Bài giảng Đại số 7 - Tiết 32: Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)

Từ khẳng định trên, để vẽ đồ thị của hàm số y=ax(a=0) ta cần biết mấy điểm thuộc đồ thị?

Cần biết 2 điểm thuộc đồ thị điểm O và điểm A khỏc điểm O

Xét hàm số y = 0,5x

Hãy tìm một điểm A khác gốc O thuộc đồ thị của hàm số trên.

Đường thẳng OA có phải là đồ thị của hàm số y = 0,5x hay không?

 

ppt13 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tiết 32: Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ĐẠI SỐ 7 Kiểm tra bài cũ:Hàm số y=f(x) được cho bằng bảng sau:x-2 -1 00,51,5y32-1 1 -2a,Viết tập hợp { (x;y) } các cặp giá trị tương ứng của x và y xác định hàm số trên; b, Đánh dấu các điểm có tọa độ là các cặp số trên lên hệ trục toạ độ Oxy.Kiểm tra bài cũ:x-2 -1 00,51,5y32-1 1 -2a) Ta có: {(-2;3) , (-1;2) , (0;-1) , (0,5;1) , (1,5;-2) }b) Đánh dấu các điểm:xyO-12121-2-1-23(-2;3), (-1;2), (0;-1), (0,5;1), (1,5;-2) MNQPR-----------------------------------------------------MNP0,5---------Q1,5----------------------RTiết32:Đồ thị hàm số y=ax(a=0)1) Đồ thị của hàm số là gì??1Hàm số y=f(x) được cho bằng bảng sau:x-2 -1 00,51,5y32-1 1 -2xyO-12121-2-1-23-----------------------------------------------------MNP0,5---------Q1,5----------------------R*Khái niệm:Đồ thị của hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng toạ độ.*Cách vẽ:+) Liệt kê các cặp giá trị tương ứng của x và y xác định trên hàm số.+) Vẽ hệ trục toạ độ Oxy.+) Đánh dấu các điểm có toạ độ là các cặp số đó lên hệ trục toạ độ.2) Đồ thị của hàm số y=ax(a=0)?2Cho hàm số y=2xa) Viết năm cặp số (x;y) với x= -2; -1; 0; 1; 2;c) Vẽ đường thẳng qua hai điểm (-2 ; -4) ; (2 ; 4). Kiểm tra bằng thước thẳng xem các điểm còn lại có nằm trên đường thẳng đó hay không?b) Biểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng toạ độ Oxy;Ta có: Năm cặp số: (-2;-4), (-1;-2), (0;0), (1;2), (2;4)xyO-12121-2-1-234-3-4--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------y=2xKết luận:Đồ thị của hàm số y=ax(a=0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.?3Từ khẳng định trên, để vẽ đồ thị của hàm số y=ax(a=0) ta cần biết mấy điểm thuộc đồ thị??4Xét hàm số y = 0,5xa) Hãy tìm một điểm A khác gốc O thuộc đồ thị của hàm số trên.b) Đường thẳng OA có phải là đồ thị của hàm số y = 0,5x hay không?xyO-12121-2-1-234-3-4--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------y=2xy=axy=axy=axCần biết 2 điểm thuộc đồ thị điểm O và điểm A khỏc điểm O xO-12121-2-1-234-3-4?4Xét hàm số y = 0,5xa) Hãy tìm một điểm A khác gốc O thuộc đồ thị của hàm số trên.b) Đường thẳng OA có phải là đồ thị của hàm số y = 0,5x hay không?GiảiCho x=2 ta được y=1 => A(2 ; 1)-----------------------Ay = 0,5xyxO-12121-2-1-234-3-4y=axQua ?3 và ?4 em hãy nêu cách vẽđồ thị của hàm số y=ax(a=0) ?yNhận xét:Vì đồ thị của hàm số y=ax là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ nên ta chỉ cần xác định thêm một điểm thuộc đồ thị khác điểm gốc O.Muốn vậy, ta cho x một giá trị khác 0 và tìm giá trị tương của y. Cặp giá trị đó là tọa độ của điểm thứ hai.-------------------------x0y0Ay=axVí dụ:Vẽ đồ thị của hàm số y = -1,5xGiải:Vẽ hệ trục tọa độ Oxy.Với x = -2 thì y = 3O-12121-2-1-23-3yx=> A(-2 ; 3)------------------------------------Ay = -1,5x3) Vận dụngBài39(SGK): Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ thị các hàm số sau:a) y = xc) y = -2x? Đồ thị của các hàm số đó nằm ở những góc phần tư nào của mặt phẳng toạ độ OxyyO-12121-2-1-23-3xy=xy=-2xIIIIIIIVI và IIIII và IV1) Đồ thị của hàm số là gì?2) Đồ thị của hàm số y=ax(a=0)Đồ thị của hàm số y=ax(a=0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.Cách vẽ đồ thị hàm số y= ax Vì đồ thị của hàm số y=ax là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ nên ta chỉ cần xác định thêm một điểm thuộc đồ thị khác điểm gốc O.Muốn vậy, ta cho x một giá trị khác 0 và tìm giá trị tương của y. Cặp giá trị đó là tọa độ của điểm thứ hai.Đồ thị của hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng toạ độ.3) Hướng dẫn về nhà:+) Nắm vững khái niệm về đồ thị của hàm số+) Nắm chắc cách vẽ đồ thị của hàm số y=ax(a=0) để vẽ một cách thành thạo+) Làm bài tập 41,42,43,44,45(SGK)Tiết học kết thúcCHÚC CÁC EM HỌC TỐT 

File đính kèm:

  • pptChuong_II_Bai_7_Do_thi_cua_ham_so_y_ax_a_0.ppt