Bài giảng Hình học 10 - Tiết 24: Hệ thức lượng trong tam giác

Giải: Xét tam giác ABC. Ta có

 = 180 0 - ( 600 + 450) = 75

áp dụng định lí sin vào tam giác ABC, ta được

 =

Suy ra b = 8. 6 (km)

Vậy khoảng cách từ ga A đến tháp C xấp xỉ 6 km.

 

 

 

 

ppt3 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 14/09/2019 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 10 - Tiết 24: Hệ thức lượng trong tam giác, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TiÕt 24: HÖ thøc l­îng trong tam gi¸cVÝ dô 8VÝ dô 9*1Hinh hoc 10Giải: ¸p dông ®Þnh lÝ c«sin vµo tam gi¸c ABC, ta cã.a2 = b2 + c2 – 2bc.cosA. 82 + 102 – 2.8.10.cos 750 123Suy ra a 11 (km). VËy khoảng c¸ch tõ B ®Õn C xÊp xØ 11 km. BCA700810h. 57Date2Hinh hoc 10Giải: XÐt tam gi¸c ABC. Ta cã	= 180 0 - ( 600 + 450) = 75¸p dông ®Þnh lÝ sin vµo tam gi¸c ABC, ta ®­îc =Suy ra b = 8. 6 (km)VËy khoảng c¸ch tõ ga A ®Õn th¸p C xÊp xØ 6 km.Date3Hinh hoc 10

File đính kèm:

  • pptT24.ppt