Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

Hiệu trưởng: thay đổi nhận thức, hành vi, giữ vai trò chủ đạo trong việc tạo niềm tin cho GV.

 Thực sự coi sinh hoạt chuyên môn là trụ cột.

 Tìm hiểu đầy đủ thông tin và cách thức thực hiện mô hình SHCM theo NCBH.

 Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ GV để giới thiệu mô hình SHCM mới.

 Thành lập nhóm tư vấn cho các buổi SHCM (gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và GV có năng lực về chuyên môn) hỗ trợ cho GV trong việc thiết kế kế hoạch bài dạy.

 Có trang bị máy chiếu, máy quay phim.

 Chỉ đạo sâu sát các hoạt động SHCM.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 3836 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Long An – tháng 9 năm 2014 Chuyên đề TẬP HUẤN ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TiỂU HỌC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC * SINH HOẠT CHUYÊN MÔN DỰA TRÊN NGHIÊN CỨU BÀI HỌC Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép, mỗi nhóm tìm hiểu một vấn đề sau: 1) Khái niệm, mục đích, ý nghĩa của SHCM theo NCBH . 2) Sự khác nhau giữa SHCM “truyền thống” và SHCM theo NCBH . 3) Các điều kiện để đảm bảo cho SHCM theo NCBH . 4) Các bước tiến hành một buổi SHCM theo NCBH . 5) Một số kĩ thuật SHCM theo NCBH . * SINH HOẠT CHUYÊN MÔN DỰA TRÊN NGHIÊN CỨU BÀI HỌC Trình bày kết quả thảo luận. Chia sẻ, thảo luận những ý kiến, những thắc mắc xung quanh các vấn đề của SHCM theo nghiên cứu bài học Khái niệm: GV cùng học tập từ thực tế học của học sinh; không nhằm đánh giá xếp loại giờ dạy của GV mà tạo cơ hội cho GV học tập nâng cao trình độ. Mục đích – Ý nghĩa: Tạo cơ hội cho tất cả học sinh học và phát triển, xây dựng mối quan hệ bình đẳng giữa các thành viên trong nhà trường (CBQL – GV, GV – GV, GV – HS, HS – HS) , giúp GV khắc phục khó khăn. 1) Khái niệm, mục đích, ý nghĩa của SHCM theo NCBH . 2) Sự khác nhau giữa SHCM “truyền thống” và SHCM theo NCBH . SHCM theo NCBH không nhằm đánh giá, xếp loại, mà tạo cơ hội để GV học hỏi nhau. SHCM theo NCBH : một nhóm GV thiết kế kế hoạch bài học, một người đại diện dạy (có thể điều chỉnh nội dung dạy học, tiến trình giờ dạy linh hoạt). SHCM theo NCBH: khi dự giờ quan tâm nhiều hơn đến người học, có thể quay phim, chụp hình. 2) Sự khác nhau giữa SHCM “truyền thống” và SHCM theo NCBH . SHCM theo NCBH: sau khi dự giờ, mọi người cùng phân tích hoạt động học của học sinh, thời lượng thảo luận dài từ 2 -> 2,5 giờ. GV có thể tự suy ngẫm, nhiều người nêu ý kiến chứ không phải chỉ có ý kiến đại diện. SHCM theo NCBH: chủ yếu là chia sẻ, các ý kiến gắn với hoạt động học của học sinh. SHCM theo NCBH: bài dạy của chung mọi người, người dạy không phải là người chịu trách nhiệm chính -> không đánh giá tiết dạy của GV. 2) Sự khác nhau giữa SHCM “truyền thống” và SHCM theo NCBH . => SHCM theo NCBH không mang tính áp đặt phải căn cứ vào trình độ học sinh để lựa chọn nội dung, phương pháp, quy trình cho phù hợp (CV 896) Sinh hoạt CM truyền thống Sinh hoạt CM theo NCBH Hiệu trưởng: thay đổi nhận thức, hành vi, giữ vai trò chủ đạo trong việc tạo niềm tin cho GV. Thực sự coi sinh hoạt chuyên môn là trụ cột. Tìm hiểu đầy đủ thông tin và cách thức thực hiện mô hình SHCM theo NCBH. Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ GV để giới thiệu mô hình SHCM mới. Thành lập nhóm tư vấn cho các buổi SHCM (gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và GV có năng lực về chuyên môn) hỗ trợ cho GV trong việc thiết kế kế hoạch bài dạy. Có trang bị máy chiếu, máy quay phim. Chỉ đạo sâu sát các hoạt động SHCM. 3) Các điều kiện để đảm bảo cho SHCM theo NCBH . Giáo viên : Có hiểu biết và có kỹ năng SHCM theo NCBH: như thiết kế bài dạy, dạy minh học, quan sát học sinh, ghi chép những điều đã quan sát, lắng nghe và phản hồi, tự rút ra kinh nghiệm. Áp dụng những điều đã học được theo SHCM vào thực tiễn. 3) Các điều kiện để đảm bảo cho SHCM theo NCBH . Nhà trường: Hai tuần sinh hoạt chuyên môn một lần. Các bài dạy minh họa cần được luân phiên theo các môn học, khối lớp. Người dự giờ không quá đông, không quá 25-30 người/lớp. 3) Các điều kiện để đảm bảo cho SHCM theo NCBH . Nhà trường: Tất cả những người tham gia dự giờ đều tham gia thảo luận và góp ý kiến. Nên chụp ảnh hoặc ghi hình giờ học dạy minh họa. Phòng học để dạy minh họa cần có bàn ghế kê phù hợp để người dự có thể đứng phía trên, hai bên lớp học. 3) Các điều kiện để đảm bảo cho SHCM theo NCBH . SƠ ĐỒ LỚP DẠY MINH HỌA Vị trí quan sát của GV dự Vị trí quan sát của GV dự BẢNG Vị trí quan sát của GV dự Vị trí quan sát của GV dự Học sinh Học sinh Học sinh Học sinh Học sinh Học sinh Học sinh Học sinh a) Chuẩn bị giờ dạy minh họa: GV tự nguyện đăng ký hoặc CBQL/tổ trưởng chuyên môn phân công. GV dạy minh họa và nhóm GV trong tổ chuyên môn cùng nhau thiết kế bài dạy. Bài dạy minh họa cần có nhiều điểm mới, có thể triển khai đại trà trong khối. 4) Các bước tiến hành một buổi SHCM theo NCBH . b) Dạy minh họa, dự giờ: GV không được dạy trước khi dạy minh họa. Chọn vị trí quan sát, chú ý phương pháp, kỹ thuật mới, phương tiện dạy học mới. Nên chú ý học sinh học được gì, chú ý quan sát nét mặt, hoạt động của học sinh. Hạn chế ghi chép, không ghi chép tiến trình nội dung. Có thể chụp ảnh, quay phim. 4) Các bước tiến hành một buổi SHCM theo NCBH . c) Thảo luận sau dự giờ: Người chủ trì lắng nghe, không đưa ý kiến trước. Nên để người dạy phát biểu trước: về mục tiêu, cách tiến hành, những điểm hài lòng/chưa hài lòng -> người dự chia sẻ (nên để GV trẻ phát biểu trước). Nếu có ý kiến bất đồng thì người chủ trì kết luận trên cơ sở khoa học -> thống nhất kế hoạch thực hiện. 4) Các bước tiến hành một buổi SHCM theo NCBH . a) Chọn vị trí quan sát : Đứng tại chỗ. Đứng ở vị trí có thể quan sát tốt nhất. Ngồi ở hai bên, trước lớp học. b) Ghi chép khi dự giờ: Có thể vẽ sơ đồ chỗ ngồi của học sinh. Dùng phiếu quan sát 5) Một số kĩ thuật SHCM theo NCBH c) Quan sát khi dự giờ: Người dự giờ tập trung quan sát việc học của học sinh là chủ yếu. Chú ý đến những học sinh tích cực và chưa tích cực. Quan sát khi học sinh làm việc cá nhân/hoạt động nhóm. 5) Một số kĩ thuật SHCM theo NCBH d) Chủ trì trong SHCM: Tổ chức chuẩn bị bài dạy minh họa. Tổ chức dạy minh họa dự giờ. Tổ chức thảo luận sau dự giờ. 5) Một số kĩ thuật SHCM theo NCBH * SINH HOẠT CHUYÊN MÔN DỰA TRÊN NGHIÊN CỨU BÀI HỌC Thực hiện soạn một chuyên đề đã tổ chức ở trường 

File đính kèm:

  • pptDOI MOI SINH HOAT CM.ppt