Đề thi khảo sát chất lượng giữa kỳ I môn Toán Lớp 8 - Ngày thi 5-11-2016 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Ngọc Châu

Câu 4 (3 điểm): Cho tam giác ABC, đường cao AH. M là một điểm bất kì trên cạnh BC. Qua M kẻ các đường thẳng song song với AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự ở E và D.

1) Chứng minh: Tứ giác ADME là hình bình hành.

2) Hai đường chéo AM và DE cắt nhau tại O. Chứng minhAOH cân.

3) Trường hợp vuông tại A:

 a) Tứ giác ADME là hình gì? Vì sao ?

 b) Xác định vị trí của M để đoạn thẳng DE có độ dài nhỏ nhất.

 

docx1 trang | Chia sẻ: Đạt Toàn | Ngày: 11/05/2023 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi khảo sát chất lượng giữa kỳ I môn Toán Lớp 8 - Ngày thi 5-11-2016 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Ngọc Châu, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
UBND TP HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THCS NGỌC CHÂU
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA Kè I
NĂM HỌC 2016 - 2017
MễN THI: Toỏn 8
Thời gian làm bài 90 phỳt
(Đề thi gồm 05 cõu, 01 trang)
Ngày thi 05 thỏng 11 năm 2016
Câu 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính 
a) 3x2 ( 5x2 - 7x + 1 ) 	b) ( x2 - 2x + 1 ) ( x - 1) 
Câu 2 (2 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
a) 2x2 - 6x	b) x3 + 2x2 + x
c) x2 - y2 - 3x - 3y 	d) x2 - x - 12
Câu 3 (2, 5 điểm) 
1) Tìm x, biết :
 a) x2 - 4x = 0	 b) 3x( x - 2011) - x + 2011 = 0 
2) Tìm số a để đa thức x3 + 3x2 + 5x + a chia hết cho đa thức x + 3
Câu 4 (3 điểm): Cho tam giác ABC, đường cao AH. M là một điểm bất kì trên cạnh BC. Qua M kẻ các đường thẳng song song với AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự ở E và D.
1) Chứng minh: Tứ giác ADME là hình bình hành.
2) Hai đường chéo AM và DE cắt nhau tại O. Chứng minhAOH cân.
3) Trường hợp vuông tại A: 
 a) Tứ giác ADME là hình gì? Vì sao ?
 b) Xác định vị trí của M để đoạn thẳng DE có độ dài nhỏ nhất.
Câu 5 (1 điểm): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : P = với x 1
-----------------------------------------

File đính kèm:

  • docxde_thi_khao_sat_chat_luong_giua_ky_i_mon_toan_lop_8_ngay_thi.docx