Bài giảng Đại số 7 - Tuần 28 – Tiết 58 - Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Khi trừ hai đa thức, ta thực hiện các bước sau:

Viết hai đa thức trong dấu ngoặc ;

Thực hiện bỏ dấu ngoặc (theo quy tắc dấu ngoặc) ;

Nhóm các hạng tử đồng dạng ;

- Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tuần 28 – Tiết 58 - Bài 6: Cộng, trừ đa thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨ1) Thế nào là đa thức? Bậc của đa thức là gì?2) BT 27 tr 38 SGK. Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức P tại x = 0,5 và y = 1 :Tuần 28 – Tiết 58 Tuần 28 – Tiết 58 BT 30 tr 40 SGK. Nêu các bước cộng hai đa thức.Khi cộng hai đa thức, ta thực hiện các bước sau:Viết hai đa thức trong dấu ngoặc ;Thực hiện bỏ dấu ngoặc (theo quy tắc dấu ngoặc) ;Nhóm các hạng tử đồng dạng ;- Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng. ?1Viết hai đa thức rồi tính tổng của chúng.Tuần 28 – Tiết 58 1. Cộng hai đa thức 2. Trừ hai đa thứcNêu các bước trừ hai đa thức.Khi trừ hai đa thức, ta thực hiện các bước sau:Viết hai đa thức trong dấu ngoặc ;Thực hiện bỏ dấu ngoặc (theo quy tắc dấu ngoặc) ;Nhóm các hạng tử đồng dạng ;- Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng. BT 31 tr 40 SGK. ?2Viết hai đa thức rồi tính hiệu của chúng.Nhận xét gì về kết quả của M – N và N – M ?Muốn cộng hay trừ hai đa thức ta làm thế nào ?Khi cộng hay trừ hai đa thức, ta thực hiện các bước sau:Viết hai đa thức trong dấu ngoặc ;Thực hiện bỏ dấu ngoặc (theo quy tắc dấu ngoặc) ;Nhóm các hạng tử đồng dạng ;- Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng. Luyện tập BT 29 tr 40 SGK. Tính: BT 32 tr 40 SGK. Tìm đa thức P, biết:* Nếu có M + B = A thì M = ?* Nếu có M - B = A thì M = A + B* Nếu có M + B = A thì M = A - B* Nếu có A – M = B thì M = A - B* Nếu có M - B = A thì M = ?* Nếu có A - M = B thì M = ? Nắm vững các bước cộng, trừ đa thức, cách tìm một trong hai đa thức biết đa thức tổng hoặc đa thức hiệu và đa thức còn lại.Làm bài tập 32 b), 33, 34 trang 40 SGK.Lưu ý: Khi bỏ dấu ngoặc, đằng trước có dấu “-” phải đổi dấu tất cả các hạng tử trong ngoặc.Chuẩn bị bài tập 35, 36, 37, 38 cho tiết sau luyện tập.Ôn lại quy tắc cộng, trừ số hữu tỉ.

File đính kèm:

  • pptTuan 28 tiet 58 Bai 6 Cong tru da thuc.ppt