Giáo án Mĩ thuật Lớp 9 - Chủ đề 1: Vẽ tĩnh vật có ba vật mẫu (2 tiết) - Năm học 2019-2020 - Lâm Tấn Thái

- Yêu cầu HS quan sát hình 1.1 sách Học MT.

 - Gợi ý HS thảo luận để chọn góc nhìn thể hiện được bố cục của mẫu hợp lí.

- Yêu cầu HS quan sát hình 1.2 sách Học MT

- Gợi ý HS thảo luận và nhớ lại các bước vẽ theo mẫu.

*Lưu ý HS: tỉ lệ, khoảng cách giữa các vật mẫu

- Yêu cầu HS thể hiện bài vẽ tĩnh vật bằng bút chì đen trên giấy A3 hoặc A4.

- Hướng dẫn HS nhận xét bài vẽ.

- Gợi ý HS thảo luận: Bố cục? Hình dáng? Cấu trúc? Vị trí, Tỉ lệ của vật mẫu trên bài vẽ.

 

doc3 trang | Chia sẻ: Minh Văn | Ngày: 11/03/2024 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Mĩ thuật Lớp 9 - Chủ đề 1: Vẽ tĩnh vật có ba vật mẫu (2 tiết) - Năm học 2019-2020 - Lâm Tấn Thái, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 KẾ HOẠCH DẠY THEO CHỦ ĐỀ
 MÔN : MĨ THUẬT – LỚP 9
Chủ đề 1: VẼ TĨNH VẬT CÓ BA VẬT MẪU (2 tiết)
Ngày soạn: 5/9/2019 ( Tiết chương trình 1,2.)
I. Mục tiêu chung: (HS cần đạt ).
- Kiến thức: Nhận biết được vẻ đẹp về hình dáng, cấu trúc, tỉ lệ, bố cục của vật mẫu; Biết cách sắp xếp hình vẽ cân đối và hợp lí trên giấy. 
- Kỹ năng: Hiểu được các sắc độ đậm nhạt để tạo không gian cho tranh tĩnh vật.
- Vẽ được tranh tĩnh vật có đặc điểm gần giống mẫu vẽ.
- Thái độ: Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm.
II. Phương pháp và hình thức tổ chức:
- Phương pháp: Gợi mở, trực quan, luyện tập, thực hành; vận dụng pp liên kết HS với tác phẩm.
- Hình thức tổ chức: + Hoạt động các nhân.
 + Hoạt động nhóm.
III. Đồ dùng và phương tiện:
 Chuẩn bị của GV:
 - Sách Học Mĩ thuật lớp 9 theo định hướng phát triển năng lực	
Chuẩn bị của HS:
- Sách học mĩ thuật lớp 9 theo định hướng phát triển năng lực
- Giấy vẽ, bút chì, tẩy, que đo, dây dọi,
IV. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Đồ dùng/
Phương tiện/ sản phẩm của HS
HOẠT ĐỘNG 1. (Tiết 1) 
CÁCH VẼ HÌNH
Mục tiêu ( HS cần đạt được)
- Nhận biết được vẻ đẹp về hình dáng, cấu trúc, tỉ lệ, bố cục của vật mẫu; Biết cách sắp xếp hình vẽ cân đối và hợp lí trên giấy. 
- Vẽ được hình bài vẽ tĩnh vật có ba vật mẫu.
- Cảm nhận được vẻ đẹp về hình dáng, cấu trúc, tỉ lệ, bố cục của vật mẫu.
 1.1. 
Sắp đặt mẫu vẽ.
1.2. 
Thực hành.
1.3.
 Nhận xét
- - Yêu cầu HS quan sát hình 1.1 sách Học MT. 
 - Gợi ý HS thảo luận để chọn góc nhìn thể hiện được bố cục của mẫu hợp lí. 
- Yêu cầu HS quan sát hình 1.2 sách Học MT
- Gợi ý HS thảo luận và nhớ lại các bước vẽ theo mẫu.
*Lưu ý HS: tỉ lệ, khoảng cách giữa các vật mẫu
- Yêu cầu HS thể hiện bài vẽ tĩnh vật bằng bút chì đen trên giấy A3 hoặc A4.
- Hướng dẫn HS nhận xét bài vẽ.
- Gợi ý HS thảo luận: Bố
 cục? Hình dáng? Cấu trúc? Vị trí, Tỉ lệ của vật mẫu trên bài vẽ.
- Quan sát hình 1.1 sách Học MT.
- Thảo luận để nhận biết cách chọn góc nhìn thể hiện được bố cục của vật mẫu hợp lí.
- Quan sát hình 1.2 sách Học MT
- Thảo luận, nhớ lại các bước vẽ theo mẫu để nhận biết cách vẽ hình tĩnh vật có 3 vật mẫu.
- Lắng nghe
- Thể hiện bài vẽ tĩnh vật
- Nhận xét bài theo hướng dẫn của GV.
- Thảo luận, nhận xét
 theo gợi ý của GV

- Hình 1.1 tr.5 sách Học MT lớp 9.
- Hình 1.2 tr.6 sách Học MT lớp 9.
- Mẫu vẽ
- Giấy A3/A4
Bài vẽ hình của HS
HOẠT ĐỘNG 2:( Tiết 2) VẼ ĐẬM NHẠT
Mục tiêu: ( HS cần đạt được).
- Hiểu được các sắc độ đậm nhạt để tạo không gian cho tranh tĩnh vật.
- Vẽ được tranh tĩnh vật có đặc điểm gần giống mẫu vẽ.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm.
 2 2.1. 
Tìm hiểu.
2.2. 
Thực hành vẽ đậm nhạt, hoàn thiện bài vẽ.
2.3. 
Nhận xét, đánh giá
Phát triển mở rộng
- Yêu cầu HS quan sát hình 1.3, sách Học MT, đặt câu hỏi gợi mở:
+ Đậm nhạt chung?
+ Đậm nhạt trên từng vật mẫu? bóng phản quang?
+ Tương quan đậm nhạt?
- Yêu cầu HS quan sát hình 1.3 sách Học MT để nhận biết cách vẽ đậm nhạt
- Gợi ý HS quan sát hình 1.4 sách Học MT tham khảo một số bài vẽ đậm nhạt
- Yêu cầu HS bày mẫu giống hình ở HĐ1, vẽ đậm nhạt vào bài vẽ ở HĐ1
- Yêu cầu HS trưng bày bài vẽ theo nhóm
- Hướng dẫn HS nhận xét, đánh giá bài vẽ của mình/của bạn về: Bố cục, không gian, tương quan đậm nhạt 
- Có thể vận dụng cách vẽ đậm nhạt của tiết học để thực hiện các bài vẽ khác, với các chất liệu khác nhau: vẽ, xé dán, 
- Quan sát hình 1.3, thảo luận nhóm theo gợi ý của GV về đậm nhạt.
- Quan sát hình 1.3 sách Học MT để biết cách vẽ đậm nhạt.
- Quan sát hình 1,4 sách Học MT tham khảo một số bài vẽ đậm nhạt 
- Bày lại mẫu theo hình ở HĐ1. Tiếp tục vẽ đậm nhạt ở bài vẽ từ HĐ1
- Trưng bày bài vẽ theo nhóm
- Nhận xét, đánh giá bài vẽ của mình/của bạn về: Bố cục, không gian, tương quan đậm nhạt
- Rút kinh nghiệm để điều chỉnh bài vẽ
- Học sinh thực hiện ở nhà
- Hình 1.3, tr.7 sách Học MT lớp 9
- Hình 1.3, 1.4 tr.7,8 sách Học MT lớp 9.
- Mẫu vẽ, bài vẽ của HĐ1
Bài vẽ đậm nhạt của HĐ2

File đính kèm:

  • docgiao_an_mi_thuat_lop_9_chu_de_1_ve_tinh_vat_co_ba_vat_mau_2.doc
Bài giảng liên quan