Bài giảng Đại số 7 - Tiết 59 - Bài học 7: Đa thức một biến

Tìm bậc của đa thức A(y) và B(x) sau đây:

Bậc của đa thức một biến (khác đa thức không đã thu gọn)

 là số mũ lớn nhất của biến trong đa thức đó.

 

ppt4 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tiết 59 - Bài học 7: Đa thức một biến, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ĐN) Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến. VD:Là đa thức của biến y.Ta viết A(y)1. Đa thức một biếnĐa thức biến x.Ta viết B(x)-Giá trị của đa thức A(y) tại y = -1 đuợc kí hiệu A(-1) -Giá trị của đa thức B(x) tại x = 2 đuợc kí hiệu B(2) Mỗi số được coi là một đa thức một biếnChú ý:Tìm bậc của đa thức A(y) và B(x) sau đây: ?2Bậc 2Bậc 5Vậy, dựa vào đâu để ta xác định được bậc của đa thức một biến ?Bậc của đa thức một biến (khác đa thức không đã thu gọn) là số mũ lớn nhất của biến trong đa thức đó.Tiết 59 - Bài 7:ĐA THỨC MỘT BIẾN1. ĐA THỨC MỘT BIẾNTrong các đa thức sau, những đa thức nào là đa thức một biến?a) 2x2 + 3y2 b) 5 c) 2x3 + 4x2 – 5d) 2xy . 3xy đa thức bậc 3đa thức bậc 0Bài tập 43 SGKTrong các số cho ở bên phải mỗi đa thức, số nào là bậc của đa thức đó ?-5 5 415 -2 1 3 5 1 1 -1 0D.C.B.A.

File đính kèm:

  • pptBai_7_Tiet_59_Da_thuc_mot_bien.ppt