Ôn tập học kì II môn Toán Lớp 6 - Tuần 10 (Phần số học) - Trường THCS Nguyễn Văn Phú

Bài 80 SGK/40:Tính

Làm theo thứ tự thực hiện phép tính .

Chú ý câu b,c nhân ,chia trước ,cộng ,trừ sau.

Gặp bài toán có nhiều phép tính hs có thể làm tắc phép nhân ra kết quả ,còn phép cộng ,trừ

phải đưa về cùng mẫu.

pdf6 trang | Chia sẻ: Anh Thúy | Ngày: 21/11/2023 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Ôn tập học kì II môn Toán Lớp 6 - Tuần 10 (Phần số học) - Trường THCS Nguyễn Văn Phú, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NỘI DUNG TRỌNG TÂM 
TUẦN 10 - SỐ HỌC (23/03/2020 28/03/2020) 
TIẾT 86 (THEO PPCT) - SỐ HỌC 
Bài 11: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
KIỂM TRA BÀI CŨ: Tính : 
7 15 5
) . ) .( 16)
15 7 8
a b



BÀI MỚI 
1. Các tính chất 
a. Tính giao hoán 
b
a
d
c
d
c
b
a
 
 b. Tính kết hợp 
a c p a c p
b d q b a q
  
       
   
 c. Nhân với 1 
b
a
b
a
b
a
 11 
 d.Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng 
 . . .
a c p a c a p
b d q b d b q
 
   
 
2. Áp dụng :Hãy vận dụng tính chất cơ bản của phép nhân để tính giá trị của các biểu 
thức sau: 
7
11
41
3
11
7


A 
41
3
7
11
11
7 
 ( giao hoán ) 
41
3
7
11
11
7 






 ( kết hợp ) 
41
3
41
3
1



 ( nhân với 1 ) 
7 5 15
. . .( 16)
15 8 7
7 15 5
. . .( 16)
15 7 8
1.( 10)
10
B

 

   
    
   
 
 
5 13 13 4
9 28 28 9
C

    
 








9
4
9
5
28
13
 ( phân phối ) 
 
13
1
28
13
28
  


CÂU HỎI LUYỆN TẬP : Tính 
1
19
12
19
7
19
12
1
19
7
19
12
11
3
11
8
19
7
19
12
11
3
19
7
11
8
19
7










A
5 7 5 9 5 3
. . .
9 13 9 13 9 13
5 7 9 3
.
9 13 13 13
5 16 3
.
9 13 13
5
.1
9
5
9
B   
 
   
 
 
  
 


7 5 7 7 4
9 12 9 12 9
C     




TIẾT 87 (THEO PPCT) - SỐ HỌC 
Bài LUYỆN TẬP 
KIỂM TRA BÀI CŨ: Tính 
4 7 4 6 5
9 13 9 13 3
B     





LUYỆN TẬP 
Bài 80 SGK/40:Tính 
Làm theo thứ tự thực hiện phép tính . 
 Chú ý câu b,c nhân ,chia trước ,cộng ,trừ sau. 
Gặp bài toán có nhiều phép tính hs có thể làm tắc phép nhân ra kết quả ,còn phép cộng ,trừ 
phải đưa về cùng mẫu. 
3
) 5.
10
5.( 3)
10
1.( 3)
2
3
2
a







2 5 14
) .
7 7 25
2 2
7 5
10 14
35 35
34
35
b 
 
 

1 5 4
) .
3 4 15
c 

3 7 2 12
) .
4 2 11 22
d
   
    
   
 Bài 81 SGK/41 : 
 Diện tích hình chữ nhật 
 2
1 1
. ............( )
4 8
km 
Chu vi hình chữ nhật 
1 1
.2 ................( )
4 8
km
 
  
 
ĐS: 2........( )km ; .............( )km 
 Bài 82 SGK/41 : 
1 giờ =3600 giây 
Trong 1 giờ con Ong bay được là 
3600.5=18000 (m)=18(km) 
Vậy con Ong đến B trước bạn Dũng vì 18km > 12km 
 Bài 83 SGK/41 : 
 Chỗ gặp 
 6h50’, 15km/h nhau 7h10’,12km/h 
 (7h30’) 
 Việt Nam 
Giải 
 Thời gian Việt đi từ A C 
 . 
 Quãng đường AC 
 . 
 Thời gian Nam đi từ B C 
. 
 Quãng đường BC 
.. 
 Quãng đường AB 
.. 
ĐS:.km 
CÂU HỎI LUYỆN TẬP 
 Hoàn thành các bài tập ở trên 
A BC
công thức tính quãng 
đường S=V.t 
(vận tốc nhân thời gian) 
TIẾT 88 (THEO PPCT) - SỐ HỌC 
Bài 12 PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
KIỂM TRA BÀI CŨ: Tính: 
  
1
8
8
a  

4 7
7 4
b



BÀI MỚI 
1. Số nghịch đảo 
 VD: 1
4
7
7
4




 Ta nói: 
7
4
 là nghịch đảo của 
4
7
4
7
 là nghịch đảo của 
7
4
4
7
 và 
7
4
 là 2 số nghịch đảo của nhau 
Định nghĩa: SGK / 42 
 Số nghịch đảo của 
b
a
 là 
a
b
 Số nghịch đảo của a là 
a
1
2. Phép chia phân số 
Qui tắc: SGK / 42 
.
:
.
a c a d a d
b d b c b c
   
.
a :
c d a d
a
d c c
   
 Ví dụ:Tính 
2 1
) :
3 2
2 2
3 1
4
3
a
 

4 3
) :
5 4
4 4
5 3
16
15
b


 


4
) 2 :
7
7
2 .
4
7
2
c 
 


3
) : 2
4
3 1
4 2
3
4 . 2
3
8
d


 




 Nhận xét: : ( 0)
.
a a
c c
b b c
  
[?6] 
5 7
) :
6 12
a

 
14
b) 7 :
3

 
3
c) : 9
7

 
CÂU HỎI LUYỆN TẬP 
Làm bài 84,86,88 SGK/43 

File đính kèm:

  • pdfon_tap_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_6_tuan_10_phan_so_hoc_truong_t.pdf