Bài giảng Hình học 10 - Tiết 30: Phương trình tham số của đường thẳng - Nguyễn Khánh Thụy

Bài toán: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng đi qua điểm I( )

và véctơ chỉ phương u=(a,b). Hãy tìm điều kiện của x và y để điểm M(x;y) nằm trên ?

 

ppt5 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 14/09/2019 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 10 - Tiết 30: Phương trình tham số của đường thẳng - Nguyễn Khánh Thụy, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 25phương trình tham số của đường thẳngTác giả: Nguyễn Khánh Thụy1. Véc tơ chỉ phương của đường thẳng 2. Phương trình tham số của đường thẳngBài toán: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng  đi qua điểm I( ) và véctơ chỉ phương u=(a,b). Hãy tìm điều kiện của x và y để điểm M(x;y) nằm trên M(x;y)

File đính kèm:

  • pptT30.ppt