Giáo án Thể dục 10 - Đặng Ngọc Hoàng

a. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, trang phục HS. Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.

b. Khởi động:

- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, khuỷu tay, bả vai.

- Ép dọc, ép ngang, gập thân, vặn mình.

- Chạy bước nhỏ.

- Chạy nâng cao gối.

- Chạy gót chạm mông.

- Chạy đạp sau.

doc32 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Lượt xem: 3070 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 10 - Đặng Ngọc Hoàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 nội dung, yêu cầu buổi học.
b. Khởi động:
- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, khuỷu tay, bả vai
15’
2’
10’
GV
 @ X X X X X X
 X X X X X X
Lớp trưởng tập trung lớp và điều khiển lớp khởi động.
- Ép dọc, ép ngang, gập thân, vặn mình.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao gối.
- Chạy đạp sau.
- Chạy tăng tốc.
2x15m
2x15m
2x20m
2x30m
2. Phần cơ bản.
a. TDNĐ
- Ôn tập : Nam 1 – 40
 Nữ 1 – 8 
- Học mới : Nam 41 – 50
 Nữ 9
- Ôn tập các động tác đã học.
b. Chạy tiếp sức
- Một số điểm trong luật điền kinh (chạy tiếp sức)
+ Đường chạy.
+ Tín gậy.
+ Luật thi đấu.
+ Phương pháp trọng tài.
- Luyện tập, hoàn thiện kỹ thuật.
- Thể lực :
+ Chạy nâng cao gối tại chỗ.
+ Bật cóc.
* Củng cố : 2 HS nam lên tập hoàn thiện bài TDNĐ.
65’
25’
3lần
3lần
5lần
30’
1lần
10’
3x1’
3x20m
- Chia nhóm tự ôn tập như các tiết trước. 
- GV phân tích, làm mẫu. Cả lớp quan sát và tập theo hướng dẫn của GV.
- Chia thành nhiều nhóm nhỏ tự ôn tập và kiểm tra cho nhau.
- Đội hình 4 hàng ngang ngồi nghe GV giảng.
- Chia thành từng đợt chạy, GV xác định thành tích và nhận xét kỹ thuật sau mỗi đợt chạy.
- Cả lớp quan sát, cổ vũ.
- Tập đồng loạt cả lớp.
- Tập theo đội hình nước chảy 4 hàng dọc.
- 2 HS lên thực hiện. Lớp quan sát.
3. Phần kết thúc.
- Hồi tĩnh: thả lỏng tay, chân, hít thở sâu.
- Nhận xét, đánh giá kết quả buổi học.
- Giao BTVN: Học thuộc các động tác đã học. Chuẩn bị kiểm tra chạy tiếp sức. 
5’
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
@
 Tuần : 06
Ngày soạn : 
Ngày dạy :
Tiết 11 + 12 : 
 LÝ THUYẾT : NGUYÊN TẮC VỪA SỨC
 KIỂM TRA CHẠY TIẾP SỨC
I. Mục tiêu :
- Lý thuyết : biết những điểm cơ bản của nguyên tắc vừa sức trong tập luyện TDTT, vận dụng vào tập luyện và thi đấu.
- Chạy tiếp sức : Kiểm tra khả năng phối hợp trao nhận tín gậy. Nhằm đánh giá kết quả đạt được qua quá trình tập luyện của HS.
II. Địa điểm, phương tiện :
- Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập luyện.
- Phương tiện : bàn đạp, gậy tiếp sức, đồng hồ.
III. Tiến trình lên lớp (Nội dung và phương pháp lên lớp)
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức tập
 1. Phần mở đầu.
a. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, trang phục HS. Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
b. Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân.
- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, khuỷu tay, bả vai.
- Ép dọc, ép ngang, gập thân, vặn mình.
- Chạy bước nhỏ, nâng cao gối, gót chạm mông, đạp sau.
12’
2’
10’
GV
 @ X X X X X X
 X X X X X X
Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động theo đội hình 4 hàng ngang dãn cách 1 sải tay.
2. Phần cơ bản.
a. Nguyên tắc vừa sức.
1. Khái niệm : là nguyên tắc sư phạm của giảng dạy và tập luyện TDTT. tập luyện TDTT muốn đạt được hiệu quả thì các BT phải phú hợp với những đặc điểm về trí tuệ, sức khỏe, giới tính, thể lực, tâm lí và trình độ vận động của người học.
2. Nội dung
3. Yêu cầu
b. Chạy tiếp sức
- Kiểm tra khả năng phối hợp trao nhận tín gậy.
70’
40’
30’
- Tập trung 4 hàng ngang ngồi nghe GV giảng bài.
- HS nghe và ghi bài đầy đủ.
- GV đưa ra 1 số câu hỏi có liên hệ thực tế để trao đổi với HS.
+ Em hiểu thế nào là nguyên tắc vừa sức ? BT thể dục có vừa sức với em không ?
+ Vì sao phải tập luyện thường xuyên?
+ Căn cứ vào các dấu hiệu nào để biết được mức độ mệt mỏi? Dấu hiệu nào quan trọng nhất?
- 4 HS một đợt chạy. GV chấm điểm kỹ thuật của từng người và cộng điểm thành tích cho cả nhóm nếu nhóm nào có thành tích tốt.
- Nhóm nào thực hiện chưa tốt nếu còn thời gian sẽ cho kiểm tra lại.
3. Phần kết thúc.
- Hồi tĩnh: thả lỏng tay, chân, hít thở sâu.
- Nhận xét, đánh giá kết quả buổi học.
- Giao BTVN: Ôn tập bài TDNĐ, chuẩn bị kiểm tra.
8’
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
@
Tuần : 07
Ngày soạn : 
Ngày dạy :
Tiết 13 + 14 : KIỂM TRA BÀI TDNĐ – NHẢY CAO
I. Mục tiêu :
- TDNĐ : Kiểm tra, đánh giá kết quả tập luyện của HS trong thời gian qua.
- Nhảy cao : Ôn tập một số động tác bổ trợ, kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy.
II. Địa điểm, phương tiện :
- Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập luyện.
- Phương tiện : xà, cột, đệm nhảy cao.
III. Tiến trình lên lớp (Nội dung và phương pháp lên lớp)
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức tập
 1. Phần mở đầu.
a. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, trang phục HS. Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
b. Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân.
- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, khuỷu tay, bả vai.
- Ép dọc, ép ngang, gập thân, vặn mình.
12’
2’
10’
GV
 @ X X X X X X
 X X X X X X
Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động theo đội hình 4 hàng ngang dãn cách 1 sải tay.
2. Phần cơ bản.
a. TDNĐ
- Tập lại bài TDNĐ.
- Kiểm tra.
* Cách chấm điểm :
+ 9- 10 : thực hiện đúng đẹp.
+ 7- 8 : thực hiện đúng, tương đối đẹp, chưa thuộc 2 động tác. 
+ 5- 6 : thực hiện cơ bản đúng, đẹp. Chưa thuộc 2- 3 động tác.
+ 3- 4 : không thực hiện được kỹ thuật, xấu, chưa thuộc nhiều đt.
+ 1- 2 : chưa thuộc 2/3 các động tác.
b. Nhảy cao
- Ôn tập 1 số động tác bổ trợ nhảy cao.
- Nhảy lò cò 1 chân (chân giậm nhảy)
- Bật cóc.
- Bật cao tại chỗ.
- Tập chạy đà.
- Tập chạy đà kết hợp giậm nhảy.
70’
5’
30’
35’
3x20m
3x20m
3x10 L
5lần
5lần
- Tự ôn tập.
- Mỗi đợt gọi 4 HS lên thực hiện.
- Lớp ngồi theo đội hình 4 hàng ngang giữ trật tự.
X X X X X 
X X X X X
X X X X X 
Thực hiện theo hiệu lệnh của GV
- GV phân tích lại kỹ thuật đo đà, chạy đà và làm mẫu.
- Kết hợp giậm nhảy.
- HS quan sát và tập theo hướng dẫn của GV.
3. Phần kết thúc.
- Hồi tĩnh: thả lỏng tay, chân, hít thở sâu.
- Nhận xét, đánh giá kết quả buổi học.
- Giao BTVN: tập chạy đà, giậm nhảy.
8’
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
@
Tuần : 08
Ngày soạn : 
Ngày dạy :
Tiết 15 + 16 : NHẢY CAO – TTTC (Đẩy tạ)
I. Mục tiêu :
- Nhảy cao : 
+ Ôn tập, thuần thục 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng.
+ Tập một số bài tập bổ trợ và bài tập phát triển thể lực.
- TTTC : Giới thiệu kỹ thuật đẩy tạ, cách cầm tạ.
II. Địa điểm, phương tiện :
- Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập luyện.
- Phương tiện : cột, xà, đệm nhảy cao, tạ 
III. Tiến trình lên lớp (Nội dung và phương pháp lên lớp)
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức tập
 1. Phần mở đầu.
a. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, trang phục HS. Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
b. Khởi động:
- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, khuỷu tay, bả vai.
- Ép dọc, ép ngang, gập thân, vặn mình.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao gối.
- Chạy gót chạm mông.
- Chạy đạp sau.
12’
2’
10’
2x15m
2x15m
2x15m
2x20m
GV
 @ X X X X X X
 X X X X X X
Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động theo đội hình 4 hàng ngang dãn cách 1 sải tay.
2. Phần cơ bản.
a. Nhảy cao
- Một số bài tập bổ trợ, phát triển thể lực.
+ Tại chỗ đá lăng chân.
+ Chạy chậm 3- 5 bước giậm nhảy đá lăng chân.
+ Chạy vuông góc với xà giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 
- Ôn tập, phối hợp chạy đà – giậm nhảy – trên không.
- Hoàn thiện 4 giai đoạn.
b. Đẩy tạ
- Hướng dẫn cách cầm tạ.
- Đứng tại chỗ đẩy tạ về phía trước.
* Một số bài tập phát triển thể lực.
- Chạy nâng cao gối tại chỗ.
- Hít đất.
70’
35’
10lần
5lần
5lần
5lần
5lần
25’
10’
3x1’
3x20 lần
 X X X X X
 X X X X X
4 hàng ngang tập đồng lọat theo hiệu lệnh của GV.
- Từng người một liên tục vào thực hiện.
- Cả lớp thực hiện theo nhịp của GV.
- Lần lượt vào thực hiện ở mức xà thấp.GV quan sát và sửa sai.
- Tập trung 4 hàng ngang ngồi nghe và quan sát GV phân tích, làm mẫu.
- 1 HS lên thực hiện, GV hướng dẫn. Cả lớp quan sát.
- Lần lượt tập cách cầm tạ.
- Lần lượt đứng tại chỗ (mặt hướng ném, vai hướng ném) đẩy tạ về phía trứơc theo hiệu lệnh của GV.
3. Phần kết thúc.
- Hồi tĩnh: đi bộ, thả lỏng tay, chân, hít thở sâu.
- Nhận xét, đánh giá kết quả buổi học.
- Giao BTVN: tập thể lực.
8’
 X X X X X X 
 X X X X X X
 X X X X X X 
 @ 
Tuần : 09
Ngày soạn : 
Ngày dạy :
Tiết 17 + 18 : NHẢY CAO – ĐẨY TẠ 
I. Mục tiêu :
- Nhảy cao : Ôn tập hoàn thiện 4 giai đoạn kỹ thuật, phát triển thể lực.
- Đẩy tạ : Tập các bài tập dùng sức với tạ, kỹ thuật ra sức cuối cùng.
II. Địa điểm, phương tiện :
- Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập luyện.
- Phương tiện : xà, cột, đệm nhảy cao, tạ
III. Tiến trình lên lớp (Nội dung và phương pháp lên lớp)
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức tập
 1. Phần mở đầu.
a. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, trang phục HS. Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
b. Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân.
- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, khuỷu tay, bả vai.
- Ép dọc, ép ngang, gập thân, vặn mình.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao gối.
- Chạy gót chạm mông. 
- Chạy đạp sau.
12’
2’
10’
2x15m
GV
 @ X X X X X X
 X X X X X X
Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động theo đội hình 4 hàng ngang dãn cách 1 sải tay.
2. Phần cơ bản.
a. Nhảy cao
- Ôn tập hoàn thiện kỹ thuật.
- Tập 1 số bài tập bổ trợ kỹ thuật và bài tập phát triển thể lực.
+ Tại chỗ đá lăng chân.
+ Tập đưa chân giậm nhảy vào điểm giậm nhảy.
+ Chạy vuông góc với xà giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng.
+ Bật nhảy lò cò, bật cóc.
b. Đẩy tạ
- Tập các bài tập bổ trợ dùng sức với tạ.
+ Hất tạ từ dưới lên trên ra trước.
+ Đẩy tạ 1 tay chính diện. 
+ Đẩy tạ 1tay vai hướng ném.
- Tập đứng ở tư thế chuẩn bị RSCC lưng hướng ném.
- Tập kỹ thuật RSCC kiểu lưng hướng ném.
* Chạy bền : nam 800m
 Nữ 400m
* Củng cố lại bài. 
70’
30’
3- 5L
10lần
5lần
5lần
3x25m
25’
3lần
2lần
2lần
10’
5’
- Lớp chia thành 2 đội hình lần lượt thực hiện. GV hướng dẫn và sửa sai cho HS.
- HS đứng thứ tự theo hàng dọc: lần lượt từng HS thực hiện. 
- Lớp đứng theo đội hình 4 hàng dọc.
- GV hướng dẫn, phân tích, làm mẫu kỹ thuật.
- HS quan sát, làm theo.
- Từng hàng thực hiện theo hiệu lệnh của GV.
- Yêu cầu nghiêm túc đảm bảo an toàn trong tập luyện.
3. Phần kết thúc.
- Hồi tĩnh: thả lỏng tay, chân, hít thở sâu.
- Nhận xét, đánh giá kết quả buổi học.
- Vệ sinh sân bãi, cất dụng cụ.
8’
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
@
Tuần : 10
Ngày soạn : 
Ngày dạy :
Tiết 19 + 20 : NHẢY CAO – ĐẨY TẠ 
I. Mục tiêu :
- Nhảy cao : tiếp tục ôn tập kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng 1 cách thuần thục. Biết vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu. Nâng cao thành tích.
- Đẩy tạ : thực hiện tốt kỹ thuật chạy đà, RSCC. Nâng cao thể lực.
II. Địa điểm, phương tiện :
- Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập luyện.
- Phương tiện : tạ, xà, cột, đệm nhảy cao
III. Tiến trình lên lớp (Nội dung và phương pháp lên lớp)
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức tập
 1. Phần mở đầu.
a. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, trang phục HS. Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
b. Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân.
- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, khuỷu tay, bả vai.
- Ép dọc, ép ngang, gập thân, vặn mình.
* Kiểm tra bài cũ : Thực hiện kỹ thuật đẩy tạ RSCC.
12’
2’
10’
GV
 @ X X X X X X
 X X X X X X
Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động theo đội hình 4 hàng ngang dãn cách 1 sải tay.
- 3 HS lên thực hiện.
2. Phần cơ bản.
a. Nhảy cao
- Ôn tập hoàn thiện 4 giai đoạn kỹ thuật.
- Một số động tác bổ trợ và BT phát triển thể lực.
+ Một bước giậm nhảy đá chân lăng.
+ Tập mô phỏng động tác đá chân lăng qua xà.
b. Đẩy tạ
- Tiếp tục luyện tập kỹ thuật tư thế chuẩn bị và RSCC.
- Tập các bài tập bổ trợ :
+ Đẩy tạ 1 tay chính diện lên cao về trước.
+ Đẩy tạ 1 tay vai hướng ném.
+ Trò chơi “tay đẩy – tay kéo”
* Chạy bền. 
70’
30’
5lần
5lần
30’
3lần
3lần
10’
- GV hướng dẫn HS tập luyện.
- Chú ý giai đoạn giậm nhảy.
- GV quan sát, sửa sai.
- HS đứng theo đội hình 4 hàng ngang lần lượt thực hiện theo hiệu lệnh của GV.
- Chú ý đảm bảo an toàn.
3. Phần kết thúc.
- Hồi tĩnh: thả lỏng tay, chân, hít thở sâu.
- Nhận xét, đánh giá kết quả buổi học.
- Vệ sinh sân bãi, cất dụng cụ.
8’
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
@
Tuần : 11
Ngày soạn : 
Ngày dạy :
 Tiết 21 + 22 : LÝ THUYẾT : NGUYÊN TẮC HỆ THỐNG
 NHẢY CAO – ĐẨY TẠ 
I. Mục tiêu :
- Lý thuyết : HS nắm được nguyên tắc hệ thống để áp dụng tập luyện TDTT hàng ngày.
- Nhảy cao : hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích.
- Đẩy tạ : hoàn thiện kỹ thuật trượt đà, các bài tập dùng sức với tạ.
II. Địa điểm, phương tiện :
- Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập luyện.
- Phương tiện : tạ, xà, cột, đệm nhảy cao Vở ghi bài.
III. Tiến trình lên lớp (Nội dung và phương pháp lên lớp)
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức tập
 1. Phần mở đầu.
a. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, trang phục HS. Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
b. Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân.
- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, khuỷu tay, bả vai.
- Ép dọc, ép ngang, gập thân, vặn mình.
12’
2’
10’
GV
 @ X X X X X X
 X X X X X X
Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động theo đội hình 4 hàng ngang dãn cách 1 sải tay.
2. Phần cơ bản.
a. Nhảy cao
- Ôn tập hoàn thiện kỹ thuật.
- Một số bài tập bổ trợ nâng cao thành tích.
b. Đẩy tạ
- Hoàn thiện toàn bộ kỹ thuật trượt đà và RSCC.
* Củng cố lại kỹ thuật. Chú ý HS nữ chưa thực hiện được (nguyên nhân, cách sửa)
c. Lý thuyết 
Nguyên tắc hệ thống :
1. Khái niệm : là 1 trong những nguyên tắc sư phạm chỉ rõ giảng dạy và tập luyện TDTT cần phải dựa trên cơ sở khoa học, phải được tiến hành theo một trật tự, một cấu trúc thống nhất và chặt chẽ.
2. Nội dung :
- Dựa trên các quy luật và quá trình nhận thức
- Cần phải hiểu được nội dung, mục đích BT.
3. Yêu cầu :
- Phải tiến hành 1 cách có chủ đích, có kế hoạch 
- Sắp xếp nội dung cần chú ý đến tính tuần tự và mối liên hệ lẫn nhau giữa chúng.
- Cần luyện tập thường xuyên, liên tục tránh nghỉ quá dài.
70’
15’
15’
40’
- Chia lớp thành 2 đội hình nam, nữ riêng.
- Nam nhảy cao, nữ đẩy tạ trước. Sau đó đổi cho nhau.
- GV quan sát cả 2 nhóm và sửa sai.
- Tập trung 4 hàng ngang ngồi nghe GV giảng bài và thảo luận.
- GV đưa ra 1 số câu hỏi để HS thảo luận : Vì sao phải tập luyện thường xuyên ?
3. Phần kết thúc.
- Hồi tĩnh: thả lỏng tay, chân, hít thở sâu.
- Nhận xét, đánh giá kết quả buổi học.
- Vệ sinh sân bãi, cất dụng cụ.
8’
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
@
Tuần : 12
Ngày soạn : 
Ngày dạy :
Tiết 23 + 24 : NHẢY CAO – ĐẨY TẠ 
I. Mục tiêu :
- Hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao thành tích.
- Nắm được luật, áp dụng được trong tập luyện và thi đấu.
II. Địa điểm, phương tiện :
- Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập luyện.
- Phương tiện : tạ, xà, cột, đệm nhảy cao
III. Tiến trình lên lớp (Nội dung và phương pháp lên lớp)
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức tập
1. Phần mở đầu.
a. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, trang phục HS. Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
b. Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân.
- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, khuỷu tay, bả vai.
12’
2’
10’
GV
 @ X X X X X X
 X X X X X X
Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động theo đội hình 4 hàng ngang dãn cách 1 sải tay.
- Ép dọc, ép ngang, gập thân, vặn mình.
* Kiểm tra bài cũ : Nêu yêu cầu của nguyên tắc vừa sức.
- 1 HS lên trả lời. GV nhận xét, cho điểm.
2. Phần cơ bản.
a. Nhảy cao
- Ôn tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng.
* Một số điều luật cơ bản (phần nhảy cao)
b. Đẩy tạ
- Các bài tập dùng sức với tạ.
+ Đẩy tạ 1 tay chính diện lên cao về trước.
+ Đẩy tạ 1 tay vai hướng ném.
- Hoàn thiện kỹ thuật trượt đà phối hợp với RSCC.
- Bài tập phát triển thể lực.
+ Bật cóc.
+ Hít đất.
70’
40’
30’
3lần
3lần
2lần
3x15m
3x15lần
- Lần lượt từng HS vào thực hiện. Nâng dần xà đến mức tối đa với từng HS.
- 2 HS phục vụ nhặt, nâng xà xà.
- Ngồi nghe GV giới thiệu.
- 4 HS một đợt vào đẩy theo hiệu lệnh của GV.
- Tập tay không theo nhịp đếm 1- 2- 3- 4 của GV.
- Tập với tạ.
- Tập đồng loạt cả lớp.
3. Phần kết thúc.
- Hồi tĩnh: thả lỏng tay, chân, hít thở sâu.
- Nhận xét, đánh giá kết quả buổi học.
- Vệ sinh sân bãi, cất dụng cụ.
8’
X X X X X X 
X X X X X X
X X X X X X 
 @ 
Tuần : 13
Ngày soạn : 
Ngày dạy :
Tiết 25 + 26 : NHẢY CAO – ĐẨY TẠ 
I. Mục tiêu :
- Hoàn thiện, nâng cao thành tích nhảy cao. Khắc phục một số điểm yếu của HS nữ. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS.
- Hoàn thiện, nâng cao thành tích đẩy tạ.
II. Địa điểm, phương tiện :
- Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập luyện.
- Phương tiện : tạ, xà, cột, đệm nhảy cao
III. Tiến trình lên lớp (Nội dung và phương pháp lên lớp)
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức tập
 1. Phần mở đầu.
a. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, trang phục HS. Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
b. Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân.
- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, khuỷu tay, bả vai.
- Ép dọc, ép ngang, gập thân, vặn mình.
12’
2’
10’
GV
 @ X X X X X X
 X X X X X X
Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động theo đội hình 4 hàng ngang dãn cách 1 sải tay.
2. Phần cơ bản.
a. Nhảy cao
- Ôn tập : từng HS đo đà chính xác, nhảy thử và đánh dấu mức đà phù hợp.
- Kiểm tra.
Cách cho điểm :
+ 9- 10 : thực hiện đúng KT, thành tích 1,2m (nam) / 1m (nữ)
+ 7- 8: thực hiện cơ bản đúng KT, thành tích đạt 1,05m (nam)/0,85m (nữ)
+ 5- 6 : thực hiện cơ bản đúng KT trên không, thành tích đạt 0,95m (nam) / 0,80 (nữ)
+ 3- 4 : thực hiện không đúng KT giai đoạn trên không, thành tích đạt 0,95m (nam) / 0,80 (nữ)
+ 1- 2 : không thực hiện được KT và không đạt được thành tích tối thiểu.
b. Đẩy tạ
- Phối hợp trượt đà – RSCC.
- Một số BT phát triển thể lực.
70’
40’
30’
- Lần lượt từng HS thực hiện.
- GV gọi tên theo danh sách. Mỗi mức xà HS được nhảy 2 lần. Không được nhảy mức xà trên nếu mức xà trước đó không qua.
- Một số trường hợp đặc biệt GV hạ thấp mức xà hơn mức quy định họăc kiểm tra lý thuyết.
- yêu cầu HS thực hie

File đính kèm:

  • docThe duc 11.doc