Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 16: Hồ sơ dạy học

Việc tìm kiếm thông tin được vận dụng một cách triệt để bằng cách sử dụng trình duyệt web và khai thác thông tin từ internet. Biết ứng dụng các kï năng nhu download thông tin, hình ảnh, phần mềm, biết trao đổi thư từ với đồng nghiệp, phụ huynh qua email, biết chia sẻ những giáo án hay, những sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học. Bên cạnh đó, các nguồn thông tin tìm kiếm được rất phong phú nên GV đã ửng dụng được các chức năng lưu trữ để hệ thống các tư liệu tìm được theo từng dạng nhất định như văn bản, hình ảnh, phim, phần mềm. tạo nên cơ sở dữ liệu phục vụ cho dạy học phong phú.

pdf51 trang | Chia sẻ: Minh Văn | Ngày: 11/03/2024 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 16: Hồ sơ dạy học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ

File đính kèm:

  • pdftai_lieu_boi_duong_thuong_xuyen_thcs_module_16_ho_so_day_hoc.pdf
Bài giảng liên quan