Bài giảng Hình học 11 (nâng cao) - Bài 2: hai đường thẳng song song (tiết 19)

VD1:Cho tứ diện ABCD.Hãy xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng AB và CD?

Giả sử AB và CD không chéo nhau thì có mp(P) chứa AB và CD

Từ đó mp(P) chứa 4 điểm A,B,C,

 D hay 4 điểm đó đồng phẳng,

trái giả thiết ABCD là tứ diện

 

ppt13 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 11/09/2019 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 11 (nâng cao) - Bài 2: hai đường thẳng song song (tiết 19), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ:Câu hỏi 1: Hãy nêu định nghĩa hai đường thẳng song song trong mặt phẳng?Câu hỏi 2: Hai đường thẳng trong mặt phẳng có bao nhiêu vị trí tương đối? đó là những vị trí nào?Tr­êng THPT TÜnh gia 3Líp 11A2Bµi 2,TiÕt:19Hai ®­êng th¼ng song songGiáo viên thực hiện: Nguyễn Văn QuýBÀI 2:HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG (Tiết 19)1. Vị trí tương đối của hai đường trong không gian :b.Có một mặt phẳng chứa đường thẳng a và đường thẳng b,ta nói a và b đồng phẳnga.Không có mặt phẳng nào chứa a và b, thì ta nói hai đường thẳng a và b chéo nhauVị trí tương đối của hai đường thẳngĐỊNH NGHĨAHai đường thẳng gọi là đồng phẳng nếu chúng cùng nằm trong một mặt phẳngHai đường thẳng gọi là chéo nhau nếu chúng không đồng phẳng Hai đường thẳng gọi là song song nếu chúng đồng phẳng và không có điểm chungVD3:Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ,mệnh đề nào sai? A . Hai đt chéo nhau thì không có điểm chungB . Hai đt không có điểm chung thì chéo nhau C . Hai đt không song song thì chéo nhau D . Hai đt phân biệt không song song và không có điểm chung thì chéo nhau ĐĐSSVD1:Cho tứ diện ABCD.Hãy xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng AB và CD?abGiả sử AB và CD không chéo nhau thì có mp(P) chứa AB và CD Từ đó mp(P) chứa 4 điểm A,B,C, D hay 4 điểm đó đồng phẳng, trái giả thiết ABCD là tứ diệnVậy hai đường thẳng AB và CD chéo nhauVD2: Cho 2 đường thẳng a và b chéo nhau. Có hay không 2 đường thẳng p, q song song với nhau, mỗi đường đềucắt cả a và b ?abpqABCDNếu p // q thì có mp(p,q) chứa 4 điểm A, B, C, D. Vì A và C đều thuộc mp(p,q) nên đt a thuộc mp(p,q).Tương tự b cũng thuộc mp(p,q)Suy ra a và b đồng phẳng (trái gt)2.Hai đường thẳng song songaAa’Tính chất 1: Trong không gian,qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đóTính chất 2: Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhauCó những vị trí tương đối nào giữa hai giao tuyến a và b ? a, b, c đồng quya // b //c Củng cố:Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ,mệnh đề nào sai? A .Có thể tìm được hai đường thẳng song song cùng cắt hai đường thẳng chéo nhau cho trước.B . Có thể tìm được hai đường thẳng cắt nhau cùng cắt hai đường thẳng chéo nhau cho trước.C . Không thể tìm được hai đường thẳng song song hoặc cắt nhau cùng cắt hai đường thẳng chéo nhau cho trước.SĐSBài tậpCho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành.Gọi H và K lần lượt là trung điểm của cạnh SA và SBa.CMR : HK // CDb.Gọi M là 1 điểm nằm giữa hai điểm S và C.Xđ thiết diện của S.ABCDkhi cắt bởi (HKM).Thiết diện là hình gì ?SABCHKMNDOICa/Đường thẳng a và đường thẳng b có cùng nằm trong một mặt phẳng hay không ?b/ Có mp nào chứa 2 đường thẳng a và c hoặc chứa 2 đường thẳng b và c hay không ?

File đính kèm:

  • pptHAI_DUONG_THANG_SONG_SONG.ppt