Kế hoạch bài dạy Thể dục Lớp 1 - Tuần 17, Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể

Bài 4: VẬN ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA CƠ THỂ

(Đi luân phiên vỗ tay trên dưới).

I. Mục tiêu và yêu cầu cần đạt

1. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh có khả năng:

- Rèn luyện kĩ năng vận động phối hợp của cơ thể.

2. Yêu cầu cần đạt:

-Kiến thức:

+ Biết cách thực hiện Đi luân phiên vỗ tay trên dưới.

-Kỹ năng:

+Thực hiện cơ bản đúng vận động phối hợp của cơ thể.

+ Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.

 

docx16 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 879 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Kế hoạch bài dạy Thể dục Lớp 1 - Tuần 17, Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Môn: Thể dục
Tiết :33 Tuần: 17
Lớp: 1C,1D
Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hằng
 KẾ HOẠCH BÀI DẠY
 Thứ .... ngày...... tháng..... năm 202....
Thứ .... ngày...... tháng..... năm 202....
 Tiết : 33 
Bài 4: VẬN ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA CƠ THỂ
(Đi luân phiên vỗ tay trên dưới).
I. Mục tiêu và yêu cầu cần đạt
1. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh có khả năng:
- Rèn luyện kĩ năng vận động phối hợp của cơ thể.
2. Yêu cầu cần đạt:
-Kiến thức:
+ Biết cách thực hiện Đi luân phiên vỗ tay trên dưới.
-Kỹ năng: 
+Thực hiện cơ bản đúng vận động phối hợp của cơ thể. 
+ Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.
-Thái độ: 
+Tích cực học tập, mạnh dạn phối hợp nhóm để tập luyện.
+Tích cực, nhiệt tình khi tham gia trò chơi vận động, đảm bảo an toàn trong khi chơi, đoàn kết với các bạn. 
II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường 
- Phương tiện: Còi,bóng, rổ
 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 
- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), cá nhân,tập theo nhóm,thi đua.
IV. Tiến trình dạy học
Nội dung
LVĐ
Phương pháp, tổ chức và yêu cầu
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I. Phần mở đầu
1.Nhận lớp
5 – 7’
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh; phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Đội hình nhận lớp 
€€€€€€€€
€€€€€€€
 €
2.Khởi động	
- Xoay các khớp cổ tay, cánh tay, cổ chân, vai, khớp hông, gối,... 
1-2’
2x8nh
- GV (LT) điều khiển học sinh khởi động.
-Học sinh khởi động dàn hàng ngang theo nhịp hô.
3.Trò chơi:
 “Kết bạn”
1-2ph
- GV (LT) điều khiển học sinh khởi động.
-Học sinh tham gia chơi theo điều khiển của cán sự.
II. Phần cơ bản:
Kiến thức.
- Đi luân phiên vỗ tay trên dưới (SGK 59)
N1: Chân trái bước ra trước, 2 tay vươn lên cao vỗ tay, ngửa đầu. mắt nhìn theo tay
N2: Chân phải bước ra trước, 2 tay hướng xuống đất vỗ tay, cúi đầu, mắt nhìn theo tay.
16-18’
8-10ph
4-5 lần
2x8nh
-Cho HS quan sát tranh, nhấn mạnh điểm khó của động tác.
-GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật từng nhịp của động tác.
- Đội hình HS quan sát tranh
€€€€€€€€
€€€€€€€
 €
h HS quan sát tranh
€€€€€€€€
€€€€€€€
-HS quan sát GV làm mẫu
- GV hô - HS tập theo.
-GV quan sát HS tập kết hợp uốn nắn, sửa sai chung cho cả lớp và sửa sai cá nhân.
-HS thực hiện động tác theo nhịp hô.
- Gọi 5 hs lên tập động tác; HS bên dưới quan sát, nhận xét; GV chốt
* Tập luyện đồng loạt:
4-5ph
2-3 lần
- GV hô khẩu lệnh cho cả lớp thực hiện.
- Gv quan sát, sửa sai cho HS.
-HS thực hiện động tác theo nhịp hô
- Đội hình tập luyện đồng loạt. €€€€€€€€
€€€€€€€
 €
* Luyện tập cá nhân, theo cặp đôi hoặc tổ, nhóm:
3-4ph
-GV cho HS luyện tập cá nhân tại chỗ giúp các em thuộc động tác; có thể cho các em luyện tập theo cặp nhóm 02 em.
-GV quan sát các nhóm luyện tập để kịp thời sửa sai, uốn nắn cho các em.
- các bạn về vị trí luyện tập theo khu vực đã được GV phân công luyện tập hàng ngày.
-HS thay nhau lên điều khiển để biết cách tập luện nhóm.
ĐH tập luyện theo tổ
€ € € €
€ € €
€ € € € €
€ GV €
* Thi đua giữa các tổ hoặc nhóm:
2-3ph
1 lần
-GV cho từng tổ hoặc nhóm lên thi hoặc gọi đại diện lên trình diễn kết quả luyện tập.
-5 HS đại diện các tổ lên tập theo sự điều khiển của cán sự.
-HS dưới lớp quan sát các bạn thực hiện, nhận xét, đánh giá.
2.Trò chơi :
“Tung bóng vào rổ”.
3-5ph
- GV tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Gv nhận xét tuyên dương các tổ tham gia chơi tốt. 
-Thi đua xem bạn nào túng bóng được vào rổ nhiều.
-HS tham gia chơi theo điều khiển của GV hoặc cán sự.
3.Vận dụng: 
1ph
-HS trả lời, dựa vào hiểu biết của từng em và các em có thể áp dụng liên quan trong thực tế cuộc sống.
III. Phần Kết thúc:
1. Múa +hát hoặc thực hiện 1 số động tác thả lỏng.
5-6 ph
-GV(LT) điều khiển cho các bạn thực hiện
€€€€€€€€
€€€€€€€
 €
2. GV - HS cùng nhau hệ thống nội dung bài. HS giao lưu, chia sẻ kiến thức. GV chia sẻ, nhận xét
-Gv giao lưu, chia sẻ, bổ sung, đánh giá.
-HS trả lời,HS nhận xét bạn. 
3. Gv nhận xét giờ học nêu ưu điểm, tồn tại của lớp, cá nhân cần phát huy và cố gắng luyện. 
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
-HS chú ý lắng nghe
4. Dặn dò học sinh,kết thúc giờ học.
-Về nhà ôn luyện kiến thức các em đã được cô hướng dẫn học.
5. Kết thúc giờ học
Lớp giải tán
 Khỏe
Bổ sung: ...........................................................................................................
............................................................................................................................
Môn: Thể dục
Tiết :34 Tuần: 17
Lớp: 1C,1D
Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hằng
 KẾ HOẠCH BÀI DẠY
 Thứ .... ngày...... tháng...... năm 202...
 Tiết : 34 
Luyện tập: VẬN ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA CƠ THỂ
(Đi luân phiên vỗ tay bên trái, phải).
I. Mục tiêu và yêu cầu cần đạt
1. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh có khả năng:
- Rèn luyện kĩ năng vận động phối hợp của cơ thể.
2. Yêu cầu cần đạt:
-Kiến thức:
+ Biết cách thực hiện Đi luân phiên vỗ tay bên trái, phải.
-Kỹ năng: 
+Thực hiện cơ bản đúng vận động phối hợp của cơ thể: Đi luân phiên vỗ tay bên trái, phải.
+ Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.
-Thái độ: 
+Tích cực học tập, mạnh dạn phối hợp nhóm để tập luyện.
+Tích cực, nhiệt tình khi tham gia trò chơi vận động, đảm bảo an toàn trong khi chơi, đoàn kết với các bạn. 
II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường 
- Phương tiện: Còi,bóng, rổ
 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 
- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), cá nhân,tập theo nhóm,thi đua.
IV. Tiến trình dạy học
Nội dung
LVĐ
Phương pháp, tổ chức và yêu cầu
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I. Phần mở đầu
1.Nhận lớp
5 – 7’
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh; phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Đội hình nhận lớp 
€€€€€€€€
€€€€€€€
 €
2.Khởi động	
- Xoay các khớp cổ tay, cánh tay, cổ chân, vai, khớp hông, gối,... 
1-2’
2x8nh
- GV (LT) điều khiển học sinh khởi động.
-Học sinh khởi động dàn hàng ngang theo nhịp hô.
3.Trò chơi:
 “ Diệt các con vật có hại”
1-2ph
- GV (LT) điều khiển học sinh khởi động.
-Học sinh tham gia chơi theo điều khiển của cán sự.
II. Phần cơ bản:
Kiến thức.
- Đi luân phiên vỗ tay bên trái, phải (SGK 59)
N1: Chân trái bước ra trước, mặt và hai tay hướng sang bên trái vỗ tay.
N2: Chân phải bước ra trước, mặt và hai tay hướng sang bên phải vỗ tay.
16-18’
8-10ph
4-5 lần
2x8nh
-Cho HS quan sát tranh, nhấn mạnh điểm khó của động tác.
-GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật từng nhịp của động tác.
- Đội hình HS quan sát tranh
€€€€€€€€
€€€€€€€
 €
h HS quan sát tranh
€€€€€€€€
€€€€€€€
-HS quan sát GV làm mẫu
- GV hô - HS tập theo.
-GV quan sát HS tập kết hợp uốn nắn, sửa sai chung cho cả lớp và sửa sai cá nhân.
-HS thực hiện động tác theo nhịp hô.
- Gọi 5 hs lên tập động tác; HS bên dưới quan sát, nhận xét; GV chốt
* Tập luyện đồng loạt:
4-5ph
2-3 lần
- GV hô khẩu lệnh cho cả lớp thực hiện.
- Gv quan sát, sửa sai cho HS.
-HS thực hiện động tác theo nhịp hô
- Đội hình tập luyện đồng loạt. €€€€€€€€
€€€€€€€
 €
* Luyện tập cá nhân, theo cặp đôi hoặc tổ, nhóm:
3-4ph
-GV cho HS luyện tập cá nhân tại chỗ giúp các em thuộc động tác; có thể cho các em luyện tập theo cặp nhóm 02 em.
-GV quan sát các nhóm luyện tập để kịp thời sửa sai, uốn nắn cho các em.
- các bạn về vị trí luyện tập theo khu vực đã được GV phân công luyện tập hàng ngày.
-HS thay nhau lên điều khiển để biết cách tập luện nhóm.
ĐH tập luyện theo tổ
€ € € €
€ € €
€ € € € €
€ GV €
* Thi đua giữa các tổ hoặc nhóm:
2-3ph
1 lần
-GV cho từng tổ hoặc nhóm lên thi hoặc gọi đại diện lên trình diễn kết quả luyện tập.
-5 HS đại diện các tổ lên tập theo sự điều khiển của cán sự.
-HS dưới lớp quan sát các bạn thực hiện, nhận xét, đánh giá.
2.Trò chơi :
“Tung bóng vào rổ”.
3-5ph
- GV tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Gv nhận xét tuyên dương các tổ tham gia chơi tốt. 
-Thi đua xem bạn nào túng bóng được vào rổ nhiều.
-HS tham gia chơi theo điều khiển của GV hoặc cán sự.
3.Vận dụng: 
1ph
-HS trả lời, dựa vào hiểu biết của từng em và các em có thể áp dụng liên quan trong thực tế cuộc sống.
III. Phần Kết thúc:
1. Múa +hát hoặc thực hiện 1 số động tác thả lỏng.
5-6 ph
-GV(LT) điều khiển cho các bạn thực hiện
€€€€€€€€
€€€€€€€
 €
2. GV - HS cùng nhau hệ thống nội dung bài. HS giao lưu, chia sẻ kiến thức. GV chia sẻ, nhận xét
-Gv giao lưu, chia sẻ, bổ sung, đánh giá.
-HS trả lời,HS nhận xét bạn. 
3. Gv nhận xét giờ học nêu ưu điểm, tồn tại của lớp, cá nhân cần phát huy và cố gắng luyện. 
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
-HS chú ý lắng nghe
4. Dặn dò học sinh,kết thúc giờ học.
-Về nhà ôn luyện kiến thức các em đã được cô hướng dẫn học.
5. Kết thúc giờ học
Lớp giải tán
 Khỏe
Bổ sung: ...........................................................................................................
............................................................................................................................
Môn: Thể dục
Tiết :35 Tuần: 18
Lớp: 1C,1D
Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hằng
 KẾ HOẠCH BÀI DẠY
 Thứ .... ngày...... tháng...... năm 202...
Thứ .... ngày...... tháng...... năm 202...
 Tiết : 35 
Luyện tập: VẬN ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA CƠ THỂ
(Tại chỗ bật nhảy luân phiên đổi chân trước, sau).
I. Mục tiêu và yêu cầu cần đạt
1. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh có khả năng:
- Rèn luyện kĩ năng vận động phối hợp của cơ thể.
2. Yêu cầu cần đạt:
-Kiến thức:
+ Biết cách thực hiện Tại chỗ bật nhảy luân phiên đổi chân trước, sau.
-Kỹ năng: 
+Thực hiện cơ bản đúng vận động phối hợp của cơ thể: Tại chỗ bật nhảy luân phiên đổi chân trước, sau.
+ Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.
-Thái độ: 
+Tích cực học tập, mạnh dạn phối hợp nhóm để tập luyện.
+Tích cực, nhiệt tình khi tham gia trò chơi vận động, đảm bảo an toàn trong khi chơi, đoàn kết với các bạn. 
II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường 
- Phương tiện: Còi,bóng, rổ
 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 
- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), cá nhân,tập theo nhóm,thi đua.
IV. Tiến trình dạy học
Nội dung
LVĐ
Phương pháp, tổ chức và yêu cầu
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I. Phần mở đầu
1.Nhận lớp
5 – 7’
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh; phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Đội hình nhận lớp 
€€€€€€€€
€€€€€€€
 €
2.Khởi động	
- Xoay các khớp cổ tay, cánh tay, cổ chân, vai, khớp hông, gối,... 
1-2’
2x8nh
- GV (LT) điều khiển học sinh khởi động.
-Học sinh khởi động dàn hàng ngang theo nhịp hô.
3.Trò chơi:
 “ Diệt các con vật có hại”
1-2ph
- GV (LT) điều khiển học sinh khởi động.
-Học sinh tham gia chơi theo điều khiển của cán sự.
II. Phần cơ bản:
Kiến thức.
- Tại chỗ bật nhảy luân phiên đổi chân trước, sau(SGK 60)
N1: Bật nhảy lên cao đưa chân trái ra trước, chân phải ra sau.
N2: Bật nhảy lên cao đưa chân phải ra trước, chân trái ra sau.
16-18’
8-10ph
4-5 lần
2x8nh
-Cho HS quan sát tranh, nhấn mạnh điểm khó của động tác.
-GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật từng nhịp của động tác.
- Đội hình HS quan sát tranh
€€€€€€€€
€€€€€€€
 €
h HS quan sát tranh
€€€€€€€€
€€€€€€€
-HS quan sát GV làm mẫu
- GV hô - HS tập theo.
-GV quan sát HS tập kết hợp uốn nắn, sửa sai chung cho cả lớp và sửa sai cá nhân.
-HS thực hiện động tác theo nhịp hô.
- Gọi 5 hs lên tập động tác; HS bên dưới quan sát, nhận xét; GV chốt
* Tập luyện đồng loạt:
4-5ph
2-3 lần
- GV hô khẩu lệnh cho cả lớp thực hiện.
- Gv quan sát, sửa sai cho HS.
-HS thực hiện động tác theo nhịp hô
- Đội hình tập luyện đồng loạt. €€€€€€€€
€€€€€€€
 €
* Luyện tập cá nhân, theo cặp đôi hoặc tổ, nhóm:
3-4ph
-GV cho HS luyện tập cá nhân tại chỗ giúp các em thuộc động tác; có thể cho các em luyện tập theo cặp nhóm 02 em.
-GV quan sát các nhóm luyện tập để kịp thời sửa sai, uốn nắn cho các em.
- các bạn về vị trí luyện tập theo khu vực đã được GV phân công luyện tập hàng ngày.
-HS thay nhau lên điều khiển để biết cách tập luện nhóm.
ĐH tập luyện theo tổ
€ € € €
€ € €
€ € € € €
€ GV €
* Thi đua giữa các tổ hoặc nhóm:
2-3ph
1 lần
-GV cho từng tổ hoặc nhóm lên thi hoặc gọi đại diện lên trình diễn kết quả luyện tập.
-5 HS đại diện các tổ lên tập theo sự điều khiển của cán sự.
-HS dưới lớp quan sát các bạn thực hiện, nhận xét, đánh giá.
2.Trò chơi :
“Tung bóng vào rổ”.
3-5ph
- GV tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Gv nhận xét tuyên dương các tổ tham gia chơi tốt. 
-Thi đua xem bạn nào túng bóng được vào rổ nhiều.
-HS tham gia chơi theo điều khiển của GV hoặc cán sự.
3.Vận dụng: 
1ph
-HS trả lời, dựa vào hiểu biết của từng em và các em có thể áp dụng liên quan trong thực tế cuộc sống.
III. Phần Kết thúc:
1. Múa +hát hoặc thực hiện 1 số động tác thả lỏng.
5-6 ph
-GV(LT) điều khiển cho các bạn thực hiện
€€€€€€€€
€€€€€€€
 €
2. GV - HS cùng nhau hệ thống nội dung bài. HS giao lưu, chia sẻ kiến thức. GV chia sẻ, nhận xét
-Gv giao lưu, chia sẻ, bổ sung, đánh giá.
-HS trả lời,HS nhận xét bạn. 
3. Gv nhận xét giờ học nêu ưu điểm, tồn tại của lớp, cá nhân cần phát huy và cố gắng luyện. 
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
-HS chú ý lắng nghe
4. Dặn dò học sinh,kết thúc giờ học.
-Về nhà ôn luyện kiến thức các em đã được cô hướng dẫn học.
5. Kết thúc giờ học
Lớp giải tán
 Khỏe
Bổ sung: ...........................................................................................................
............................................................................................................................
Môn: Thể dục
Tiết :36 Tuần: 18
Lớp: 1C,1D
Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hằng
 KẾ HOẠCH BÀI DẠY
 Thứ .... ngày...... tháng...... năm 202...
 Luyện tập: VẬN ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA CƠ THỂ
I. Mục tiêu và yêu cầu cần đạt
1. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh có khả năng:
- Rèn luyện kĩ năng vận động phối hợp của cơ thể.
2. Yêu cầu cần đạt:
-Kiến thức:
+ Biết cách thực hiện 
-Kỹ năng: 
+Thực hiện cơ bản đúng vận động phối hợp của cơ thể. 
-Thái độ: 
+Tích cực học tập, mạnh dạn phối hợp nhóm để tập luyện.
+Tích cực, nhiệt tình khi tham gia trò chơi vận động, đảm bảo an toàn trong khi chơi, đoàn kết với các bạn. 
II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường 
- Phương tiện: Còi,bóng,
 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 
- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), cá nhân,tập theo nhóm, thi đua.
IV. Tiến trình dạy học
Nội dung
LVĐ
Phương pháp, tổ chức và yêu cầu
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I. Phần mở đầu
1.Nhận lớp
5 – 7’
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh; phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Đội hình nhận lớp 
€€€€€€€€
€€€€€€€
 €
2.Khởi động	
- Xoay các khớp cổ tay, cánh tay, cổ chân, vai, khớp hông, gối,... 
1-2’
2x8nh
- GV (LT) điều khiển học sinh khởi động.
-Học sinh khởi động dàn hàng ngang theo nhịp hô.
3.Trò chơi:
 “ Đi qua đường hầm”
1-2ph
- GV (LT) điều khiển học sinh khởi động.
-Học sinh tham gia chơi theo điều khiển của cán sự.
II. Phần cơ bản:
- Ôn các tư thế vận động cơ bản đã học
- Ôn động tác đi luân phiên vố tay trên, dưới, đi luân phiên vỗ tay phải, trái và tại chỗ bật nhảy luân phiên đổi chân trước, sau.
16-18’
8-10ph
4-5 lần
2x8nh
-GV nhắc lại động tác kĩ thuật từng nhịp của động tác.
- Đội hình tập
€€€€€€€€
€€€€€€€
 €
h HS quan sát tranh
€€€€€€€€
€€€€€€€
- GV hô - HS tập theo.
-GV quan sát HS tập kết hợp uốn nắn, sửa sai chung cho cả lớp và sửa sai cá nhân.
-HS thực hiện động tác theo nhịp hô.
- Gọi 5 hs lên tập động tác; HS bên dưới quan sát, nhận xét; GV chốt
* Tập luyện đồng loạt:
4-5ph
2-3 lần
- GV hô khẩu lệnh cho cả lớp thực hiện.
- Gv quan sát, sửa sai cho HS.
-HS thực hiện động tác theo nhịp hô
- Đội hình tập luyện đồng loạt. €€€€€€€€
€€€€€€€
 €
* Luyện tập cá nhân, theo cặp đôi hoặc tổ, nhóm:
3-4ph
-GV cho HS luyện tập cá nhân tại chỗ giúp các em thuộc động tác; có thể cho các em luyện tập theo cặp nhóm 02 em.
-GV quan sát các nhóm luyện tập để kịp thời sửa sai, uốn nắn cho các em.
- các bạn về vị trí luyện tập theo khu vực đã được GV phân công luyện tập hàng ngày.
-HS thay nhau lên điều khiển để biết cách tập luện nhóm.
ĐH tập luyện theo tổ
€ € € €
€ € €
€ € € € €
€ GV €
* Thi đua giữa các tổ hoặc nhóm:
2-3ph
1 lần
-GV cho từng tổ hoặc nhóm lên thi hoặc gọi đại diện lên trình diễn kết quả luyện tập.
-5 HS đại diện các tổ lên tập theo sự điều khiển của cán sự.
-HS dưới lớp quan sát các bạn thực hiện, nhận xét, đánh giá.
2.Trò chơi :
“Thi tung và bắt bóng”.
3-5ph
- GV tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Gv nhận xét tuyên dương các tổ tham gia chơi tốt. 
-Thi đua xem bạn nào tung và bắt bóng khéo léo không bị rơi.
-HS tham gia chơi theo điều khiển của GV hoặc cán sự.
3.Vận dụng: 
1ph
Tự luyện tập ở nhà
-HS luyện tập các động tác phối hợp vận động đã được học.
III. Phần Kết thúc:
1. Múa +hát hoặc thực hiện 1 số động tác thả lỏng.
5-6 ph
-GV(LT) điều khiển cho các bạn thực hiện
€€€€€€€€
€€€€€€€
 €
2. GV - HS cùng nhau hệ thống nội dung bài. HS giao lưu, chia sẻ kiến thức. GV chia sẻ, nhận xét
-Gv giao lưu, chia sẻ, bổ sung, đánh giá.
-HS trả lời,HS nhận xét bạn. 
3. Gv nhận xét giờ học nêu ưu điểm, tồn tại của lớp, cá nhân cần phát huy và cố gắng luyện. 
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
-HS chú ý lắng nghe
4. Dặn dò học sinh,kết thúc giờ học.
-Về nhà ôn luyện kiến thức các em đã được cô hướng dẫn học.
5. Kết thúc giờ học
Lớp giải tán
 Khỏe
Bổ sung: ...........................................................................................................
............................................................................................................................

File đính kèm:

  • docxke_hoach_bai_day_the_duc_lop_1_tuan_17_bai_4_van_dong_phoi_h.docx