Ôn tập học kì II môn Toán Lớp 6 - Tuần 11 (Phần hình học) - Trường THCS Nguyễn Văn Phú

Ví dụ 2: Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số (ta lấy phần nguyên nhân mẫu rồi cộng tử

kq là tử còn mẫu giữ nguyên ,chú ý chỉ áp dụng với hỗn số dương không có dấu âm )

pdf6 trang | Chia sẻ: Anh Thúy | Ngày: 21/11/2023 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Ôn tập học kì II môn Toán Lớp 6 - Tuần 11 (Phần hình học) - Trường THCS Nguyễn Văn Phú, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NỘI DUNG TRỌNG TÂM 
TUẦN 11 - SỐ HỌC (30/03/2020 4/04/2020) 
TIẾT 89 (THEO PPCT) - SỐ HỌC 
Bài LUYỆN TẬP 
KIỂM TRA BÀI CŨ: bài 89 SGK/43 
4
) : 2
13
a

 
46
b) 24 :
11

 
9 3
c) :
34 17
 
LUYỆN TẬP 
Bài 90 / 43 SGK 
3 2
) .
7 3
2 3
:
3 7
2 7
.
3 3
14
9
a x
x
x
x




8 11
) :
11 3
b x
x
x



2 1
) :
5 4
c x
x
x
x





4 2 1
) .
7 3 5
4 1 2
.
7 5 3
4 3 10
.
7 15 15
4 13
.
7 15
13 4
:
15 7
13 7
.
15 4
91
60
d x
x
x
x
x
x
x
 
 
 




2 7 1
) .
9 8 3
7
.
8
7
.
8
7
8
e x
x
x
x
x
x
x
 






4 5 1
) :
5 7 6
5
:
7
5
:
7
5
:
7
g x
x
x
x
x
x
x
 






(HS học lại quy tắc tìm x ,áp dụng) 
Bài 91 / 44 SGK 
Số chai đóng được là 
3
225 : ............. ( )
4
chai 
ĐS : ..chai 
Bài 92 / 44 SGK 
 Quãng đường Minh đi từ nhà đến trường 
 Thời gian Minh đi từ trường về nhà 
ĐS: giờ 
 Bài 93 / 44 SGK 
4 2 4
) :
7 3 7
a
 
 
 

6 5 8
) : 5
7 7 9
b  

CÂU HỎI LUYỆN TẬP 
Hoàn thành các bài tập ở trên . 
Chú ý dạng bài tính nhanh .( t/c phân phối ko áp dụng đối với toán chia .) 
4 7 4 7
: :
3 2 3 12
4 2 4 12
. .
3 7 3 7
4 2 12
.
3 7 7
4
.2
3
8
3

 
 
  
 


TIẾT 90 (THEO PPCT) - SỐ HỌC 
Bài 13 HỖN SỐ – SỐ THẬP PHÂN 
 PHẦN TRĂM 
KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Hãy cho ví dụ về hỗn số, số thập phân, phần trăm đã học ở tiểu học 
BÀI MỚI 
1. Hỗn số 
 Ví dụ 1: Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số (Thực hiện phép chia 7:4 thương là phần 
nguyên ,số dư là tử,mẫu giữ nguyên .) 
7 3 3
1 1
4 4 4
   
 1 gọi là phần nguyên của 
 là phần phân số của 
	
	
Đọc là một ,ba phần tư 
VD : 
5
4
 không viết được dưới dạng hỗn số. 
  
17 1 21 1
4 4
4 4
?
5 5
1   
Ví dụ 2: Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số (ta lấy phần nguyên nhân mẫu rồi cộng tử 
kq là tử còn mẫu giữ nguyên ,chú ý chỉ áp dụng với hỗn số dương không có dấu âm ) 
3 7
1
4 4
 
 
4 28 3 23
2 4
7 7
?
5 5
2   
Chú ý: 
1 9 1 9
2 2
4 4 4 4
3 24 3 24
3 3
7 7 7 7

   

   
(hỗn số âm ta không lấy phần nguyên nhân cộng tử ) 
 3 1
47
2. Số thập phân 
Định nghĩa: SGK/45 
- Các phân số thập phân
1000
73
;
100
152
;
10
3 
 còn viết dưới dạng số thập phân 
3 152 73
0,3 1,52 0,073
10 100 1000

    
 Chú ý: SGK / 45 
27
[?3] 0,27
100
13
0,013
1000
261
0,00261
100000


 

121
[?4] 1,21
100
7
0,07
100
2013
2,013
1000



 
3. Phần trăm ( kí hiệu %) 
3
[?5] 3%
100
107
107%
100
37 370
3,7 370%
10 100


  
CÂU HỎI LUYỆN TẬP 
Làm bài 94,95,104,105 SGK trang 46,47 
TIẾT 91 (THEO PPCT) - SỐ HỌC 
Bài LUYỆN TẬP 
KIỂM TRA BÀI CŨ: Viết các số sau dưới dạng phân số 
2 4
1 ; 3 ; 0,15 ; 0,75 ; 25% ;75%
5 7
  
 LUYỆN TẬP 
 Bài 99 SGK/47 
3
5
1
+ 2
3
2
= 
5
16
+ 
3
8
= 
15
48
+
15
40
= 
15
88
= 5
15
13
Cách khác 
3
5
1
+ 2
3
2
=( 3+2)+ (
5
1
+
3
2
) 
 = 5 + (
15
3
+
15
10
) = 5+ 
15
13
= 5
15
13
 Bài 100 SGK/47: Tính giá trị của biểu thức 
A= 8
7
2
– ( 3
9
4
+ 4
7
2
) 
 = 8
7
2
 – 4
7
2
 – 3
9
4
 = 4 – 3
9
4
= 3
9
9
 – 3
9
4
= 
9
5
Cách khác : (đổi hỗn số ra phân số , bỏ dấu ngoặc ,thay đổi vị trí cho phù hợp,hoặc quy 
đồng ,tính trong ngoặc trước) 
2 4 2
8 3 4
7 9 7
58 31 30
7 9 7
58 30 31
7 7 9
31
4
9
36 31
9 9
5
9
A
 
   
 
  
  
 
 

2 3 2
10 2 6
9 5 9
92 13 56
9 5 9
92 56 13
9 9 5
13
4
5
20 13
5 5
33
5
B
 
   
 
  
  
 
 

 Bài 101SGK/47 
a) 5
2
1
.3
4
3
= 
b) 6
3
1
:4
9
2
= 
BT : 1.Tìm x biết: 
2
3
2
.x + 8
3
2
= 3
3
1
3
8
.x + 
26
3
=
10
3
3
8
.x = 
3
10
–
3
26
3
8
.x = 
3
16
 x = 
3
16
:
3
8
=
3
16
.
3
8
 x = -2 
 2.Tính 
( - 3,2) . 
64
15
+ ( 0,8 – 2
15
4
): 3
3
2
=
10
32
.
64
15
 + (
5
4
 – 
15
34
):
3
11
= 
4
3
 + (
15
12
– 
15
34
):
3
11
= 
4
3
+
15
22
:
3
11
= 
4
3
+ 
5
2
= 
20
15
+ 
20
8
= 
20
7
CÂU HỎI LUYỆN TẬP 
Làm bài tập 110 SGK trang 49 

File đính kèm:

  • pdfon_tap_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_6_tuan_11_phan_hinh_hoc_truong.pdf