Bài giảng Hình học 10 - Tiết 19: Tích vô hướng của hai véc tơ

• Trong mặt phẳng toạ độ, khoảng cách giữa hai điểm M( ) và N( ) là

• VD: Trong mặt phẳng toạ độ, cho hai điểm M(-2 ; 2) và N(4 ; 1).

• a) Tìm trên trục Ox điểm P cách đều hai điểm M, N.

• b) Tính côsin của góc MON.

 

ppt5 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 14/09/2019 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 10 - Tiết 19: Tích vô hướng của hai véc tơ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tích vô hướng của hai véc tơ4. Biểu thức toạ độ của tích vô hướngTrong hệ toạ độ (o; ), cho =(x;y) và Tính a) b) c) ; d) cos ;Người soạn:Nguyễn Đức ThắngLớp Thiết bị Tuyên QuangCác hệ thức quan trọngCho hai véc tơ =(x;y) và . Khi đó1)2)3) cos Đặc biệtHệ quảTrong mặt phẳng toạ độ, khoảng cách giữa hai điểm M( ) và N( ) là VD: Trong mặt phẳng toạ độ, cho hai điểm M(-2 ; 2) và N(4 ; 1). a) Tìm trên trục Ox điểm P cách đều hai điểm M, N.b) Tính côsin của góc MON.a) Vì P thuộc trục Ox nên P có toạ độ (P ; O). Khi đó MP = NP Từ đó ta được phương trình12p = 9, Vậy b) Ta có và Vậy Cos cos( ) 

File đính kèm:

  • pptT19.ppt
Bài giảng liên quan