Bài giảng Đại số lớp 7 - Bài học 1: Đại lượng tỉ lệ thuận - Trường THCS Phước Bình

1. Định nghĩa:

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = k x (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = . Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào?

 

ppt21 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số lớp 7 - Bài học 1: Đại lượng tỉ lệ thuận - Trường THCS Phước Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNHKÍNH CHÀO QUÝ THẦY CƠ VÀ CÁC EM HỌC SINH07/11/2008LỚP: 7A6Date1TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNHKIỂM TRA BÀI CŨ:1. Nêu cơng thức tính quãng đường(s) theo thời gian(t) của một vật chuyển động đều với vận tốc(v)?2. Nêu cơng thức tính khối lượng m(kg) theo thể tích v(m3) của thanh kim loại đồng chất cĩ khối lượng riêng D(kg/m3)? Date2TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNHDate3TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNHGHẾH1 ở đâu?Date4TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNHChương II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ§ 1. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN   Date5TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNH1. Định nghĩa:a) Quãng đường đi được s (km) theo thời gian t(h) của một vật chuyển động đều với vận tốc 15 (km/h)?1Hãy viết công thức tính:S = v.t = 15.tb) Khối lượng m (kg) theo thể tích V (m3) của thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng D (kg/m3). (chú ý:D là một hằng số khác 0)m = D.V (1)(2)Date6TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNHCác cơng thức trên đều cĩ điểm nào giống nhau?S = 15.tm = D.V (D là một hằng số khác 0)Date7TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNH1. Định nghĩa:Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = k x (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.?2 Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = . Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào?Date8TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNH1. Định nghĩa:Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = k x (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.Chú ý: Khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x thì x cũng tỉ lệ thuận với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ thuận với nhau. Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ Date9TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNHa)b)c)d)Hình 9Date10TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNHMỗi con khủng long ở các cột b, c, d, nặng bao nhiêu tấn nếu biết rằng CộtabcdChiều cao1085030Date11TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNHCộtabcdChiều cao1085030Khủng long ở cột a nặng : 10 tấnKhủng long ở cột b nặng:8 tấnKhủng long ở cột c nặng: 50 tấnKhủng long ở cột d nặng:30 tấnDate12TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNH?4 Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau:xX1 = 3X2 = 4X3 = 5X4 = 6yY1 = 6Y2 = ?Y3 = ?Y4 = ?b) Thay mỗi dấu “?” trong bảng trên bằng một số thích hợp;a) Hãy xác định hệ số tỉ lệ của y đối với x; c) Có nhận xét gì về tỉ số giữa hai giá tri tương ứng của y và x ?2. Tính chất:CÁC EM HÃY THẢO LUẬN Date13TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNHGiả sử y và x tỉ lệ thuận với nhau : y = k.x. Khi đĩ, với mỗi giá trị x1, x2, x3 khác 0 của x ta cĩ một giá trị tương ứng y1 = k.x1, y2 = k.x2, y3 = k.x3,của y, và do đĩ: Date14TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNHNếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì:. Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.. Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá tri tương ứng của đại lượng kia.2. Tính chất:Date15TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNH 1.53 Cho biết hai đại lượng x vá y tỉ lệ thuận với nhau và khi x= 6 thì y= 4. a ) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x; b ) Hãy biểu diễn y theo x; c ) Tính giá trị của y khi x= 9 ; x= 15.Bài tập 1 trang 53Date16TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNHx-3-11253y2/54: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ơ trống trong bảng sau:62-2-10-6IAU-4THĐDate17TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNHTHI ĐUADate18TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNH1. Định nghĩa:Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = k x (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì:. Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.. Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá tri tương ứng của đại lượng kia.2. Tính chất:Date19TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNHHướng dẫn về nhà- Đọc kỹ lại nội dung bài trong SGK. Học thuộc bài cũ. Làm các bài tập 1, 2, 3 trang 53-54 HS khá, giỏi làm thêm BT 4 trang 55 Xem trước bài 2: “Một số bài tốn về đại lượng tỉ lệ thuận”Date20TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNHXIN CẢM ƠN QUÝ THẦY CƠ VÀ CÁC EM HỌC SINH07/11/2008LỚP: 7A6Date21TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNH

File đính kèm:

  • pptDAI_LUONG_TI_LE_THUAN.ppt