Đề thi chọn học sinh giỏi Lớp 9 môn Địa lí - Năm học 2013-2014 - Sở GD&ĐT Ninh Bình

Một bức điện được đánh từ Mát-xcơ-va lúc 12 giờ đến Hà Nội, sau 2 phút thì Hà Nội nhận được điện; sau đó 30 phút, Hà Nội đánh điện trả lời Mát-xcơ-va (cũng mất thời gian 2 phút); biết rằng, Hà Nội ở khu vực múi giờ số 7, Mát-xcơ-va ở khu vực múi giờ số 3; hỏi:

a) Hà Nội nhận được điện lúc mấy giờ?

b) Mát-xcơ-va nhận được điện lúc mấy giờ?

 

doc1 trang | Chia sẻ: Thái Huyền | Ngày: 25/07/2023 | Lượt xem: 163 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi chọn học sinh giỏi Lớp 9 môn Địa lí - Năm học 2013-2014 - Sở GD&ĐT Ninh Bình, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
SỞ GD&ĐT NINH BÌNH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
Năm học 2013 – 2014
MÔN: ĐỊA LÍ
Ngày thi: 15/3/2014
(Thời gian làm bài: 150 phút không kể thời gian phát đề)
Đề thi gồm 06 câu, trong 01 trang
Câu 1 (2,0 điểm): 
Một bức điện được đánh từ Mát-xcơ-va lúc 12 giờ đến Hà Nội, sau 2 phút thì Hà Nội nhận được điện; sau đó 30 phút, Hà Nội đánh điện trả lời Mát-xcơ-va (cũng mất thời gian 2 phút); biết rằng, Hà Nội ở khu vực múi giờ số 7, Mát-xcơ-va ở khu vực múi giờ số 3; hỏi: 
a) Hà Nội nhận được điện lúc mấy giờ? 
b) Mát-xcơ-va nhận được điện lúc mấy giờ? 
Câu 2 (1,5 điểm): 
Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu đặc điểm quá trình đô thị hóa ở nước ta.
Câu 3 (3,5 điểm):
 Dựa vào bảng số liệu: Diện tích trồng cây công nghiệp nước ta năm 1995 - 2005
 ( Đơn vị: Nghìn ha )
Năm
Cây công nghiệp hàng năm
Cây công nghiệp lâu năm
1995
717
902
2000
788
1451
2005
816
1634
a) Nhận xét tình hình trồng cây công nghiệp ở nước ta giai đoạn 1995 – 2005.
 	b) Nêu ý nghĩa của việc trồng cây công nghiệp lâu năm ở nước ta.
Câu 4 (4,0 điểm): 
Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy phân tích những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành thuỷ sản ở nước ta.
Câu 5 (5,0 điểm): 
Cho bảng số liệu: Lao động phân theo ngành kinh tế nước ta năm 2000 và 2005 
 ( Đơn vị: Nghìn người)
Nămơ
Ngành
 2000
 2005
Nông - Lâm - Ngư nghiệp
24481
24257
Công nghiệp - Xây dựng
4930
7636
Dịch vụ
8299
10816
 	a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế nước ta năm 2000 và 2005.
b) Nêu nhận xét và giải thích vì sao tỉ lệ lao động phân theo ngành kinh tế của nước ta có sự thay đổi trong giai đoạn trên?
Câu 6 (4,0 điểm): 
Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy nêu những thuận lợi về mặt tự nhiên để Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng sản xuất lương thực lớn nhất cả nước.
	HẾT	
Thí sinh được sử dụng Átlát Địa lí trong phòng thi
 Họ và tên thí sinh :................................................ Số báo danh .............................
 Họ và tên, chữ ký: Giám thị 1:..........................................................................
 Giám thị 2:..........................................................................

File đính kèm:

  • docde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_lop_9_mon_dia_li_nam_hoc_2013_2014.doc
Bài giảng liên quan