Bài giảng Hình học 11: Khoảng cách và góc

Làm cách nào để phân biệt đường phân giác trong, đường phân giác ngoài của góc trong tam giác?

 

ppt16 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 15/08/2018 | Lượt xem: 194 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 11: Khoảng cách và góc, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KHOẢNG CÁCH VÀ GÓCNhắc lại kiến thức cũKhoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳngGọi M’(x’,y’) là hình chiếu của M trên Và 	 cùng phương với Và Vì Thay vào (1) ta được: Vậy: Bài toán 1Cho TínhKhoảng cách từ M đến đường thẳng là độ dài đoạn nào? Vì sao? MM’ = ?Công thức tính khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳngKHOẢNG CÁCH VÀ GÓCVD1: Tính khoảng cách từ M đến đường thẳng biết: M(13, 14) và GiảiÁp dụng công thức 	ta được:Vị trí của 2 điểm đối với 1 đường thẳng k, k’ cùng dấuk, k’ trái dấuNhận xét:+ Hai điểm M, N nằm cùng phía đối với d+ Hai điểm M, N nằm khác phía đối với dCho 2 điểm M(xM, yM) và N(xN, yN) không nằm trên d: ax + by + c = 0Ta có:khi và chỉ khi k.k’ > 0VD2: Tam giác ABC có A(1;0); B(2;-3); C(-2;4) 	 	cắt cạnh nào của tam giác?GiảiXét A, B: Do đó, A và B nằm cùng phía đối vớiVậy không cắt ABCác đỉnh còn lại học sinh về nhà làm tương tựTa có: (axA+ byA+c)(axB+byB+c) Phương trình 2 đường phân giác của các góc tạo bởi 2 đường thẳngVD3: Cho ABC có: Viết phương trình các đường phân giác của góc A.GiảiPhương trình 2 đường phân giác của góc A là: hoặc Hay: (d1)	(d2)Làm cách nào để phân biệt đường phân giác trong, đường phân giác ngoài của góc trong tam giác? Chọn câu trả lời đúng1) A(5;-1) và b. 1/2c. 35a. 36d. 02) B(1; 2) và : 3x - 4y + 1 = 0 b. -4/5c. 4/5a. 28/5d. 0Bài tập về nhàTìm công thức tính d(M, ) nếu Làm cách nào để phân biệt đường phân giác trong, đường phân giác ngoài của 1 góc trong tam giác?Have a beutyful day!Chưa đúng rồi !!!Hay quá !!!KIỂM TRA 15’1. Tính khoảng cách từ A đến d với2. Tam giác ABC có:	AB: 2x - 3y -1 = 0	BC: x + 3y +7 = 0Viết phương trình đường phân giác của góc B? Xác định phân giác trong và phân giác ngoài

File đính kèm:

  • pptphuong_trinh_duong_thang.ppt