Tiết 45: Trường hợp đồng dạng thứ hai

ĐỊNH LÝ: Nếu hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia

và hai góc tạo bởi các cặp cạnh đó bằng nhau, thì hai tam giác đồng dạng.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhminh | Lượt xem: 2522 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Tiết 45: Trường hợp đồng dạng thứ hai, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
2) Bài tập: Cho hai tam giác ABC và DEF có kích thước như sau: 600 600 1) Phát biểu trường hợp đồng dạng thứ nhất của hai tam giác ? Tam giác ABC có đồng dạng với tam giác DEF không? Vì sao ? - Ño BC = 2,7 EF = 5,4 Töø (1) vaø (2): *Nhaän xeùt: ABC DEF (c-c-c) 2 3 4 6 * k = 1: Ta có: A’B’C’ = ABC (c.g.c) Chứng minh: ( Tính chất 1) Bài toán: GT KL ABC và A’B’C’ (= k), ¢’ = ¢ A B C A’ B’ C’ M N (MN // BC) ABC và A’B’C’ (= k), Hai bước chứng minh: 1) Dựng 2) Chứng minh: (AM=A’B’) =>  (c.g.c)   MN//BC ( cách dựng ) AN=A’C’ AM=A’B’ cách dựng  = Â’ (g.thiết) ¢’ = ¢ S A B C A’ B’ C’ M N ABC và A’B’C’ (= k), ¢’ = ¢ Trên AB ta lấy điểm M sao cho AM = A’B’ Kẻ MN // BC Chứng minh A B C A’ B’ C’ M N (MN // BC) ABC và A’B’C’ (= k), Hai bước chứng minh: 1) Dựng 2) Chứng minh: (AM=A’B’) =>  (c.g.c)   MN//BC ( cách dựng ) AN=A’C’ AM=A’B’ cách dựng  = Â’ (g.thiết) ¢’ = ¢ S ĐỊNH LÝ: Nếu hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia và hai góc tạo bởi các cặp cạnh đó bằng nhau, thì hai tam giác đồng dạng. ABC & DEF có: ¢ = D (TH đồng dạng thứ hai ).(c.g.c)  2.ÁP DỤNG: Bài tập 1: Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng với nhau trong các hình sau : 2.ÁP DỤNG: Bài tập 2: Hai tam giác trong hình sau có đồng dạng với nhau không? Vì sao ? Bài tập : 32 ( Sgk) Giải Góc O chung OCB OAD (c.g.c) S Trên một cạnh của góc xOy ( xOy ≠ 1800), đặt các đoạn thẳng OA = 5cm, OB = 16cm.Trên cạnh thứ hai của góc đó, đặt các đoạn thẳng OC = 8cm, OD = 10cm. A B C A’ B’ C’ ABC và A’B’C’ ; HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1. Học thuộc và nắm vững cách chứng minh định lý. 2. Làm các bài tập: 33,34 ( Sgk) ; 35, 36, 37 (Sbt) 3. Đọc bài: Trường hợp đồng dạng thứ ba  (C.C.C)  (C.G.C) và ¢’ = ¢ ¢’ = ¢ Bài tập 33 = k = k Có các đường trung tuyến A’M’ và AM 

File đính kèm:

  • pptTRUONG HOP DONG DANG THU HAI.ppt