Bài giảng Đại số 9 - Tiết 20 - Bài học 2: Hàm số bậc nhất

Biểu diễn 4 điểm trên mặt phẳng tọa độ

1/ A(-2;0), B(2;-2), C(0;2), D(-2;-2)

2/ E(0;2), F(-3;1), G(1;3), H(-1;0)

Hai đội chấm bài chéo, nộp 1 phiếu cho đội bạn chấm điểm và giữ lại 1 phiếu tự chấm so sánh; đội nào chấm sai bị -5 đ.

 

 

ppt13 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 20/09/2019 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 9 - Tiết 20 - Bài học 2: Hàm số bậc nhất, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 TIẾT 20_Bài 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT KHỞI ĐỘNG: Mỗi đội chọn lần lượt chọn 1 câu hỏi.Suy nghĩ và trả lời nhanh.Nếu trả lời sai đội bạn được quyền trả lời.Trả lời chính xác được 10 điểm/ 1 câu.VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT: Mỗi đội thảo luận, trình bày 2 phiếu học tập trong thời gian 5 phút.Trả lời chính xác được 20 điểm.Hai đội chấm bài chéo, nộp 1 phiếu và giữ lại 1 phiếu để so sánh; đội nào chấm sai bị -5 đ.VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT: Biểu diễn 4 điểm trên mặt phẳng tọa độ1/ A(-2;0), B(2;-2), C(0;2), D(-2;-2)2/ E(0;2), F(-3;1), G(1;3), H(-1;0)Hai đội chấm bài chéo, nộp 1 phiếu cho đội bạn chấm điểm và giữ lại 1 phiếu tự chấm so sánh; đội nào chấm sai bị -5 đ. TĂNG TỐC: Cho hàm số y = ax+b. Tìm a và b, biết rằng khi x = 1 thì y = -1; khi x=0 thì y = 2,5.Giải. TĂNG TỐC: NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG.THỜI GIAN SUY NGHĨ, THẢO LUẬN, TRÌNH BÀY BẢNG PHỤ TRONG 5 PHÚT.ĐIỂM CHO MỖI ĐỘI TỐI LÀ 30 Đ. TĂNG TỐC: Hà đố An tìm được một hàm số bậc nhất thỏa mãn : x = 0 thì y = 3 và x = 1 thì y = 5. Bạn An giải như sau: Hàm số bậc nhất cần tìm có dạng: Hàm số cần tìm là: y = - 2x + 3 Mai thấy thế liền nói không cần tính toán cũng biết hàm số An tìm ra sai rồi, em có đồng ý với ý kiến của Mai không? Bạn An đã tính toán sai ở đâu nhỉ? Hàm số của em tìm ra là hàm số nào? TĂNG TỐC: Tìm một hàm số bậc nhất thỏa mãn : x = 0 thì y = 3 và x = 1 thì y = 5. Giải: Hàm số bậc nhất cần tìm có dạng: Hàm số cần tìm là: y = 2x + 3 Nhiệm vụVề nhà mỗi học sinh nghĩ ra một hàm số bậc nhất với 1 hoặc 2 dữ kiện cho trước, sau đó đố các bạn khác tìm được hàm số đó.VỀ ĐÍCH: Các đội chọn gói câu hỏiThảo luận, trình bày bảng phụ trong thời gian 5 phút.Trả lời chính xác được 10 điểm/ 1 câu hỏi.Nếu thực hiện đúng cả 3 yêu cầu được 40đ.1&21&3Cho hàm số 1/ Hàm số trên là đồng biến hay nghịch biến trên R? Vì sao?2/ Tính giá trị của y khi 3/ Tính giá trị của x khi 1&21&3NGÔI SAO HI VỌNG: Các đội được chọn ngôi sao hi vọng.Suy nghĩ kĩ, thảo luận, giải thích đáp án.1 Học sinh bất kì được gọi.Trả lời chính xác được 20 điểm, trả lời sai bị trừ đi 10 điểm.Xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô giáo và các em học sinh!

File đính kèm:

  • pptLUYỆN TẬP HÀM SỐ BẬC NHẤT 1.ppt