Bài giảng Đại số lớp 7 - Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch

Chú ý:

Khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x thì x cũng tỉ lệ thuận với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ thuận với nhau. Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ .

 

ppt13 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số lớp 7 - Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chương II : Hàm số và đồ thị hàm số. Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch. Hàm số. Mặt phẳng toạ độ. Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0 )Ví dụ về đại lượng tỉ lệ thuận:Khi cạnh hình vuông tăng hoặc giảm thì chu vi của nó cũng tăng hoặc giảm theo?1 Hãy viết công thức tính:Quãng đường đi được s ( km ) theo thời gian t (h) của một vật chuyển động đều với vận tốc 15 km/h;b. Khối lượng m (kg) theo thể tích V (m3) của thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng D ( kg/m3) . ( chú ý : D là một hằng số khác 0)Định nghĩa:Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức : y = kx ( với k là hằng số khác 0 ) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = - 3/5 . Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào ?? 2Chú ý: Khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x thì x cũng tỉ lệ thuận với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ thuận với nhau. Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ .? 3: Quan sát hình 9 và trả lời CộtabcdChiều cao( mm)1085030Cân nặng( tấn)1085030Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau:Hãy xác định hệ số tỉ lệ của y đối với xThay mỗi dấu “ ? “ trong bảng trên bằng một số thích hợpCó nhận xét gì về tỉ số giữa hai giá trị tương ứng?của y và x ?xx1= 3x2= 4x3= 5x4= 6yy1= 6y2= ?y3= ?y4= ?? 4Tính chất:Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì:Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổiTỉ số hai giá trị bất kì của hai đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kiaBài 1 (SGK - 53)Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4.Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x Hãy biểu diễn y theo x Tính giá trị của y khi x = 9; x = 15Bài 2 (SGK - 54)Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:x- 3- 1125y- 46210- 2Bài 4 (SGK - 53)Cho biết z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k và y tỉ lệ thuận x theo hệ số tỉ lệ h. Chứng tỏ rằng z tỉ lệ thuận với x và tìm hệ số tỉ lệ.Hướng dẫn về nhàHọc thuộc định nghĩa, tính chất Bài tập: + Bài 3 (SGK – 54) + Bài

File đính kèm:

  • pptDAI_LUONG_TI_LE_THUAN.ppt