Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT môn Lịch sử - Năm học 2013-2014 - Sở GD&ĐT Ninh Bình (Vòng 2) (Có đáp án)

Câu 2. (3,5 điểm)

 Nêu những hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10/1930. Hạn chế đó đã được Đảng ta khắc phục như thế nào trong thời kỳ 1939 - 1945?

 

doc2 trang | Chia sẻ: Thái Huyền | Ngày: 27/07/2023 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT môn Lịch sử - Năm học 2013-2014 - Sở GD&ĐT Ninh Bình (Vòng 2) (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 TỈNH NINH BÌNH
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT
Kỳ thi thứ nhất - Năm học 2013 – 2014
Môn thi : LỊCH SỬ 
Ngày thi: 09/10/2013
(Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề)
(Đề này gồm 06 câu trong 01 trang)
A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (13,0 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm) 
Tại sao khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất vươn lên trở thành một lực lượng mạnh mẽ trong phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam? Trình bày vai trò của phong trào công nhân đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930.
Câu 2. (3,5 điểm) 
	Nêu những hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10/1930. Hạn chế đó đã được Đảng ta khắc phục như thế nào trong thời kỳ 1939 - 1945?
Câu 3. (2,0 điểm) 
Vì sao Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà lại quyết định hoà hoãn với quân Pháp từ ngày 6/3/1946 đến trước khi cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ? Ý nghĩa?
Câu 4. (4,5 điểm) 
Chứng minh thế chủ động đánh địch trên chiến trường chính Bắc Bộ của quân ta vẫn được giữ vững sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 đến trước đông xuân năm 1953 – 1954.
B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (7,0 điểm)
Câu 5. (4,5 điểm) 
Phân tích nguyên nhân thất bại, tính chất, ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nga 1905 – 1907. Lập bảng so sánh cuộc cách mạng Nga 1905 – 1907 với các cuộc cách mạng tư sản đã học. 
Câu 6. (2,5 điểm) 
Hãy nêu những diễn biến chính của một cuộc chiến tranh hoặc xung đột quân sự, thể hiện sự đối đầu giữa hai cực Xô – Mĩ trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947 – 1989). Theo em, cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ của nhân dân ta có liên quan đến sự đối đầu của hai cực Xô – Mĩ hay không? Vì sao?
HẾT
Họ và tên thí sinh: .....................................................; Số báo danh: ......................................
Họ và tên, chữ kí: Giám thị 1: .................................................................................................
 Giám thị 2: ................................................................................................. 

File đính kèm:

  • docde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_lop_12_thpt_mon_lich_su_nam_hoc_20.doc
  • docHDC SU V2.doc
Bài giảng liên quan