Giáo án Địa lí Lớp 6 - Tiết 13+14 - Năm học 2019-2020 - Bùi Xuân Phúc

A. MỤC TIÊU

- Nhận biết các biểu hiện và tác hại của động đất

- xây dựng được các biện pháp phòng tránh và giả nhẹ thương tích do động đất

-Tuyên truyền về các biện pháp phòng tránh và giảm nhẹ thương tích do động đất đến bạn bè, người thân và cộng đồng.

B. PHƯƠNG TIỆN:

Sơ đồ tư duy về động đất trên giấy rôki, Máy chiếu

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1/Tổ chức:

2/Bài cũ: không

3/Bài mới:

 

doc8 trang | Chia sẻ: Minh Văn | Ngày: 09/03/2024 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Địa lí Lớp 6 - Tiết 13+14 - Năm học 2019-2020 - Bùi Xuân Phúc, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Ngày soạn: 29/11/2019
Tiết 13 
BẮT ĐẦU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TNST:
PHÒNG TRÁNH VÀ GIẢM NHẸ THƯƠNG TÍCH DO ĐỘNG ĐẤT
A. MỤC TIÊU
- Nhận biết các biểu hiện và tác hại của động đất
- xây dựng được các biện pháp phòng tránh và giả nhẹ thương tích do động đất 
-Tuyên truyền về các biện pháp phòng tránh và giảm nhẹ thương tích do động đất đến bạn bè, người thân và cộng đồng.
B. PHƯƠNG TIỆN:
SGK Địa Lí 6, Các phương tiện khác có thể khai thác thông tin
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1/Tổ chức: 
2/Bài cũ:
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1
- GV nêu yêu cầu của bài học 
- GV hướng dẫn các nhóm về tài liệu tham khảo, cách thức trình bày sản phẩm và thuyết trình.
- GV chia lớp là 4 nhóm, cử nhóm trưởng, giao cho nhóm trưởng chỉ định thư kí 
- Giao nhiệm vụ cho 4 nhóm
- Nêu cách thức tiến hành:
+ Tìm kiếm thông tin từ SGK, các nguồn khác như internet, báo chí, truyền hình, thu thập số liệu
+ Xử lí thông tin: Cả nhóm chọn lọc và sắp xếp thông tin dựa theo mẫu phiếu trên 
+ Lựa chọn ý tưởng và tiến hành thiết kế sản phẩm trên giấy A0
+ Báo cáo và đánh giá sản phẩm ở tiết sau.
*GV nêu tiêu chí đánh giá sản phẩm, Sản phẩm được đánh giá về :
- Hình thức sản phẩm
- Nội dung sản phẩm
- Khả năng truyền thông của sản phẩm
*Gv hướng dẫn cách thức đánh giá đóng góp của các thành viên trong nhóm theo các mức độ 0,1,2,3,4. Trong đó o là mức thấp nhất, 4 là mức cao nhất.
Hoạt động 2
Các nhóm làm việc trên lớp, giao nhiệm vụ về nhà chuẩn bị cho tiết sau báo cáo .

1) Nhiệm vụ: Xây dựng sơ đồ tư duy rồi thuyết trình trước lớp chủ đề: phòng tránh và giảm nhẹ thương tích do động đất với các nội dung cụ thể sau:
+ Dấu hiệu trước động đất
+Địa điểm thường xuyên xảy ra động đất
+ Nguyên nhân
+ Tác hại
+ Các địa điểm xảy ra động đất ở Việt Nam
+ Biện pháp phòng tránh và giảm nhẹ thương tích do động đất.
2) Cách thức tiến hành:
3) Tiêu chí đánh giá 
4/ Đánh giá
GV nhận xét chung về tiết học
5/ Hoạt động nối tiếp
- GV nhắc lại các công việc cần làm tiêp theo ở nhà
 	- Chuẩn bị trước bài 14 : địa hình bề mặt Trái Đất 
Ngày soạn: 28/12/2019
Tiết 17 
BÁO CÁO THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ:
PHÒNG TRÁNH VÀ GIẢM NHẸ THƯƠNG TÍCH DO ĐỘNG ĐẤT
A. MỤC TIÊU
- Nhận biết các biểu hiện và tác hại của động đất
- xây dựng được các biện pháp phòng tránh và giả nhẹ thương tích do động đất 
-Tuyên truyền về các biện pháp phòng tránh và giảm nhẹ thương tích do động đất đến bạn bè, người thân và cộng đồng.
B. PHƯƠNG TIỆN:
Sơ đồ tư duy về động đất trên giấy rôki, Máy chiếu
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1/Tổ chức: 
2/Bài cũ: không
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1
- GV dành cho HS 3 phút để thống nhất lại các nội dung sẽ trình bày trong chủ đề.
- Hs cử đại diện lên báo cáo 
- Đại diện nhóm 1 lên trình bày 
- Ý kiến bổ sung của các nhóm khác 
 - Đại diện nhóm 2 lên trình bày 
- Ý kiến bổ sung của các nhóm khác 
 - Đại diện nhóm 3 lên trình bày 
- Ý kiến bổ sung của các nhóm khác 
 - Đại diện nhóm 4 lên trình bày 
- Ý kiến bổ sung của các nhóm khác 
- GV nhận xét phần trình bày của các nhóm và cho điểm các nhóm; chốt nội dung.
 Hoạt động 2
- Nhóm trưởng đánh giá mức độ tham gia của các thành viên trong tổ theo 4 mức độ 01234.
- Nạp bài chuẩn bị về cho GV để Gv lưu trữ.
1) Thống nhất lại bài soạn ở các nhóm
2) Trình bày: Nội dung:
+ Dấu hiệu trước động đất
+Địa điểm thường xuyên xảy ra động đất
+ Nguyên nhân
+ Tác hại
+ Các địa điểm xảy ra động đất ở Việt Nam
+ Biện pháp phòng tránh và giảm nhẹ thương tích do động đất.
+ Nhóm 1:
+ Nhóm 2: 
 + Nhóm 3: 
+ Nhóm 4:
4/ Đánh giá : 
- Gv nhận xét, đánh giá chung
5/ Hoạt động nối tiếp : 
- Học bài
- Chuẩn bị trước bài 14: địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp)
SẢN PHẨM CỦA MỘT SỐ NHÓM

File đính kèm:

  • docgiao_an_dia_li_lop_6_tiet_1314_nam_hoc_2019_2020_bui_xuan_ph.doc