Bài giảng Bài 20: Tỉ khối của chất khí (tiết 12)

1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

- dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.

MA, MB:Khối lượng mol của khí A, khí B.

VD : Hãy tìm khối lượng mol của khí A. Biết khí A có tỉ khối đối với khí oxi là 1,375

Khối lượng mol của khí A là

 

ppt21 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 373 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 20: Tỉ khối của chất khí (tiết 12), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng quý thầy cô!1/ Hãy viết các công thức chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất.KIỂM TRA BÀI CŨ Áp dụng: Tính số mol của 3,2g O2.2/ Hãy viết các công thức chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí. Áp dụng: Tính số mol của 3,36 lít khí H2 ( ở đktc).Nếu bơm khí hiđro vào quả bóng, bóng sẽ bay lên. Nếu bơm khí cacbon đioxit ( hoặc thổi CO2) vào quả bóng, bóng sẽ rơi xuống đất.Khí H2Khí CO21. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?Bài 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍBằng cách nào biết được khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí hiđro?Vậy khí oxi nặng hơn khí hiđro bằng 16 lần2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?So sánh khối lượng mol của khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí hiđro..- dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	- MA, MB : Khối lượng mol của khí A, khí B.	Khí oxi nặng hay nhẹ hơnkhí hiđro bằng bao nhiêu lần?Số lần gấp nhau được gọi là tỉ khối giữa hai chất khíM = 32 g/molO2M = 2 g/molH2O2H2d=16H2MO2M=322=Bài 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍVậy khí hiđro nhẹ hơn khí oxi bằng 0,0625 lần- dA/B : Là tỉ khối của khí A đối với khí B.	- MA, MB : Là khối lượng mol của khí A, khí B.	VD: Khí hiđro nặng hay nhẹ hơn khí oxi bằng bao nhiêu lần? Giải	1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2H2Od=0,06252OM2HM= 232==>MA = dA/B . MB1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?Bài 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍLưu ý:-Nếu dA/B = a >1: khí A nặng hơn khí B bằng a lần.-Nếu dA/B = b MA = dA/B . MBVậy khí oxi nặng hơn khí hiđro bằng 16 lầnO2H2d=16H2MO2M=322=Bài 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ- dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA, MB:Khối lượng mol của khí A, khí B.	 Giải	VD : Hãy tìm khối lượng mol của khí A. Biết khí A có tỉ khối đối với khí oxi là 1,375=>MA = dA/B . MBKhối lượng mol của khí A là1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?A2OdAM= .MO2= 1,375 . 32 = 44 g/mol= 1,375A2OdThay giá trị Mkk vào công thức trên?BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?Khối lượng mol không khí là khối lượng của 0,8 mol khí nitơ (N2) + khối lượng mol của 0,2 mol khí oxi (O2):MKK = (28 . 0,8) + (32 .0,2) 29 g/mol~~=>MA = dA/B . MB- dA/KK : Tỉ khối của khí A đối với không khí 	1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?VD: Khí cacbonic CO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần?Khí CO2 nặng hơn không khí 1,52 lầnBAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết đươc khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?=>MA = dA/B . MB- dA/KK : Tỉ khối của khí A đối với không khí .	GiảiCO2~~= kkCO2d1,5229M= 4429MA = dA/KK . 29=>BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?=>MA = dA/B . MBVD: Một chất khí A có tỉ khối đối với không khí là 2,207. Hãy xác định khối lượng mol của khí A.- dA/KK : Tỉ khối của khí A đối với không khí .	 Giải	dA/KK = 2,207MA= dA/KK . 29 = 2,207 . 29 = 64 g/mol=>Khối lượng mol của khí A làMA = dA/KK . 29H2BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?CO2=>MA = dA/B . MBTại sao quả bóng bơm khí hiđro H2 lại bay lên còn quả bóng bơm khí cacbonic CO2 lại rơi xuống?- dA/KK : Tỉ khối của khí A đối với không khí .	MA = dA/KK . 29=>Trong lòng đất luôn luôn xảy ra sự phân hủy một số hợp chất vô cơ và hữu cơ, sinh ra khí cacbon đioxit CO2. Khí cacbon đioxit CO2 không màu, không có mùi, không duy trì sự cháy và sự sống của con người và động vật. Mặt khác, khí CO2 lại nặng hơn không khí 1,52 lần. Vì vậy khí CO2 thường tích tụ ở đáy giếng khơi, trên nền hang sâu. Người và động vật xuống những nơi này sẽ bị chết ngạt nếu không mang theo bình dưỡng khí hoặc thông khí trước khi xuống.14235TRÒ CHƠICâu 1Khí N2 nhẹ hơn khí nào sau đây?. NH3 . H2 . O2 . C2H2ADCBĐÚNG RỒI !CHƯA ĐÚNG !CHƯA ĐÚNG !CHƯA ĐÚNG !Câu 2Chất khí nào sau đây nặng hơn không khí?. N2 . SO2. H2 . CH4BDCAĐÚNG RỒI !CHƯA ĐÚNG !CHƯA ĐÚNG !CHƯA ĐÚNG !Câu 3: Dãy gồm các chất khí nhẹ hơn không khí là:. NH3, H2, CH4 . CO2, H2, O3. SO2, Cl2, N2 . NO2, H2, SO3 ABCDCHƯA ĐÚNG !CHƯA ĐÚNG !CHƯA ĐÚNG !ĐÚNG RỒI !Có 2 cách thu khí sau:a. Đặt đứng bìnhb. Đặt ngược bìnhCó thể thu khí H2, khí O2 bằng cách nào?Câu số 4Khí H2 thu bằng cách đặt ngược bình.Khí O2 thu bằng cách đặt đứng bình.Câu số 5Tỉ khối của khí A đối với H2 là 22. A là khí nào trong các khí sau?. CO2 . NO2 . N2 . Cl2ABDCCHƯA ĐÚNG !CHƯA ĐÚNG !CHƯA ĐÚNG !ĐÚNG RỒI !ITRÒ CHƠI Ô CHỮĐây là hỗn hợp các chất khí có khối lượng mol là 29g/mol.153420OXIĐROHIỐỈKHTKHÔNGKHÍSố lần gấp nhau giữa hai chất khí được gọi là gì?Chất khí nhẹ nhất trong tất cả các chất khí.Đây là chất khí rất cần thiết cho sự sống.1231234567812345123456Tìm từ khóaĐây là chất khí có nhiều nhất trong thành phần của không khíNITOHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ -Nếu dA/B = a > 1: khí A nặng hơn khí B bằng a lần.-Nếu dA/B = b 29: Thu bằng cách đặt đứng bình.-Nếu MA < 29: Thu bằng cách đặt ngược bình.Về nhà học bài làm bài tập và xem bài trước mới. Tiết học đến đây là hết!Xin chân thành cảm ơn!

File đính kèm:

  • pptti_khoi_cua_chat_khi.ppt
Bài giảng liên quan