Giáo án Thể dục Lớp 1 - Tuần 4-7 - Năm học 2010-2011

2. Phần cơ bản:

2.1, Ôn phối hợp:

+ Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm

+ Dàn hàng, dồn hàng.

+ Đi theo nhịp 1 – 2.

* Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng

- Thi giữa các tổ (tổ nào tập hợp nhanh không mất trật tự là thắng cuộc).

- Chia tổ tập luyện, GV quan sát sửa sai.

 

doc6 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Lượt xem: 1328 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Thể dục Lớp 1 - Tuần 4-7 - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Ngày soạn: 02/9/2010
Ngày giảng: 0 /9/2010 – Thứ 2
lớp 1- bài 4
Đội hình đội ngũ - trò chơi 
A. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: 
- Ôn 1 số KT về đội hình đội ngũ đã học.
- Học quay phải, quay trái.
- Ôn trò chơi " Diệt các con vật có hại ".
2. Kỹ năng:
- Biết thực hiện các động tác trên ở mức cơ bản đúng.
- Biết tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.
B. Địa điểm - phương tiện:
- Trên sân trường.
- 1 còi, kẻ chuẩn bị cho trò chơi.
C. Các hoạt động cơ bản:
Phần nội dung
Đ/L
Phương pháp tổ chức
1- Phần mở đầu:
1.1, Nhận lớp:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung y/c bài học.
1.2, Khởi động:
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Chạy nhẹ nhàng. Thành 1 hàng dọc.
- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.
4 - 5 p
30-40m
ĐHNL:
x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
2. Phần cơ bản:
2.1, Ôn phối hợp:
+ Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm
+ Dàn hàng, dồn hàng.
+ Đi theo nhịp 1 - 2.
* Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng.
- Thi giữa các tổ (tổ nào tập hợp nhanhkhông mất trật tự là thắng cuộc).
- Chia tổ tập luyện, GV quan sát sửa sai..
2.2, Học đi đường theo nhịp
- Bước chân trái trước, tay vung tự do theo nhịp 1, 2.
22 -25p
2 lần
2 lần
3 lần
3 - 4lần
ĐHLT:
x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
2.3, Ôn trò chơi “Diệt các con vật có hại”
- Chơi thi giữa các tổ.
- Phổ biến lại luật chơi & cách chơi.
- 2 HS nhắc lại 
x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
C. Phần kết thúc:
+ Hồi tĩnh: Đứng vỗ tay & hát.
+ Nhận xét chung giờ học.
- Giao bài về nhà.
- Xuống lớp.
4 - 5p
1-2p
1-2p
 ĐHXL: 
x x x x x
x x x x x
x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
Ngày soạn: 09/9/2010
Ngày giảng:13/9/2010 – Thứ 2
lớp 1- bài 5
Đội hình đội ngũ - trò chơi 
A. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:
- Ôn 1 số KT về đội hình đội ngũ đã học.
- Làm quen trò chơi "Qua đường lội".
2. Kỹ năng:
- Biết thực hiện các động tác trên ở mức cơ bản đúng.
- Biết tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.
B. Địa điểm - phương tiện:
- Trên sân trường.
- 1 còi, kẻ chuẩn bị cho trò chơi.
C. Các hoạt động cơ bản:
Phần nội dung
Đ/L
Phương pháp tổ chức
1- Phần mở đầu:
1.1, Nhận lớp:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung y/c bài học.
1.2, Khởi động:
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Chạy nhẹ nhàng. Thành 1 hàng dọc.
- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Trò chơi: "Diệt các con vật có hại".
4-5 phút
30-40 m
1 vòng
1 lần
ĐHNL
x x x x x
x x x x x
 x
 x x
 x x
 x 
2. Phần cơ bản:
2.1, Ôn phối hợp:
+ Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm
+ Dàn hàng, dồn hàng.
22-25 p
2 lần
2 lần
3 lần
 x x x x
 x x x x
 5 - 5 m ĐHLT
+ Đi theo nhịp 1 – 2.
* Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thi giữa các tổ (tổ nào tập hợp nhanhkhông mất trật tự là thắng cuộc).
- Chia tổ tập luyện, GV quan sát sửa sai..
2.2, Ôn trò chơi "Qua đường lội".
- GV nêu tên trò chơi 
- Phổ biến lại luật chơi & cách chơi.
- Chơi thi giữa các tổ.
8- 10p
xxxxx
xxxxx 
 CB XP
3. Phần kết thúc:
+ Hồi tĩnh: Đứng vỗ tay & hát.
+ Nhận xét chung giờ học.
- Khen những HS có ý thức tốt.
- Nhắc nhở những HS còn chưa chú ý trong giờ học.
- Giao bài về nhà.
- Xuống lớp.
4 - 5phút
ĐHXL
x x x x x x x
x x x x x x x
Ngày soạn: 15/9/2010
Ngày giảng: 20/9/2010 – Thứ 2
lớp 1- bài 6
Đội hình đội ngũ - trò chơi 
A. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: 
- Ôn 1 số KT về đội hình đội ngũ đã học.
- Học dàn hàng,dồn hàng.
- Ôn trò chơi "Qua đường lội".
2. Kỹ năng:
- Biết thực hiện các động tác trên ở mức cơ bản đúng.
- Biết tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.
B. Địa điểm - phương tiện:
- Trên sân trường.
- 1 còi, kẻ chuẩn bị cho trò chơi.
C. Các hoạt động cơ bản:
Phần nội dung
Đ/L
Phương pháp tổ chức
1- Phần mở đầu:
1.1, Nhận lớp:
- KT cơ sơ vật chất.
- Điểm danh.
- Phổ biến mục tiêu đã học.
1.2, Khởi động:
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Chạy nhẹ nhàng. Thành 1 hàng dọc.
- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Trò chơi: "Diệt các con vật có hại".
4 - 5 p
30-40 m
1 vòng
1 lần
 x x x x
 x x x x
3 - 5 m ĐHNL
 x
 x x
 x x
 x 
2. Phần cơ bản:
2.1, Ôn phối hợp:
+ Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm
+ Dàn hàng, dồn hàng.
+ Đi theo nhịp 1 - 2.
* Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng.
- Thi giữa các tổ (tổ nào tập hợp nhanhkhông mất trật tự là thắng cuộc).
- Chia tổ tập luyện, GV quan sát sửa sai..
2.2, Học dồn hàng ,dàn hàng.
2.3, Ôn trò chơi "Qua đường lội".
- Phổ biến lại luật chơi & cách chơi.
- Chúng ta vừa học những nội dung gì ?
22-25 p
2 lần
2 lần
3 lần
3 - 4 lần
4-5phút
 x x x x
 x x x x
 5 - 5 m ĐHLT
x x x -> <-x x x
3. Phần kết thúc:
+ Hồi tĩnh: Đứng vỗ tay & hát.
+ Nhận xét chung giờ học.
- Khen những HS có ý thức tốt.
4-5p
 x x x x
 x x x x
 ĐHXL
- Nhắc nhở những HS còn chưa chú ý trong giờ học.
- Giao bài về nhà.
- Xuống lớp.
Ngày soạn: 23/9/2010
Ngày giảng: 27/9/2010 – Thứ 2
lớp 1- bài 7
đội hình đội ngũ - trò chơi
A- Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- ôn 1 số kỹ năng về đội hình đội ngũ đã học.
- Học đi thường theo nhip 2 - 4 hàng dọc, làm quen với TTCB.
- Trò chơi " Qua đường lội".
2. Kỹ năng:
- Biết thực hiện động tác ở mức độ cơ bản đúng.
- Biết tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.
B- Địa điểm, phương tiện:
- Trên sân trường, dọc vệ sinh nơi tập.
- Kẻ sân cho trò chơi, chuẩn bị 1 còi.
C- Các hoạt động cơ bản:
Nội dung
Đ/L
Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu:
1.1, Nhận lớp:
- KT cơ sở vật chất.
- Điểm danh
- Phổ biến mục tiêu bài học.
1.2, khởi động:
- Giậm chân tại chỗ theo nhịp 1- 2
- Trò chơi: "Diệt các con vật có hại"
4 - 5p
1 lần
ĐHNL
x x x x
x x x x
2. Phần cơ bản:
2.1, Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng, quay trái, quay phải.
Lần 1: Dàn hàng, dồn hàng.
Lần 1: Dàn hàng, dồn hàng.
Lần 2: Dàn hàng xong cho HS tập các động tác TD rèn luyện TTCB.
- HS tập đồng loạt sau khi GV đã làm mẫu.
- GV quan sát, sửa sai, chia tổ tập luyện
22-25p
22-25p
3 lần
2 lần
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
2.2, ôn dồn hàng, dàn hàng.
+ Học tư thế cơ bản
(Tổ trưởng điều khiển).
2-3 lần
x x x x
x x x x
+ Đứng đưa hai tay ra trước
3. Ôn trò chơi "Qua đường lội"
- Giáo viên nêu tên trò chơi nhắc lại luật chơi và cách chơi 
- HS thực hiện
2-3 lần
x x x -> <- x x x
ĐHTC
 x x x x 
 x x x x
 3 -> 5m G 
3. Phần kết thúc:
- Hồi tĩnh: Vỗ tay & hát.
- Hệ thống & NX bài.
- Giao bài vè nhà; xuống lớp.
4-5p
 ĐHXL 
x x x x
x x x x

File đính kèm:

  • docGA Lop 1 tuan 4- 7.doc