Giáo án điện tử Đạo đức Lớp 2 - Bài 3: Gọn gàng, ngăn nắp

Kết luận

Tính bừa bãi khiến nhà cửa lộn xộn, làm mất nhiều thời gian tìm kiếm khi cần. Do đó các em nên giữ thói quen gọn gàng, ngăn nắp trong sinh hoạt.

 

pptx25 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 458 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án điện tử Đạo đức Lớp 2 - Bài 3: Gọn gàng, ngăn nắp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Giáo án đ iện tử 
Môn : ĐẠO ĐỨC 2 
Bài 3 : 
GỌN GÀNG, NGĂN NẮP 
NỘI DUNG 
Phần thứ nhất: Khởi đ ộng 
Phần thứ hai : 
 Hoạt đ ộng 1 : Bài cũ 
 Hoạt đ ộng 2 : Quan sát tranh và 
 trả lời câu hỏi 
 Hoạt đ ộng 3 : Phân tích truyện 
 Hoạt đ ộng 4 : Xử lý tình huống 
Phần thứ ba : Hoạt đ ộng nối tiếp 
Khởi động 
Thật là hay 
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
1.Ng ư ời biết nhận lỗi là ng ư ời trung thực, dũng cảm. 
2.Nếu có lỗi chỉ cần tự sửa lỗi, không cần nhận lỗi. 
3.Nếu có lỗi chỉ cần tự nhận lỗi, không cần sửa lỗi. 
Đ 
S 
S 
Đúng ghi Đ , sai ghi S vào ô trống: 
4. Cần biết nhận lỗi dù mọi ng ư ời 	không biết mình có lỗi. 
5. Cần xin lỗi khi có lỗi với bạn 	bè và em nhỏ . 
6. Chỉ cần xin lỗi những ng ư ời 	mình quen biết. 
Đ 
S 
Đ 
Biết nhận lỗi và sửa lỗi sẽ giúp em mau tiến bộ và đư ợc mọi ng ư ời yêu mến . 
Nhận xét 
Bài mới 
Gọn gàng, ngăn nắp. 
Hoạt động 2 
Quan sát tranh 
và trả lời câu hỏi 
1. 
Bạn nhỏ trong tranh đ ang cất sách vở đ ã học xong lên giá sách. 
Bạn nhỏ trong tranh đ ang làm gì ? 
2. 
Bạn làm nh ư thế đ ể nhằm mục đ ích gì? 
Bạn làm nh ư thế đ ể: 
 Giữ gìn, bảo quản sách vở, làm cho sách vở luôn phẳng phiu. 
 Gọn gàng nhà cửa và n ơ i học tập của mình. 
Kết luận: 
Nên rèn luyện thói quen gọn gàng, 
ngăn nắp trong sinh hoạt. 
Xem phim 
Chuyện xảy ra 
trước giờ chơi 
1. Tại sao cần phải gọn gàng, ng ă n nắp ? 
2. Nếu không gọn gàng, ng ă n nắp thì sẽ xảy ra hậu quả gì ? 
Cần phải gọn gàng, ng ă n nắp vì: 
1.Không mất nhiều thời gian. 
2. Giữ gìn đ ồ đ ạc đư ợc bền lâu. 
Không gọn gàng, ng ă n nắp thì : 
1. Mất nhiều thời gian. 
2. Làm cho nhà cửa bề bộn, 	bẩn thỉu. 
1.Không mất nhiều thời gian. 
2. Giữ gìn đ ồ đ ạc đư ợc bền lâu. 
Kết luận 
Tính bừa bãi khiến nhà cửa lộn xộn, làm mất nhiều thời gian tìm kiếm khi cần. Do đ ó các em nên giữ thói quen gọn gàng, ng ă n nắp trong sinh hoạt. 
Hoạt động 4 
Xử lí tình huống 
Chuyện không của riêng ai ? 
Xem phim: Tình huống 1 
Hà đ ang ngồi học thì bạn đ ến rủ đ i ch ơ i. Nếu là Hà em làm thế nào ? 
Xem phim: Tình huống 2 
2. Bé Nam đ ã học lớp 1 rồi nh ư ng luôn vứt đ ồ dùng, sách vở lung tung. Nếu là anh (chị) của Nam, em làm thế nào ? 
Xem phim: Tình huống 3 
3. Ngọc đư ợc giao nhiệm vụ xếp gọn chiếu gối sau giờ nghỉ tr ư a ở lớp. Ngủ dậy, Ngọc chạy ngay ra cửa uống n ư ớc. Là bạn của Ngọc, em sẽ làm gì ? 
Xem phim: Tình huống 4 
4. Ở lớp, Tuấn ngồi cùng bàn với Nga. Ngày nào Tuấn cũng đ ể sách vở và đ ồ dùng sang bàn của Nga. Nếu là Nga, em sẽ làm gì ? 
Nhận xét 
- Chính là tiền đề của một lối làm việc khoa học. 
- Là một trong những yếu tố dẫn đến thành công. 
Thói quen gọn gàng, ngăn nắp: 
Ghi nhớ : 
 Bạn ơ i chỗ học, chỗ ch ơ i 
Gọn gàng, ng ă n nắp ta thời chớ quên. 
 Đồ ch ơ i, sách vở đ ẹp bền, 
Khi cần khỏi mất công tìm kiếm lâu. 
Củng cố bài 
Ai nhanh hơn ! 
Trò ch ơ i : 
Việc 1: Để sách vở, đ ồ dùng học tập trên bàn. 
 Việc 2: Thực hành xếp gọn gàng, ng ă n nắp. 
Việc 3: Quan sát và nhận xét. 
Việc 4: Tuyên d ươ ng HS làm nhanh, gọn gàng 	 ng ă n nắp. 
Thực hành: 
Hoạt động nối tiếp 
 Về nhà thực hành gọn gàng, ng ă n nắp. 
 Tự liên hệ bản thân. 

File đính kèm:

  • pptxgiao_an_dien_tu_dao_duc_lop_2_bai_3_gon_gang_ngan_nap.pptx