Bài giảng Đại số 7 - Tiết thứ 18: Số thực

Điền vào chỗ trống ( ) trong các phát biểu sau:

 a) Nếu a là số thực thì a là số hoặc số

 b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng

 

ppt17 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tiết thứ 18: Số thực, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CƠ VỀ DỰ GIỜMÔN ĐẠI SỐ LỚP 7GV dạy :Kiểm tra bài cũ:Bài tập: Cho các số : ; 4,1(6) ; 0,5 ; -4 ; 3,21347 ; Điền các số thích hợp vào chỗ trống (. . . ):a. Các số hữu tỉ là: . . .b. Các số vô tỉ là: . . . 4,1(6) ; 0,5 ; - 4 ; ; ; 3,21347 ; TiÕt 18. sè thùc 1. Sè thùc * Sè hữu tØ vµ sè v« tØ ®­ỵc gäi chung lµ sè thùc. lµ c¸c sè thùcTËp hỵp c¸c sè thùc ®­ỵc kÝ hiƯu lµ R?1C¸ch viÕt xR cho ta biÕt ®iỊu gì?Khi viÕt xR ta hiĨu r»ng x lµ mét sè thùc.x cã thĨ lµ sè hữu tØ hoỈc sè v« tØ.RQI Điền các dấu thích hợp vào ô vuông: a) 3 Q ; 3 R ; 3 I ; QI ;;R ;b)c) Z ; IN d)I .Q ;0,2(35)-2,53; - 4 là các số thực âm.; 4,1(6) ; là các số thực dương. ; 4,1(6) ; -4 ; ; ; ; 3,21347 ; 0,5; .; 3,21347; 0,5RSố thực âmSố 0Số thực dương00Điền vào chỗ trống () trong các phát biểu sau: a) Nếu a là số thực thì a là số  hoặc số  b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng hữu tỉvô tỉ.số thập phân vô hạn không tuần hoàn.Khi so s¸nh hai sè thùc x, y bÊt kú, cã thĨ x¶y ra những kh¶ năng nµo? * Víi x, y R, ta lu«n cã: hoỈc x=y hoỈc xyVÝ dơ:a) 0,3192 ... 0,32 (5)vµvµSo s¸nh c¸c sè thùc:?2a) 2,(35) 2,369121518vµ * Víi a, b lµ hai sè thùc d­¬ng, ta cã: nÕu a > b thì .. Đặt ở đâu? 111 10123 45-1-2 .ASỐ THỰC1/ Số thực:2/ Trục số thực:Củng cố:Bài 1 : Số nào là số thực nhưng không phải là số hữu tỉ ? a)	 b) 31,(12) c)	 d) 42,37 	Củng cố:Bài 2: Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai?a) Nếu a là số nguyên thì a cũng là số thực.c) Chỉ có số 0 không là số hữu tỉ dương và cũng không là số hữu tỉ âm. b) Nếu a là số tự nhiên thì a không phải là số vô tỉ.ĐSĐEM HÃY CHO BIẾT BÀI HỌC HƠM NAY CẦN NHỚ NHỮNG GÌ?Hướng dẫn học ở nhà: Nắm định nghĩa, cách so sánh số thực; ý nghĩa của trục số thực . Làm bài 90 (SGK – 45). Làm bài 91, 92 ( SGK – 45); bài 117, 118 ( SBT– 20) chuẩn bị cho giờ: “Luyện tập”.Củng cố: Quan hệ giữa các tập hợp N, Z, Q, R:Số hữu tỉ không nguyênSố nguyên ZSố tự nhiên NSố nguyên âmSố hữu tỉ QSố thực RSố vô tỉ I Xin cảm ơn quý thầy cơ cùng các em học sinh !

File đính kèm:

  • pptChuong_I_Bai_12_So_thuc.ppt