Bài giảng Địa lí 10 - Tiết 13, Bài 12: Sự phân bố khí áp, một số loại gió chính (Tiếp theo)

- Là gió thổi theo mùa, hướng gió ở hai mùa có chiều ngược lại nhau

- Nguyên nhân: Chủ yếu là do sự nóng lên hoặc lạnh đi không đều giữa lục địa và đại dương theo mùa.

-Những nơi thường có gió mùa: Đới nóng, như: Nam Á, Đông Nam Á, Đông Phi. và một số nơi có vĩ độ trung bình như: phía Đông Trung Quốc,.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 09/04/2015 | Lượt xem: 2647 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Địa lí 10 - Tiết 13, Bài 12: Sự phân bố khí áp, một số loại gió chính (Tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 TIẾT 13 - BÀI 12SỰ PHÂN BỐ KHÍ ÁP. MỘT SỐ LOẠI GIÓ CHÍNH (TT) I. SỰ PHÂN BỐ KHÍ ÁP II. MỘT SỐ LOẠI GIÓ CHÍNH 1. Phân bố các đai khí áp trên TĐ 2. Nguyên nhân thay đổi khí áp 1. Gió tây ôn đới 2. Gió mậu dịch 4. Gió địa phương 3. Gió mùa KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Em hãy nêu những nguyên nhân làm thay đổi khí áp. Câu 2: Trên Trái Đất có mấy vành đai khí áp? Các đai khí áp phân bố như thế nào? II. MỘT SỐ LOẠI GIÓ CHÍNH Gió là gì? II. MỘT SỐ LOẠI GIÓ CHÍNH Quan sát hình 12.1 SGK hãy trình bày đặt điểm hoạt động của gió tây ôn đới và gió mậu dịch? - Tổ 1 và tổ 2: Gió tây ôn đới - Tổ 3 và tổ 4: Gió mậu dịch II. MỘT SỐ LOẠI GIÓ CHÍNH Khô, ít gây mưa Ẩm cao, gây mưa nhiều Tính chất Quanh năm Quanh năm Thời gian hoạt động Hướng đông bắc (BCB) Hướng đông nam (BCN) Hướng tây nam (BCB) Hướng tây bắc (BCN) Hướng gió - Là loại gió thổi từ các khu áp cao cận nhiệt đới về áp thấp xích đạo. - Là loại gió thổi từ các khu áp cao cận nhiệt đới về áp thấp ôn đới Khái niệm 2. Mậu dịch 1. Tây ôn đới Loại gió Các khu áp cao, áp thấp trong tháng 7 Quan sát hình (hình 12.2 SGK) hãy xác định các trung tâm áp cao, áp thấp, dải hội tụ nhiệt đới vào tháng 7? Các khu áp cao, áp thấp trong tháng 1 Quan sát hình (hình 12.3 SGK) hãy xác định các trung tâm áp cao, áp thấp, dải hội tụ nhiệt đới vào tháng 1? Gioù Taây oân ñôùi Gioù Maäu dòch Gioù muøa mùa hạ Gioù muøa mùa đông II. MỘT SỐ LOẠI GIÓ CHÍNH 3. Gió mùa - Là gió thổi theo mùa, hướng gió ở hai mùa có chiều ngược lại nhau - Nguyên nhân: Chủ yếu là do sự nóng lên hoặc lạnh đi không đều giữa lục địa và đại dương theo mùa. -Những nơi thường có gió mùa: Đới nóng, như: Nam Á, Đông Nam Á, Đông Phi... và một số nơi có vĩ độ trung bình như: phía Đông Trung Quốc,... - Gió mùa là gì? Nguyên nhân sinh ra gió mùa? - Gió mùa phân bố ở đâu? * Gioù ñaát Gioùbieån II. MỘT SỐ LOẠI GIÓ CHÍNH 4. Gió địa phương a. Gió biển, gió đất: 	- Hình thành ở vùng ven biển 	- Thay đổi hướng theo ngày và đêm II. MỘT SỐ LOẠI GIÓ CHÍNH 4. Gió địa phương b. Gió fơn: - Gió fơn là gió khô và nóng khi xuống núi. Trên Trái Đất khu vực nào không có gió mùa: Nam Á	 Đông Nam Á Tây Âu	 Đông Phi 2. Ñieåm khaùc nhau cô baûn giöõa gioù muøa , gioù bieån vaø gioù ñaát laø : Gioù muøa hoaït ñoä phaïm vi ……. Gioù ñaát hoaït ñoäng phaïm vi ………. Thôøi gian hoaït ñoäng gioù muøa laø ………………. Gioù ñaát gioù bieån hoaït ñoäng trong ………………………………… * Ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng sau : lôùn nhoû caû naêm moät ngaøy ñeâm CUÛNG COÁ DẶN DÒ Về nhà xem lại kiến thức bài học hôm nay, về đặc điểm, phạm vi hoạt động và tính chất của một số loại gió chính. Chuẩn bị bài mới và tìm hiểu: những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa? 

File đính kèm:

  • pptBai 12 Thien nhien phan hoa da dang tiep theo.ppt
Bài giảng liên quan