Ôn tập Giáo dục công dân Lớp 9 - Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

A. Kiến thức trọng tâm

I. Đặt vấn đề

Gợi ý trả lời câu hỏi

a) Những hành vi như thế nào là vi phạm quy định của nhà nước về kinh doanh?

- Kinh doanh không đúng ngành, mặt hàng ghi trong giấy phép;

- Kinh doanh những mặt hàng mà Nhà nước cấm;

- Buôn lậu, trôn thuế;

- Sản xuất, buôn bán hàng giả

 

docx5 trang | Chia sẻ: Anh Thúy | Ngày: 11/11/2023 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Ôn tập Giáo dục công dân Lớp 9 - Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NỘI DUNG ÔN TẬP GDCD 9
BÀI 13: QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ
A. Kiến thức trọng tâm
I. Đặt vấn đề
Gợi ý trả lời câu hỏi
a) Những hành vi như thế nào là vi phạm quy định của nhà nước về kinh doanh?
- Kinh doanh không đúng ngành, mặt hàng ghi trong giấy phép;
- Kinh doanh những mặt hàng mà Nhà nước cấm;
- Buôn lậu, trôn thuế;
- Sản xuất, buôn bán hàng giả
b) Em hiểu thế nào là quyền tự do kinh doanh
* Tự do kinh doanh là quyền được lựa chọn:
- Hình thức tổ chức kinh tế
- Ngành nghề
- Quy mô kinh doanh
* Tuy nhiên, tất cả phải  tuân theo quy định của pháp luật và chịu sự quản lí của nhà nước.
c) Theo em, tại sao nhà nước ta lại quy định mức thuế suất chênh lệch nhau nhiều như vậy đối với các mặt hàng?
Vì:
- Nước ta khuyến khích phát triển sản xuất và xuất khẩu hàng hóa
- Khuyến khích phát triển những mặt hàng cần thiết đối với đời sống nhân dân
- Hạn chế đối với một số ngành, một số mặt hàng xa xỉ không cần thiết đối với đời sống của nhân dân.
II. Nội dung bài học
1. Kinh doanh: là hoạt động sản xuất, dịch vụ trao đổi hàng hóa nhằm thu lại lợi nhuận.
2. Tự do kinh doanh là được lựa chọn:
- Hình thức tổ chức kinh tế
- Ngành nghề
- Quy mô kinh doanh
=>Phải tuân theo quy định của pháp luật và chịu sự quản lí của nhà nước.
3. Thuế
Là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách của nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung.
4. Tác dụng của thuể
- Ổn định thị trường
- Điều chỉnh cơ cấu kinh tế
- Góp phần phát triển kinh tế
5. Trách nhiệm công dân
- Sử dụng đúng đắn quyền tự do kinh doanh
- Thực hiện đẩy đủ nghĩa vụ đóng thuế
B. BÀI TẬP 
Câu 1: Hãy kể tên một số hoạt động kinh doanh mà em biết?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2. Thế nào là kinh doanh đúng pháp luật?
Câu 3: Trong giấy phép kinh doanh của bà H có 8 loại hàng, nhưng Ban quản lí thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng của bà có bán tới 12 loại hàng. Theo em, bà H có vi phạm quy định về kinh doanh không ? Nếu có thì đó là vi phạm gì ?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4: Em đồng ý hoặc không đồng ý với những ý kiến nào sau đây ? Hãy giải thích vì sao em đồng ý hoặc không đồng ý.
a) Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp ;
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì, hàng gì ;
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c)  Kinh doanh phải theo đúng quy định của pháp luật;
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
d) Buôn bán nhỏ thì không cần phải kê khai ;
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
đ) Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước ;
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
e)  Buôn bán phải theo đúng số lượng và mặt hàng đã kê khai.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5: Những hiện tượng tiêu cực trong kinh doanh và thuế?
Câu 6: Bản thân em có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện quyền kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?
III. DẶN DÒ:
- Xem lại phần nội dung bài học, nội dung sách giáo khoa để điền vào chỗ trống cho phù hợp.
- Làm bài tập tình huống và trả lời câu hỏi.
- Học sinh làm vào trong tập GDCD và sau khi đi học lại GV sẽ kiểm tra, sửa và chấm điểm.

File đính kèm:

  • docxon_tap_giao_duc_cong_dan_lop_9_bai_13_quyen_tu_do_kinh_doanh.docx
Bài giảng liên quan