Bài giảng Bài 25: Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi (tiết 2)

 Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá.

 Chất đó có thể là đơn chất hay hợp chất.

Lấy ví dụ về sự oxi hoá trong đời sống?

 

pptx20 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 31/03/2016 | Lượt xem: 415 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 25: Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ:Em hãy trình bày tính chất hoá học của oxi ? Viết các phương trình phản ứng minh hoạ?- Oxi tác dụng với kim loại: 2 Ca + O2 - Oxi tác dụng với hợp chất: CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O Đáp án: - Oxi tác dụng với phi kim: 4 P + 5 O2 2 P2O52 CaO 4 P + 5 O2 2 P2O54mol5 mol2 mol0,4mol0,5mol0,2molSố mol của P: nP = = = 0,4 (mol)Số mol của O2: noxi = = = 0,53125 (mol)a) Như vậy, theo PTPƯ số mol oxi bị dư: 0,53125 – 0,5 = 0,03125 (mol)b) Chất được tạo thành : P2O5 với khối lượng: = . = 0,2. 142= 28,4( g)Kiểm tra bài cũ:Bài tập 4/SGK trang 84Bài 25 : SỰ OXI HÓA - PHẢN ỨNG HOÁ HỢP -ỨNG DỤNG CỦA OXI2 Ca + O2 CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O 4 P + 5 O2 2 P2O52 CaOI- SỰ OXI HOÁ Nhận xét những PƯ trên có đặc điểm gì giống nhau?Bài 25 : SỰ OXI HÓA - PHẢN ỨNG HOÁ HỢP -ỨNG DỤNG CỦA OXI2 Ca + O2 CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O 4 P + 5 O2 2 P2O52 CaOI- SỰ OXI HOÁ Nhận xét những PƯ trên có đặc điểm gì giống nhau? Đều tác dụng với oxiBài 25 : SỰ OXI HÓA - PHẢN ỨNG HOÁ HỢP -ỨNG DỤNG CỦA OXI2 Ca + O2 CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O 4 P + 5 O2 2 P2O52 CaOI- SỰ OXI HOÁ Được gọi chung là gì?Được gọi là gì?Đơn chấtHợp chấtBài 25 : SỰ OXI HÓA - PHẢN ỨNG HOÁ HỢP -ỨNG DỤNG CỦA OXI2 Ca + O2 CH4 + 2 O2 CO2 + 2H2O 4 P + 5O2 2 P2O52 CaOI- SỰ OXI HOÁ :Vậy sự oxi hóa là gì?Đơn chấtHợp chất Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá. Chất đó có thể là đơn chất hay hợp chất.Bài 25 : SỰ OXI HÓA - PHẢN ỨNG HOÁ HỢP -ỨNG DỤNG CỦA OXII- SỰ OXI HOÁ :II- PHẢN ỨNG HOÁ HỢP :Bài 25 : SỰ OXI HÓA - PHẢN ỨNG HOÁ HỢP -ỨNG DỤNG CỦA OXII- SỰ OXI HOÁ :Lấy ví dụ về sự oxi hoá trong đời sống? Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá. Chất đó có thể là đơn chất hay hợp chất.Điền vào chỗ trống:Phản ứng hóa họcSố chất phản ứngSố chất sản phẩm 4P + 5O2  2P2O5 3Fe + 2O2  2Fe3O4. CaO + H2O  Ca(OH)24Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)321212131t0t0t0Hãy nhận xét về sự giống và khác nhau giữa những phản ứng hóa học trên?Hãy cho biết số chất phản ứng và số chất sản phẩm trong các phản ứng hóa học sau:Phản ứng hóa họcSố chất phản ứngSố chất sản phẩm 4P + 5O2  2P2O5 3Fe + 2O2  2Fe3O4 CaO + H2O  Ca(OH)24Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)321212131t0t0t0 Giống: số sản phẩm đều là 1. Khác: số chất tham gia khác : có thể là 2 hoặc 3.Hãy nhận xét về sự giống và khác nhau giữa những phản ứng hóa học trên?Những phản ứng hoá học trên đây gọi là phản ứng hoá hợp. Vậy phản ứng hoá hợp là gì ? Bài 25 : SỰ OXI HÓA - PHẢN ỨNG HOÁ HỢP -ỨNG DỤNG CỦA OXII- SỰ OXI HOÁ :II- PHẢN ỨNG HOÁ HỢP :Phản ứng hóa hợp 4P + 5O2  2P2O5 3Fe + 2O2  2Fe3O4 CaO + H2O  Ca(OH)24Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3Vậy phản ứng hoá hợp là gì ? Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ có một chất mới ( sản phẩm ) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.t0t0t0Bài 25 : SỰ OXI HÓA - PHẢN ỨNG HOÁ HỢP -ỨNG DỤNG CỦA OXII- SỰ OXI HOÁ :II- PHẢN ỨNG HOÁ HỢP :III- ỨNG DỤNG CỦA OXI Oxi có ứng dụng quan trọng trong những lĩnh vực nào?Cần cho sự hô hấp của người và động vật .Cần để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất .THẢO LUẬN NHÓMNHÓM 1-3: Hãy tìm những ví dụ về ứng dụng của oxi trong sự hô hấp? NHÓM 2-4: Hãy tìm những ví dụ về ứng dụng của oxi trong sự đốt nhiên liệu? Ứng dụng quan trọng của oxi trong sự hô hấp Ứng dụng quan trọng của oxi trong sự đốt nhiên liệu Củng cố:Bài tập 3. Dùng cụm từ thích hợp trong khung điền vào chỗ trống các câu sau:Sự tác dụng của oxi với một chất là .Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có được tạo thành từ hai hay nhiềuKhí oxi cần cho của người, động vật và cần để trong đời sống và sản xuất.một chất mới;sự oxi hóa;đốt nhiên liệu;sự hô hấp;chất ban đầu.sự oxi hóamột chất mớichất ban đầusự hô hấ pđốt nhiên liệu+ Học bài.+ Làm bài tập 1, 2, 3 SGK/87. Dặn dò :

File đính kèm:

  • pptxBai_25_Su_oxi_hoa_Phan_ung_hoa_hop_Ung_dung_cua_oxi.pptx
Bài giảng liên quan