Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết 23 - Bài học 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

đều có điểm giống nhau là: đại lượng này bằng đại lượng kia nhân với một hằng số khác 0.

ĐỊNH NGHĨA

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = kx (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết 23 - Bài học 1: Đại lượng tỉ lệ thuận, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kính chào ban giám khảo và các em Học sinh thân mến !a/ Hãy cho biết công thức tính chu vi của hình vuông?b/ Công thức tính quãng đường của một vật chuyển động đều?Chu vi của hình vuông là: cạnh x 4Quãng đường của một vật chuyển động đều: s =v.tCHƯƠNG II- HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊTiết 23- §1 ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1. Định nghĩa?1a/ Quãng đường đi được s(km) theo thời gian t(h) của một vật trong chuyển động đều với vận tốc 15(km/h) là s = 15 t m = D. vVí dụ: Dsắt = nên m = 7800 vCông thức tính:b/ Khối lượng m(kg) theo thể tích v( ) của thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng D( ),(với D là hằng số khác 0) làS=15 t và m=7800 vỞ hai công thức:đều có điểm giống nhau là: đại lượng này bằng đại lượng kia nhân với một hằng số khác 0.Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = kx (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.ĐỊNH NGHĨA?2Bài giải nên ta có: y= Vậy x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ :Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ . Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào?Vì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệy tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ , và Ở bài ?2, ta có -khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x thì x cũng tỉ lệ thuận với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ thuận với nhau. Chú ý- Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k ( ) thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là -khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x thì x cũng tỉ lệ thuận với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ thuận với nhau. Chú ýx tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệy tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ , và Ở bài ?2, ta có - Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k ( ) thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là CộtabcdChiều cao(mm)1085030Khối lượng(tấn)1085030abcd?32. Tính chất?4xx1=3x2 = 4x3= 5x4= 6yy1= 6y2 = ?y3 = ?y4 = ?a/ Hãy xác định hệ số tỉ lệ của y đối với xCho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau: Vì y và x tỉ lệ thuận với nhau nên y = kxhay 6 = k.3 => k =6:3=2 81012Hệ số tỉ lệ của y đối với x là k=2xx1=3x2 = 4x3= 5x4= 6yy1= 6y2 = ?y3 = ?y4 = ?81012c/ có nhận xét gì về tỉ số giữa hai giá trị tương ứng (chính là hệ số tỉ lệ)Suy ra2=2;===22;;====2Ta có Giả sử y và x tỉ lệ thuận với nhau: y=kx. Khi đó, với mỗi giá trị 	 khác 0 của x ta có một giá trị tương ứng của y Do đó :tương tự- Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.* Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì:- Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.Vì y tỉ lệ thuận với x , ta có: Vậy:Bài 1/53 : Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4 a/ Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với xb/ Hãy biểu diễn y theo xPHIẾU HỌC TẬP1/ cho biết y tỉ lệ thuận với x. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:x-11y2-102/ trong các công thức dưới đây, công thức nào cho biết đại lượng y không tỉ lệ thuận với đại lượng x.A. ; B. ; C. - 5-2HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ- Nắm chắc khái niệm hai đại lượng tỉ lệ thuận và hai tính chất của nó.- Làm bài tập 3;4/54(sgk); 1;2;4/43 (SBT), - xem trước §2 - Hướng dẫn bài 4/ 54(sgk)z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k thì z =? y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h thì y = ?Dựa theo hai biểu thức vừa tìm ở trên,ta sẽ chứng tỏ được z tỉ lệ thuận với x , và tìm được hệ số tỉ lệ.Chân thành cảm ơn Ban giám khảo và các em Học sinh! Trường THCS Nguyễn DuGv: Mary Bush

File đính kèm:

  • pptDai_luong_ti_le_thuan.ppt