Giáo án Địa lí Lớp 7+8 - Tiết 35: Kiểm tra học kì I - Năm học 2019-2020

* Nguyên nhân: (1 điểm)

- Khí thải của các nhà máy công nghiệp

- Khói bụi của các phương tiện giao thông

- Sự bất cẩn khi sử dụng năng lượng nguyên tử làm rò rỉ phóng xạ.

*Hậu quả: (1 điểm)

- Làm tăng hiệu ứng nhà kính khiến Trái Đất nóng lên, khí hậu toàn cầu biến đổi, làm tan băng ở 2 cực,dẫn đến mực nước biển và đại dương dâng cao, đe dọa các vùng đất thấp ven biển.

- Tạo nên những trận mưa axit làn chết cây cối, gây ra những bệnh về đường hô hấp cho con người.

- Gây ra lỗ thủng tầng ô dôn, gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.

- Gây ô nhiễm phóng xạ đưa tới những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

12.a. ( 2,0 điểm )

- Diện tích các châu lục không đều nhau.

- Xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ: Châu Á, Mĩ, Phi, Nam Cực, Âu, Đại Dương

b. ( 1,0 điểm ) Do:

- Có chí tuyến Bắc chạy qua;

- Dòng biển lạnh Ca-na-ri chảy ven bờ;

- Đường bờ biển ít bị chia cắt, ảnh hưởng của biển không vào sâu trong nội địa;

- Chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh khô từ lục địa Á-Âu tới.

 

doc7 trang | Chia sẻ: Minh Văn | Ngày: 09/03/2024 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Địa lí Lớp 7+8 - Tiết 35: Kiểm tra học kì I - Năm học 2019-2020, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Ngày soạn: /12/2019
Tiết 35 KIỂM TRA HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU 
- Đánh giá về kiến thức, kĩ năng ở 3 mức độ nhận thức: Nhận biết, Thông hiểu và vận dụng của học sinh sau khi học:
+ Môi trường đới : ôn hòa, hoang mạc, đới lạnh, vùng núi.
+ châu Phi
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khác quan + tự luận
III. XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
- Ở đề kiểm tra học kì I – Địa 7 các chủ đề và ND kiểm tra với số tiết là 19 tiết = 100% -> phân phối cho các chủ đề và ND như sau: 
+ Chủ đề 1: Các môi trường địa lí – 12 tiết = 60%
+ Chủ đề 2: châu Phi – 7 tiết = 40%
- Trên cơ sở phân phối số tiết như trên kết hợp với việc xác định chuẩn quan trọng ta xây dựng ma trận đề kiểm tra như sau:
 Mức độ
Bài học 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng điểm theo nội dung
TN
Câu số (đ)
TL 
Câu số (đ)
TN 
Câu số (đ)
TL 
Câu số (đ)
TN- TL Cấp độ thấp
Câu số (đ)
TL Cấp độ cao
Câu số (đ)
MT đới ôn hòa
1(0,5)
11(2,0 đ)

2(0,5)
3,0đ
MT hoang mạc
3(0,5đ)
10 (0,5đ

1,0đ
MT đới lạnh 
4(0,5đ)


0,5đ
MT vùng núi


5(0,5đ)
0,5đ
Thế giới rộng lớn và đa dạng
6(0,5đ)


0,5
Thiên nhiên châu Phi12 a (2,0đ 

7(0,5đ)

12 b (1,0đ)

3,5đ
Dân cư, xã hội châu Phi
8(0,5đ)


0,5đ
Kinh tế châu Phi


9(0,5đ)
0,5đ
Tổng điểm theo mức độ nhận thức
4,0 đ

3,5

2,5 đ

10 đ
4,0đ
3,5đ
2,5 đ
Tỉ lệ
40%
3,5%
25%
100%

BÀI KIỂM TRA HKI - NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn : Địa lý - Lớp 7
Họ và tên: .........................................., lớp............
Điểm
Lời phê của giáo viên

I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm): Chọn ý đúng điền vào bảng sau:
Câu 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án


1. Đới ôn hòa nằm trong khoảng vị trí nào?
a. 2 chí tuyến đến 2 vòng cực ở 2 bán cầu b. Chí tuyến Bắc – Chí tuyến Nam
c. Chí tuyến Bắc – Vòng cực Bắc d. Chí tuyến Nam – Vòng cực Nam.
2. Cách sắp xếp cảnh quan công nghiệp từ nhỏ đến lớn nào sau đây là đúng?
a. Khu CN à Trung tâm CN à Vùng CN à Nhà máy, xí nghiệp
b. Nhà máy, xí nghiệp à Khu CN à Trung tâm CNà Vùng CN
c. Nhà máy, xí nghiệp à Trung tâm CN à Khu CN à Vùng CN
d. Tất cả đều sai
3. Diện tích của các hoang mạc ngày nay diễn biến ra sao?
a. Thu hẹp dần b. Giữ nguyên diện tích c. Ngày càng mở rộng d.Đóng băng.
4. Đặc điểm nổi bật của khí hậu đới lạnh là:
a. Ôn hòa	b. Thất thường	c. Theo mùa. d. Khắc nghiệt 
5.Vùng núi có nhiều tầng thực vật hơn là:
a. Hoang mạc	b. Đới lạnh	c. Đới ôn hòa 	d.. Đới nóng
6. Thế giới có bao nhiêu lục địa?
a. Bốn 	b. Năm 	c. Sáu 	d. Bảy.
7. Nguyên nhân làm cho hoang mạc Xahara lan ra sát biển là:
a. Nằm trên đường chí tuyến	b. Có dòng biển lạnh đi qua.
c. Cát lấn	d. Ít mưa
8.Nguyên nhân chính khiến Châu Phi nghèo đói qua thời gian dài:
a. Bùng nổ dân số	b. Đông dân	 c. Xung đột sắc tộc	 d. Bị xâm lược.
9. Loại cây được trồng nhiều nhất ở Châu Phi là:
a. Cây công nghiệp	 b. Cây lương thực	 c. Cây ăn quả	d. Cây lấy gỗ.
10. Giải pháp hữu hiệu để chống hoang mạc hóa là:
a. Tưới nước	b. Chăn nuôi du mục	c. Trồng rừng	 d. Khoan sâu
II. TỰ LUẬN (5 điểm ) 
11. Nêu nguyên nhân và hậu quả ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa.
12. Cho bảng số liệu : DIỆN TÍCH CÁC CHÂU LỤC
Ch©u
Nam Cùc
 Á
 Âu
 Phi
 Mü
 §¹i D­¬ng
DiÖn tÝch
 (TriÖu km2 )

14,1

43,6

10

30,3

42,0

8,5
 Nguồn : « Tập bản đồ địa lí tự nhiên đại cương », nhà xuất bản giáo dục, năm 2016
a. Rút ra nhận xét .
b. Giải thích sự hình thành hoang mạc Xa-ha-ra ở Châu Phi.
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM :( 5Đ )
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ
Câu 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ý đúng
A
B
C
D
D
C
B
A
A
C
II. TỰ LUẬN: (5 Đ)
11. ( 2,0 điểm )
* Nguyên nhân: (1 điểm)
- Khí thải của các nhà máy công nghiệp
- Khói bụi của các phương tiện giao thông
- Sự bất cẩn khi sử dụng năng lượng nguyên tử làm rò rỉ phóng xạ.
*Hậu quả: (1 điểm)
- Làm tăng hiệu ứng nhà kính khiến Trái Đất nóng lên, khí hậu toàn cầu biến đổi, làm tan băng ở 2 cực,dẫn đến mực nước biển và đại dương dâng cao, đe dọa các vùng đất thấp ven biển.
- Tạo nên những trận mưa axit làn chết cây cối, gây ra những bệnh về đường hô hấp cho con người.
- Gây ra lỗ thủng tầng ô dôn, gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.
- Gây ô nhiễm phóng xạ đưa tới những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
12.a. ( 2,0 điểm )
- Diện tích các châu lục không đều nhau.
- Xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ: Châu Á, Mĩ, Phi, Nam Cực, Âu, Đại Dương
b. ( 1,0 điểm ) Do:
- Có chí tuyến Bắc chạy qua;
- Dòng biển lạnh Ca-na-ri chảy ven bờ;
- Đường bờ biển ít bị chia cắt, ảnh hưởng của biển không vào sâu trong nội địa;
- Chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh khô từ lục địa Á-Âu tới.
IV. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA
1.Ổn định
2.Phát đề
3.Thu bài , nhận xét chung
4. Dặn dò: Chuẩn bị bài 32
KIỂM TRA HKI - NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn : Địa lý - Lớp 8
Họ và tên: .......................................... , lớp............
Điểm
Lời phê của giáo viên

ĐỀ LẺ
I. TRẮC NGHIỆM( 5 điểm): Chọn ý đúng điền vào bảng sau:
Câu 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án1. Khí hậu của đới ôn hòa so với đới nóng và đới lạnh là:
a. Thất thường hơn b. Ổn định hơn c. Mưa nhiều hơn. d. Tính trung gian 
2.So với đới nóng và đới lạnh, nền công nghiệp của đới ôn hòa:
a. Phát triển ngang nhau b. Kém phát triển hơn c. Phát triển hơn d. Chưa phát triển.
3. Loài động vật nào sau đây phát triển mạnh ở hoang mạc?
a. Ngựa	b. Lạc đà.	c. Trâu	d. Bò
4. Hai vấn đề bức xúc nhất đề bức xúc nhất đới lạnh là:
a. Tài nguyên – Nhân lực.	b. Khí hậu – tài nguyên
c. Nhân lực – Khoa học	d. Khoa học – Môi trường.
5. Khí hậu và thực vật ở vùng núi chủ yếu thay đổi theo:
a. Độ cao	b. Mùa	c. Chất đất	d. Vùng.
6. Thế giới có bao nhiêu châu lục? a. Ba	 b.Sáu c. Năm 	d. Bốn
7. Nguyên nhân làm cho các môi trường nằm đối xứng qua xích đạo là:
a. Các môi trường nhiều như nhau	b. Khí hậu phân hóa
c. Xích đạo đi qua chính giữa	d. Ven biển.
8. Loại hình chăn nuôi phát triển nhất Châu Phi là:
a. Nuôi trồng thủy hải sản	b. Chăn thả gia cầm
c. Chăn nuôi gia súc	 d. Chăn thả gia súc lớn.
9. Nguyên nhân chính dẫn đến dân thành thị đông ở đới ôn hòa là:
a. Người dân thích sống ở đô thị	b. Nông thôn hẹp
c. Công nghiệp và dịch vụ phát triển	d. Nông nghiệp phát triển.
10. Mối lo ngại lớn nhất của nền công nghiệp ở đới ôn hòa hiện nay là:
a. Thiếu nhân công	b. Thiếu nhiên liệu
c. Thiếu thị trường	 d.. Ô nhiễm môi trường
II. TỰ LUẬN (5 điểm ) 
11. Nêu nguyên nhân và hậu quả ô nhiễm nước ở đới ôn hòa. 
12. Cho bảng số liệu : DIỆN TÍCH CÁC LỤC ĐỊA
Lôc ®Þa
Nam Cùc
 Á-Âu
 B¾c MÜ
 Nam MÜ
 Phi
 ¤-xtray-li-a
DiÖn tÝch
 (TriÖu km2 )

13,9

50,7

20,3

18,1

29,2

7,6
 Nguồn : « Tập bản đồ địa lí tự nhiên đại cương », nhà xuất bản giáo dục, năm 2016
a. Rút ra nhận xét .
b. Giải thích tại sao các hoang mạc châu Phi lại lan ra sát biển ?
HƯỚNG DÂN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HK I
ĐỊA LÝ 7
I. TRẮC NGHIỆM :( 5Đ )
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ
Câu 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ý đúng
D
C
B
A
A
B
C
D
C
D

II. TỰ LUẬN: (5 Đ)
11. ( 2,0 điểm )
* Nguyên nhân:( 1,0 điểm )
- Chất thải của các nhà máy, của sinh hoạt dân cư các đô thị, của tàu thuyền.
- Nạn tràn dầu (từ các tàu chở dầu bị đắm, từ việc khai thác dầu thô trên biển).
- Lượng phân hóa học, thuốc trừ sâu dư thừa ở các đồng ruộng.
*Hậu quả ( 1,0 điểm )
+ Gây ra “thủy triều đỏ”, “thủy triều đen” làm chết ngạt các sinh vật sống trong nước, ảnh hưởng đến sinh vật biển và các hoạt động kinh tế biển.
+ Thiếu nước sạch cho sản xuất và đời sống 
12.
a. ( 2,0 điểm )
- Diện tích các lục địa không đều nhau.
- Xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ: Châu Á- Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Nam Cực, Ô-xtray-li-a.
b. ( 1,0 điểm ) Do:
- Dòng biển lạnh chảy ven bờ;
- Đường bờ biển ít bị chia cắt, ảnh hưởng của biển không vào sâu trong nội địa;
- Có chí tuyến Bắc chạy qua;

File đính kèm:

  • docgiao_an_dia_li_lop_78_tiet_35_kiem_tra_hoc_ki_i_nam_hoc_2019.doc