Bài giảng Đại số 7 - Tiết 45: Biểu đồ

1. Biểu đồ đoạn thẳng.

Các bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng:

Dựng hệ trục tọa độ.

Vẽ các đoạn thẳng.

Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b, Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tiết 45: Biểu đồ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨThời gian hoàn thành cùng một loại sản phẩm ( tính bằng phút) của 35 công nhân trong một xưởng sản xuất được ghi trong bảng sau35454634755544545756655664556367558a, Dấu hiệu ở đây là gì? Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu?b, Lập bảng “Tần số” và rút ra nhận xét.KIỂM TRA BÀI CŨa, Dấu hiệu: Thời gian hoàn thành cùng một loại sản phẩm ( tính bằng phút) của mỗi công nhân. Có 6 giá trị khác nhau của dấu hiệu là: 3;4;5;6;7;8Thời gian hoàn thành một sản phẩm ( x)Tần số ( n)b, Bảng “tần số” .Nhận xét: - Thời gian hoàn thành một sản phẩm ngắn nhất là: 3 phút- Thời gian hoàn thành một sản phẩm dài nhất là: 8 phút- Đa số các công nhân hoàn thành một sản phẩm trong 5 phút35454634755544545756655664556367558Đáp án: 3 6 7 3 8 1N=35 14 77 4 5 3 TIẾT 45 BIỂU ĐỒ1. Biểu đồ đoạn thẳng.? Hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng theo các bước sau:a, Dựng hệ trục tọa độ, trục hoành biểu diễn các giá tri x, trục tung biểu diễn tần số n ( độ dài đơn vị trên hai trục có thể khác nhau )b, Xác định các điểm có tọa độ là cặp số gồm giá trị và tần số của nó: (3;3); (4;7);. ( Lưu ý giá trị viết trước, tần số viết sau ).c, Nối mỗi điểm đó với điểm trên trục hoành có cùng hoành độ. Chẳng hạn diểm ( 3;3) được nối với điểm ( 3;0)a, Ví dụ:Xét bảng tần số. Thời gian hoàn thành cùng một loại sản phẩm ( tính bằng phút) của 35 công nhân trong một xưởng sản xuất N=35 Tần số ( n)Thời gian ( x)3 6 7 3 8 114 77 4 5 3 101987o435621112131418743562xnTIẾT 45 BIỂU ĐỒ1. Biểu đồ đoạn thẳng.a, Ví dụ:b, Các bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng:+ Lập bảng tần số.+ Dựng hệ trục tọa độ.+ Vẽ các điểm có tọa độ đã cho trong bảng.+ Vẽ các đoạn thẳng.Gía trị (x)012345678910Tần số(n)0002810127641N=50Điểm kiểm tra Toán ( học kì I ) của học sinh lớp 7C được cho ở bảng 15:Bảng 15Bài 10 ( SGK/ 14)a, Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?b, Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.TIẾT 45 BIỂU ĐỒ1. Biểu đồ đoạn thẳng.a, Ví dụ:b, Các bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng:b, Biểu đồ đoạn thẳng.a, + Dấu hiệu: Điểm kiểm tra Toán ( học kì I ) của mỗi học sinh lớp 7C+Số các giá trị là: 50Bài 10 ( SGK/ 14)213548761091211xnO21354876109TIẾT 45 BIỂU ĐỒ1. Biểu đồ đoạn thẳng.a, Ví dụ:b, Các bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng:2. Chú ý. Ngoài biểu đồ đoạn thẳng thì còn có dạng biểu đồ hình chữ nhật 1995 1996 1997 1998 201510 5 0Hình 2 Hình 2 biểu diễn diện tích rừng nước ta bị phá, được thốngkê từng năm, từ 1995 đến 1998( đơn vị trục tung: nghìn ha ) TIẾT 45 BIỂU ĐỒ1. Biểu đồ đoạn thẳng.a, Ví dụ:b, Các bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng:2. Chú ý. Ngoài các biểu đồ vừa giới thiệu thì còn có nhiều biểu đồ khác như: Biểu đồ hình đường- Biểu đồ hình quạt- Biểu đồ hình tháp Ôn tập lại cách lập bảng “tần số” Hướng dẫn về nhà Nghiên cứu lại cách lập biểu đồ đoạn thẳng Làm các bài tập: 11, 12,13 SGK/14+15 9,10 SBT/6 Đọc “bài đọc thêm” Xin cảm ơn và hẹn gặp lại 213548761091211xnO21354876109TIẾT 45 BIỂU ĐỒ1. Biểu đồ đoạn thẳng.? Hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng theo các bước sau:a, Dựng hệ trục tọa độ, trục hoành biểu diễn các giá tri x, trục tung biểu diễn tần số n ( độ dài đơn vị trên hai trục có thể khác nhau )b, Xác định các điểm có tọa độ là cặp số gồm giá trị và tần số của nó: (28;2); (30;8);. ( Lưu ý giá trị viết trước, tần số viết sau ).c, Nối điểm đó với diểm trên trục hoành có cùng hoành độ. Chẳng hạn diểm ( 28;2) được nối với điểm ( 28;0)a, Ví dụ.TIẾT 45 BIỂU ĐỒ1. Biểu đồ đoạn thẳng.? Hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng theo các bước sau:a, Dựng hệ trục tọa độ, trục hoành biểu diễn các giá tri x, trục tung biểu diễn tần số n ( độ dài đơn vị trên hai trục có thể khác nhau )b, Xác định các điểm có tọa độ là cặp số gồm giá trị và tần số của nó: (28;2); (30;8);. ( Lưu ý giá trị viết trước, tần số viết sau ).c, Nối điểm đó với diểm trên trục hoành có cùng hoành độ. Chẳng hạn diểm ( 28;2) được nối với điểm ( 28;0)..TIẾT 45 BIỂU ĐỒ1. Biểu đồ đoạn thẳng.? Hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng theo các bước sau:a, Dựng hệ trục tọa độ, trục hoành biểu diễn các giá tri x, trục tung biểu diễn tần số n ( độ dài đơn vị trên hai trục có thể khác nhau )b, Xác định các điểm có tọa độ là cặp số gồm giá trị và tần số của nó: (28;2); (30;8);. ( Lưu ý giá trị viết trước, tần số viết sau ).c, Nối điểm đó với diểm trên trục hoành có cùng hoành độ. Chẳng hạn diểm ( 28;2) được nối với điểm ( 28;0)Bµi gi¶ng to¸n 7Gi¸o viªn d¹y : ĐÀO DOÃN THÁITr­êng THCS Hàm TửTiÕt 45 : BIỂU ĐỒThø ba ngµy 11 th¸ng 1 n¨m 2012TIẾT 45 BIỂU ĐỒ1. Biểu đồ đoạn thẳng.? Hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng theo các bước sau:a, Dựng hệ trục tọa độ, trục hoành biểu diễn các giá tri x, trục tung biểu diễn tần số n ( độ dài đơn vị trên hai trục có thể khác nhau )b, Xác định các điểm có tọa độ là cặp số gồm giá trị và tần số của nó: (3;3); (4;7);. ( Lưu ý giá trị viết trước, tần số viết sau ).c, Nối mỗi điểm đó với điểm trên trục hoành có cùng hoành độ. Chẳng hạn diểm ( 3;3) được nối với điểm ( 3;0)a, Ví dụ:Xét bảng tần sốN=35 Tần số ( n)Thời gian ( x)3 6 7 3 8 114 77 4 5 3 101987o435621112131418743562xn

File đính kèm:

  • pptbai_giang.ppt