đúng sẽ được 0,35đ)
+ Thời gian: Thế kỉ VII TCN.
+ Vị vua đầu tiên: Hùng Vương
+ Bộ máy nhà nước: (SGK) còn đơn giản, sơ khai, chưa có quân đội, luật pháp
+ Kinh đô: Bạch Hạc (Phú Thọ).
 - Nước Âu Lạc:( 1,5đ - mỗi ý đúng sẽ được 0,35đ)
+ Thời gian: 207 TCN
+ Tên vị vua: Thục Phán An Dương Vương.
+ Bộ máy nhà nước chặt chẽ và có quyền lực hơn.
+ Kinh đô ở Phong Khê.
Câu 2 (4đ)
* Khúc Thừa Dụ đã dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh: ( 2đ)
- Hoàn cảnh: Cuối thế kỉ IX nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ đã tập hợp nhân dân nổi dậy( 0,5 đ)
- Diễn biến:
 - giữa năm 905 Tiết độ sứ An nam là Độc Cô Tổn bị giáng chức, Khúc Thừa Dụ đã cùng nhân dân đánh chiếm Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ , xây dựng chính quyền tự chủ. ( 1 đ) 
 - Đầu năm 906 vua Đường buộc phải phong cho Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An nam đô hộ.
 (0, 5 đ) 
 - Năm 907 Khúc Thừa Dụ mất , con trai là Khúc Hạo lên thay và làm một số việc ( đặt lại các khu vực hành chính, xem xét định lại mức thuế, cử người trông coi mọi việc tới tận xã...) để xây dựng chính quyền tự chủ. (1 đ) 
* Những việc làm của họ Khúc chứng tỏ: người Việt tự cai quản và tự quyết định tương lai của mình, chấm dứt trên thực tế ách đô hộ của phong Kiến Trung Quốc. ( 1 đ)
 Câu 3. ( 3đ) Chiến thắng của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng năm 938.
* Diễn biến: (2 điểm- mỗi ý đúng được gần 0,33đ)
- Cuối năm 938 đoàn thuyền chiến của quân Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào bờ biển nước ta. 
- Ngô Quyền cho quân đánh nhẹ nhử quân Nam Hán tiến sâu vào bãi cọc.
- Khi nước triều rút, Ngô Quyền dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Quân Nam Hán kháng cự không 
nổi phải rút chạy ra biển. 
- Quân Hán rối loạn, thuyền xô vào bãi cọc vỡ tan tành. 
- Vua Nam Hán, được tin bại trận hốt hoảng rút quân về nước.
- Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền kết thúc thắng lợi 
* ý nghĩa:(1đ- mỗi ý 0,5đ)
- Đè bẹp ý chí xâm lược của kẻ thù. 
- Chấm dứt hoàn toàn ách đô hộ hơn 1000 năm của các triều đại phong kiến phương Bắc, mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc. 

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_ii_mon_lich_su_lop_6_nam_hoc_2011_2012_tr.doc
Bài giảng liên quan