Bài giảng Giáo dục công dân - Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh

Các bị cáo đồng loạt được tháo còng để tiếp tục ngồi nghe phần 4 cáo trạng vụ án Trương Văn Cam do công tố viên Trịnh Minh Tân đọc. Năm Cam ngồi nghe cáo buộc về các hoạt động cờ bạc gian lận với bộ mặt tươi tỉnh.

 

ppt26 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 14/09/2019 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giáo dục công dân - Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
BÀI 14CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNGQuốc phòng là gì?? HẢI QUÂNLà các công việc, các hoạt động nhằm phục vụ cho vịêc giữ gìn và bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.?An ninh là gì?♫ Hoạt động của ngành an ninh:Tháng 1-2008, mới chỉ 20 ngày, theo thống kê chưa đầy đủ các lực lượng chức năng ở Quảng Ninh đã phát hiện 50 vụ buôn bán, vận chuyển 5.973kg pháo các loại. ♫ Một số lực lượng CAND:Quốc Vượng (áo trắng) được dẫn ra tòa Quốc Vượng nói lời cuối cùng tại tòa phúc thẩm chiều 19.4 Vụ các cầu thủ U.23 bán độ: Ngăn chặn và xử lý các thế lực, cá nhân phản động.Linh mục Nguyễn Văn Lý đạp đổ vành móng ngựa tại quan tòa.Triệt phá băng nhóm xã hội đen.Các bị cáo đồng loạt được tháo còng để tiếp tục ngồi nghe phần 4 cáo trạng vụ án Trương Văn Cam do công tố viên Trịnh Minh Tân đọc. Năm Cam ngồi nghe cáo buộc về các hoạt động cờ bạc gian lận với bộ mặt tươi tỉnh. Các công việc, các hoạt động nhằm đảm bảo cho sự ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội trên các mặt, làm thất bại mọi hành động phá hoại của kẻ địch.Em có suy nghĩ gì về tầm quan trong của quốc phòng và an ninh?Trực tiếp giữ gìn và bảo vệ 	Tổ quốc.I. Vai trò của quốc phòng và an ninh1. Vai trò của quốc phòng và an ninhTrực tiếp giữ gìn và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.2. Nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh+ Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện.+ Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổcủa Tổ quốc,bảo vệ Đảng Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.+Bảo vệ an ninh, chính trị, an ninh kinh tế, văn hoá tư tưởng, và an ninh xã hội.+ Duy trì trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội.Để thực hiện được nhiệm trên , Đảng và Nhà nước có những chủ trương, biện pháp nào nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.II. Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Kết hợp quốc phòng với an ninh. Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phong và an ninhII. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh THẢO LUẬNTin tưởng vào chính sách quốc phòng và an ninhThường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu thủ đọan của kẻ thùChấp hành pháp luật về quốc phòng và an ninhSãn sàngthực hiện nghĩa vụ quân sự.Tích cực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh nơi chư trú.Lực lượng nòng cốt của quốc phòng và an ninh:a. Tòan dânb. Quân đội nhân dânc. Công an nhân dând. Quân đội nhân dân và công an nhân dân

File đính kèm:

  • pptchinh_sach_quoc_phong_an_ninh.ppt