Ôn tập học kì II môn Toán Lớp 6 - Tuần 9 (Phần số học) - Trường THCS Nguyễn Văn Phú

Cách 1 : áp dụng quy tắc vừa học.

Cách 2: tương tự phép cộng ps ta đưa về

2 phân số cùng mẫu dương sau đó lấy tử

trừ tử mẫu giữ nguyên .(trong thực hành

thường sử dụng cách 2)

Chú ý :có thể không cần ghi MSC ,rút

gọn kết quả nếu chưa tối giản

pdf5 trang | Chia sẻ: Anh Thúy | Ngày: 21/11/2023 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Ôn tập học kì II môn Toán Lớp 6 - Tuần 9 (Phần số học) - Trường THCS Nguyễn Văn Phú, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NỘI DUNG TRỌNG TÂM 
TUẦN 9 (16/03/2020 21/03/2020) 
TIẾT 83 (THEO PPCT) - SỐ HỌC 
Bài 9: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
 KIỂM TRA BÀI CŨ: Tính 
3 3
)
5 5
a


2 2
)
3 3
b 

4 4
)
5 18
c 

BÀI MỚI 
1. Số đối: (học định nghĩa SGK/32) 
VD: ta có 0
5
3
5
3


 
 Ta nói 
5
3
 là số đối của 
5
3
, và 
5
3
 là số đối của 
3
5
,hai số 
5
3
 và 
5
3
 là 2 số đối nhau. 
Ta kí hiệu số đối của phân số 
b
a
 là 
b
a
 
 0
a a
b b
 
  
 
Với 
a a a
b b b

  

2. Phép trừ phân số Qui tắc: (học SGK / 32) 
 Ví dụ: tính 




 

4
1
7
2
 Cách 1 Cách 2 
2 1
7 4
2 1
: 28
7 4
8 7
28 28
15
28
MSC
 
  
 
 
 

2 1
: 28
7 4
8 7
28 28
8 ( 7)
28
15
28
MSC
 
  
 
 
   
 
 


Cách 1 : áp dụng quy tắc vừa học. 
Cách 2: tương tự phép cộng ps ta đưa về 
2 phân số cùng mẫu dương sau đó lấy tử 
trừ tử mẫu giữ nguyên .(trong thực hành 
thường sử dụng cách 2) 
Chú ý :có thể không cần ghi MSC ,rút 
gọn kết quả nếu chưa tối giản 
 Nhận xét: SGK / 33 
[?4] 
3 1
)
5 2
6 5
10 10
6 ( 5)
10
11
10
a



 
 


5 1
b)
7 3



2 3
c)
5 4
 


1
d) 5
6
5 1
1 6
30 1
6 6
( 30) 1
6
31
6
 

 

 
 



CÂU HỎI LUYỆN TẬP 
 Bổ sung các bài còn lại ở phần trên 
 Làm bài tập 59,60,62 SGK trang 33,34 
TIẾT 84 (THEO PPCT) - SỐ HỌC 
Bài 9: LUYỆN TẬP ( PHÉP TRỪ PHÂN SỐ ) 
 KIỂM TRA BÀI CŨ: 
LUYỆN TẬP 
Bài 63 SGK/ 34 (Giải bằng cách xem ô vuông như x rồi áp dụng quy tắc tìm x.) 
 a) 
3
2
4
3
2
1 


 b) 
5
2
15
11
3
1


 c) 
20
1
5
1
4
1
 d) 0
13
8
13
8




Bài 64 SGK/ 34 (Để làm bài tập này ta làm tương tự bài 63 nhưng chú ý rút gọn kết 
quả cho phù hợp) 
 a) 
9
1
3
2
9
7
 b) 
1 2 7
.... 15 15

  
 c) 
11 4 3
14 ...... 14
  
  d) 
21
5
3
2
21
19
 
Bài 65 SGK/ 34 
Tóm tắt 
 Thời gian có: 19 giờ  21 giờ 30 phút 
4
1
 giờ rửa bát 
6
1
giờ quét nhà 
 1giờ làm bài tập 
 45 phút = 
4
3
 giờ xem phim 
Giải 
 Thời gian Bình có 
 21 giờ30 phút – 19 giờ = 2 giờ 30 phút 
 Tổng thời gian Bình làm các việc 
6
13
4
3
1
6
1
4
1
 ( giờ ) 
 2 giờ 30 phút = 150 phút 
6
13
 giờ = 130 phút 
 Vì 150 > 130. Vậy Bình xem hết phim 
CÂU HỎI LUYỆN TẬP 
 Làm bài 68 SGK trang 35( HS quy đồng đưa về cùng mẫu ,tính từ trái sang phải) 
3 7 13
)
5 10 20
3 7 13
5 10 20
6 7 13
10 10 20
13 13
10 20
26 13
20 20
39
20
a

 

 
  
 
  

 

 

 HS giải các câu còn lại tương tự ,ta có thể quy đồng hết tất cả các phân số đưa về cùng 
mẫu rồi tính từ trái sang phải. 
TIẾT 85 (THEO PPCT) - SỐ HỌC 
Bài 10: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
 KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Rút gọn : 
4.15
)
5.16
1.3
1.4
3
4
a


14.( 45)
b)
18.( 7)
2.( 5)
2.( 1)
1.( 5)
1.( 1)
5
5
1









 

BÀI MỚI 
1. Qui tắc 
Ví dụ 1: Tính ( thực hiên nhân 2 phân số đã học ở tiểu học ) 
2 4
)
5 7
2.4
5.7
8
35
a 


3 5
b)
4 7



3 25
c)
10 42
3.25
10.42
1.5
2.14
5
28




Qui tắc (học SGK/36) 
db
ca
d
c
b
a
.
.
 
 Ví dụ 2: Tính 
 
3 2
)
7 5
3 . 2
7 . 5
6 6
35 35
a







 

6 49
)
35 54
6 . ( 49)
35 . 54
1. ( 7)
5 . 9
7
45
b
 

 

 


15 34
c)
17 45





   
2
3
d)
5
3 3
5 5
3 . 3
5 . 5
9
25
 
 
 
    
    
   
 


 Ví dụ 3:Tính 
 
1
) 2
5
2 1
1 5
2 .1
1. 5
2
5
a  

 




3
b) .( 4)
13
3 4
.
13 1
( 3).( 4)
13.1
12
13


 

 


2. Nhận xét 
c
ba
c
b
a
.
 
 [?4] (HS có thể làm như VD 3,hoặc áp dụng nhận xét ) 
 
 
3
) 2
7
2 . 3
7
6
7
a

 
 


 
 
 
5
) 3
33
5 . 3
33
5 . 1
11
5
11
b  




 
7
) 0
31
7 . 0
31
0
0
31
c  


 
CÂU HỎI LUYỆN TẬP 
 Bổ sung các bài còn lại ở phần trên 
 Làm bài 69,71 SGK trang 36,37 

File đính kèm:

  • pdfon_tap_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_6_tuan_9_phan_so_hoc_truong_th.pdf