Tiết 74 - Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

Hai tam giác trên có đồng dạng với nhau không?

 

 

ppt21 trang | Chia sẻ: minhminh | Lượt xem: 1959 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiết 74 - Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
* * Trường THCS Mỹ Hội. Giáo viên Hoàng Quốc Khánh. KIỂM TRA BÀI CŨ Hãy nêu định nghĩa hai tam giác đồng dạng? (4đ) 2) Cho hình vẽ: Tính MN? (6đ) (trong bài đơn vị đo là xentimét) KIỂM TRA BÀI CŨ Định nghĩa hai tam giác đồng dạng: 2) Tính MN: KIỂM TRA BÀI CŨ Có nhận xét gì về quan hệ của ∆A’B’C’ và ∆ABC? mà ∆AMN = ∆A’B’C’ (c.c.c) KIỂM TRA BÀI CŨ Không cần đo góc cũng có cách nhận biết được hai tam giác đồng dạng với nhau. 1. Định lí Tiết 74 §5. TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT ∆ A’B’C’, ∆ABC Phương pháp chứng minh Bước 1: Dùng tam giác thứ ba (AMN) sao cho tam giác này đồng dạng với ABC. Bước 2: Chứng minh tam giác thứ ba (AMN) bằng tam giác thứ hai A’B’C’. Từ đó suy ra A’B’C’ đồng dạng với ABC. Chứng minh: 1. Định lí Tiết 74 §5. TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT Chứng minh: ∆ A’B’C’, ∆ABC mà AM = A’B’ (1) Đặt trên tia AB đoạn thẳng AM = A’B’ Mặt khác Từ (1) và (2) suy ra: (2) hay AN = A’C’ ; MN = B’C’ 1. Định lí Tiết 74 §5. TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT 2. Áp dụng 1. Định lí Tiết 74 §5. TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT 2. Áp dụng 1. Định lí Tiết 74 §5. TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT 2. Áp dụng 1. Định lí Tiết 74 §5. TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT 2. Áp dụng 1. Định lí Tiết 74 §5. TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT 2. Áp dụng 1. Định lí Tiết 74 §5. TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT 2. Áp dụng 1. Định lí Tiết 74 §5. TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT 2. Áp dụng HOẠT ĐỘNG NHÓM Trong 3 phút Nhóm 1, 2 - hình a và b; Nhóm 3, 4 - hình b và c; Nhóm 5, 6 - hình a và c. 1. Định lí Tiết 74 §5. TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT 2. Áp dụng Bài 29: Cho ABC và A’B’C’ có kích thước như hình 35. ABC và A’B’C’ có đồng dạng với nhau không? Vì sao? Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đó. 1. Định lí Tiết 74 §5. TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT 2. Áp dụng a) ABC và A’B’C’ có: Bài 29: Cho ABC và A’B’C’ có kích thước như hình 35. ABC và A’B’C’ có đồng dạng với nhau không? Vì sao? Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đó. 1. Định lí Tiết 74 §5. TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT 2. Áp dụng Bài 29: Cho ABC và A’B’C’ có kích thước như hình 35. ABC và A’B’C’ có đồng dạng với nhau không? Vì sao? Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đó. b) Theo câu a, ta có: 1. Định lí Tiết 74 §5. TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT 2. Áp dụng Đều xét đến điều kiện ba cạnh Ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia. Ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Làm bài tập 30, 31 trang 75. - Chuẩn bị bài Trường hợp đồng dạng thứ hai. - Chuẩn bị thước thẳng, compa, êke, thước đo góc,… * 

File đính kèm:

  • pptHH8 T44 -Truong hop dong dang thu nhat 2.ppt
Bài giảng liên quan