Giáo án Mĩ thuật Lớp 6 - Chủ đề 3: Màu sắc (4 tiết) - Năm học 2019-2020 - Lâm Tấn Thái

- Suy nghĩ, nhớ lại kiến thức và thực hành theo hướng dẫn của GV để củng cố kiến thức về: Màu cơ bản, màu bổ túc, màu nóng, màu lạnh.

- Đọc, nghiên cứu thông tin trong sách Học mĩ thuật. (tr 25, 26)

- Thực hành vẽ theo nhạc theo hướng dẫn của GV: Tập trung lắng nghe âm nhạc, cảm nhận giai điệu, vận động cơ thể và vẽ màu theo nhịp, phách, tiết tấu,

- Quan sát, tham khảo để có ý tưởng sáng tạo riêng.

 

doc5 trang | Chia sẻ: Minh Văn | Ngày: 11/03/2024 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Mĩ thuật Lớp 6 - Chủ đề 3: Màu sắc (4 tiết) - Năm học 2019-2020 - Lâm Tấn Thái, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ
MÔN: MĨ THUẬT – LỚP 6
Chủ đề 3. MÀU SẮC (4 tiết)
Ngày soạn: 20/10/2019
Tiết chương trình: 8,9,10,11.
I.Mục tiêu chung: (HS cần đạt)
- Kiến thức: Nắm được một số kiến thức cơ bản về màu sắc, hòa sắc; cách vẽ tranh.
- Kỹ năng: Thể hiện được hòa sắc trên bài vẽ tranh bằng nhiều hình thức.
- Thái độ: + Cảm nhận được vẻ đẹp của màu sắc để vận dụng trong học tập MT và trong cuộc sống
 + Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm.
II.Phương pháp và hình thức tổ chức
Phương pháp:  Có thể vận dụng phương pháp 
+ Trực quan gợi mở, luyện tập thực hành
+ Vẽ theo nhạc
Hình thức tổ chức:
+ Hoạt động cá nhân
+ Hoạt động nhóm
III. Đồ dùng và phương tiện:
Chuẩn bị của GV:
	- Hình minh họa phù hợp với chủ đề: Màu sắc.
- Sách Dạy Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực HS	
Chuẩn bị của HS:
- Sách học mĩ thuật lớp 6
- Giấy vẽ, màu vẽ, chì, tẩy.
IV.Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Đồ dùng/
Phương tiện/ sản phẩm của HS

HOẠT ĐỘNG 1. (Tiết 1) Tiết chương trình: 8
TÌM HIỂU VỀ MÀU SẮC

Mục tiêu ( HS cần đạt được)
- Hiểu rõ hơn kiến thức cơ bản về màu sắc.
- Trải nghiệm vẽ tranh theo nhạc
- Cảm nhận được vẻ đẹp của màu sắc để vận dụng trong vẽ tranh và trang trí
 1.1. Màu sắc
1.2. Trải nghiệm vẽ tranh theo nhạc.
- - Yêu cầu HS nhớ lại các kiến thức về màu sắc đã học ở Tiểu học và thực hành theo những nội dung ở 1.1 (Tr 24, sách HỌC MT)
- Yêu cầu HS đọc thông tin trong sách Học MT để củng cố kiến thức cơ bản về màu sắc.
 - Hướng dẫn HS thực hành vẽ theo nhạc. (HĐ này có thể tổ chức HS vẽ theo nhóm lớn/nhóm nhỏ/cá nhân tuỳ điều kiện thực tế)
 - Gợi ý HS quan sát hình 3.1 sách Học MT lớp 6.
-
- - Suy nghĩ, nhớ lại kiến thức và thực hành theo hướng dẫn của GV để củng cố kiến thức về: Màu cơ bản, màu bổ túc, màu nóng, màu lạnh.
- Đọc, nghiên cứu thông tin trong sách Học mĩ thuật. (tr 25, 26)
- Thực hành vẽ theo nhạc theo hướng dẫn của GV: Tập trung lắng nghe âm nhạc, cảm nhận giai điệu, vận động cơ thể và vẽ màu theo nhịp, phách, tiết tấu,
- Quan sát, tham khảo để có ý tưởng sáng tạo riêng.

- Tr.24,25,26 sách Học MT lớp 6.
- Hình 3.1 tr.26sách Học MT lớp 6.
- Giấy, màu vẽ.

HOẠT ĐỘNG 2. (Tiết 2) Tiết chương trình: 9
TÌM HIỂU VỀ HÒA SẮC
Mục tiêu (HS cần đạt được)
- Nắm được một số kiến thức cơ bản về hòa sắc.
- Thể hiện được hình ảnh tưởng tượng thông qua bức tranh Vẽ theo nhạc
- Phát triển khả năng cảm thụ màu sắc, đường nét và phát huy trí tưởng tượng của cá nhân
 2.1 Thưởng thức bức tranh màu sắc.
2.2.Tìm hiểu về hòa sắc.
- Hướng dẫn HS trưng bày bài vẽ theo nhạc từ hoạt động trước.
- Gợi mở, khuyến khích HS quan sát, nêu cảm nhận về màu sắc, hình ảnh tưởng tượng trong bức tranh.
- Yêu cầu HS quan sát những mảng màu đã chọn để tìm hiểu về hòa sắc.
- Gợi ý HS:
+ Tham khảo một số bức tranh của họa sĩ Jackson Pollock.
+ Quan sát hình 3.3 sách Học mĩ thuật để tìm hiểu về hòa sắc trong tác phẩm hội họa.
- Sử dụng khung giấy chữ nhật (hoặc hai mảnh giấy hình chữ L) để lựa chọn phần màu sắc yêu thích. 
- Tưởng tượng và làm rõ những hình ảnh trên bức tranh màu sắc theo hưỡng dẫn của GV
- Trưng bày bài vẽ theo hướng dẫn của GV
- Quan sát, tìm hiểu về màu sắc theo gợi ý của GV: 
+Tìm những mảng màu chứa nhiều màu nóng, màu lạnh. +Nêu cảm nhận về những mảng màu đó.
- Tham khảo một số bức tranh của họa sĩ Jackson Pollock để hiểu hơn về cách thể hiện màu sắc theo cảm xúc.
- Quan sát hình 3.3 sách Học mĩ thuật để tìm hiểu về hòa sắc trong tác phẩm hội họa.
- Hình minh họa 3.2tr 26 sách Học MT
- Sách Học mĩ thuật tr.27
- Hình 3.3 tr.28 sách Học mĩ thuật.

HOẠT ĐỘNG 3: (Tiết 3) Tiết chương trình: 10
VẼ TRANH. 

Mục tiêu (HS cần đạt được)
- Nắm được một số kiến thức về cách vẽ tranh.
- Vận dụng kiến thức về màu sắc để thể hiện được bức tranh theo ý thích
- Nhận xét, nêu được cảm nhận về bức tranh của mình/của bạn
3.1 Tìm hiểu
3.2. Thực hành
3.3. Nhận xét
- Yêu cầu HS quan sát hình 3.4 sách Học MT để tìm hiểu về:
+ Thể loại tranh?
+ Bố cục?
+ Màu sắc?
- Yêu cầu HS quan sát hình 3.5 sách Học MT, thảo luận để nhận biết cách vẽ, thể hiện màu sắc trong tranh.
- Hướng dẫn hS nhận xét về tranh của mình và bạn.
- Quan sát hình 3.4 sách Học MT tìm hiểu theo hướng dẫn của GV
- Quan sát hình 3.5 sách Học MT, thảo luận để nhận biết cách vẽ và vận dụng kiến thức màu sắc để vẽ tranh theo ý thích, thể hiện cảm xúc.
- Nhận xét theo hướng dẫn của GV (Nội dung, bố cục, màu sắc, cảm xúc).
- Hình 3.4 tr.29 sách Học MT.
- Hình 3.5 tr.30 sách Học MT.
- Sản phẩm của HĐ 3.

HOẠT ĐỘNG 4: (Tiết 4) Tiết chương trình: 11. 
TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Mục tiêu (HS cần đạt được)
- Biết cách trưng bày, giới thiệu, nhận xét và nêu cảm nhận về sản phẩm.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình/nhóm bạn.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của màu sắc trong tranh và màu trong tự nhiên

Tổng kết chủ đề
- Hướng dẫn HS trưng bày, giới thiệu các bài vẽ ở hoạt động 1 và hoạt động 3.
- Gợi ý câu hỏi để HS giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm xúc của mình.
- Khuyến khích HS vận dụng- sáng tạo/ phát triển – mở rộng
- Thực hiện theo hướng dẫn của GV:
+ Cảm xúc khi trải nghiệm ở HĐ 1 và HĐ 3
+ Giới thiệu về bố cục, đường nét, màu sắc và hòa sắc của bức tranh yêu thích?
+ Nhận xét, so sánh về cách thể hiện màu sắc ở HĐ 1 và HĐ 2.
- Có ý tưởng để vận dụng KT – KN về tạo mô hình căn phòng vào thực tế hoặc vào các chủ đề tiếp theo.

File đính kèm:

  • docgiao_an_mi_thuat_lop_6_chu_de_3_mau_sac_4_tiet_nam_hoc_2019.doc
Bài giảng liên quan